Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

HAKİKAT VAKFI


HAKİKAT Eğitim Kültür ve Yardımlaşma VAKFI


“Hakikat Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı” Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri’nin kurucu başkanlığında 1988 yılında kurulmuştur.

Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Eserleri Mücadelesi Hakikat Vakfı

Yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak, bu tür faaliyetlerde bulunanları desteklemek maksadıyla kurulan “Hakikat Vakfı” kurulduğu günden bugüne kadar gayesine uygun birçok hizmet ve faaliyetlerde bulunmuştur.

İlmi, dini çalışmalar yapmak faaliyetleri arasındadır.

Fakirlere yiyecek, yakacak, giyecek, et ve kurban yardımı yanında okullara kırtasiye yardımları da yapılmaktadır.

Marmara, Dinar, Erzincan depremleri ve Pakistan gibi çeşitli bölgelerde olan doğal afetlerde her türlü gıda ve giyim başta olmak üzere aynî ve nakdî yardımlar yapılmış ve bu konuda Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri sevenlerini seferber etmişlerdir.

Götürülen yardımlarda; "Arabaların önüne 'Hakikat Vakfı' diye yazalım mı?" diye sorulduğunda, buna asla müsaade etmemişler ve "Hazret-i Allah bilsin, o bize yeter!" buyurmuşlardır.

Bununla beraber yardım ve hizmet adı altında para toplamaya kesinlikle müsaade etmemişlerdir.

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri İslâm’ın izzetinin ve nezafetini dilencilik yaparak ayaklar altına almaya çalışan, İslâm’ı dünyevî maksat ve menfaatlerine alet etmek isteyen din ve vatan bölücülerine karşı halkı uyandırmaya, ikaz ve irşad etmeye gayret etmişlerdir. En büyük irşadı da bizzat ortaya güzel bir nümune ve müstesna bir yaşayış ortaya koymak suretiyle yapmışlardır.

Yâsin Sûre-i şerif’i 21. Âyet-i kerime’yi düstur edinmişler, hiçbir peygamberin para toplamadığına dair Âyet-i kerime’leri müslümanların dikkat nazarlarına arzetmişlerdir.

“Resul’üm! Onlara de ki: ‘Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum.’” (Sâd: 86)

Nitekim her bir kitabının sonuna eklemiş oldukları “Vasiyet”lerinde de şöyle buyurmuşlardır:

“Kimseden istemeyin, geleni reddetmeyin. Başka kuruluşlardan geleni ise kabul etmeyin.”

Eserlerinde buna mümasil vasiyet makamında birçok nasihatleri bulunmaktadır:

"Hakikat Vakfı" bu vakfın ismidir. Sakın ha, bunu yolumuza atfederek bölücülüğe sapmayın, Sakın siz de bir isimle bir bölücü daha türemesin.

Gayemiz "İSLÂM"dır, isim değil.

Muradımız "Hazret-i Allah ve Resulü"dür, bölücülerden herhangi biri değil.

Biz kendimizi hâdim-i dervişan olarak ilân etmişizdir. İslâm'dan daha büyük şeref olamaz.

Bizim yolumuzun diğer yollardan asıl ayrılış noktası şudur:

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde:

"Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadırlar." buyuruyor. (Yâsin: 21)

Ne para toplarız, ne de talebelerden ücret alırız. Bütün yaptığımız iş ve icraatlar kendi gayretimizledir. Çalışanlar yalnız Rızây-ı ilâhî için çalışırlar.

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde:

"Sizden bir kimse rızkından firar etse bile, rızık ölüm gibi kendisini bulur." buyuruyorlar. (Münâvî)

Vakfın şartlarından birisi olarak da "Kimseden istemeyin, geleni reddetmeyin. Başka kuruluşlardan geleni ise, kabul etmeyin." diye ilân etmişizdir.

Onlar ise avuç açmakla geçiniyorlar, isteyip de topluyorlar. Bu doğru değildir.

Biz hiç kimseye bağlı değiliz, kimseden de bir şey beklemiyoruz. Biz ancak Hazret-i Allah ve Resul'üne -sallallahu aleyhi ve sellem- sığınırız.

Onun içindir ki, cesaretle konuşuyoruz. Kimseden de korkumuz yok!

Biz "İlâhi Görüş Birliği"ne davet ederiz. Gelenlerin gönüllerine Hazret-i Allah ve Resul'ünün -sallallahu aleyhi ve sellem- muhabbetini ve emirlerini koymaya, her türlü bölücülükten arındırmakla yalnız Hazret-i Allah ve Resul'ünde -sallallahu aleyhi ve sellem- birleştirmeye, aralarında gerçek bir kardeşliğin tesisine gayret ederiz.

Çalışırken takvâ yolunu seçin. Takvâ Hakk'a yöneltir, diğer yollar halka yöneltir.

Talebe az olsun, öz olsun. Aç duralım, avuç açmayalım. Süsü lüksü içimize sokmayalım.

İyi olan verir, almaz. Kötü ise, menfaat için çalışır, o da bize yaramaz.

Her doğan ölür. Her gelen gider. Her yeni eskir. Dünya bir sahnedir; bugün benim, yarın senin.

•••

Hakikat Vakfı İletişim Bilgileri:

Beşköprü Mah. Girne Cad. No: 1

Serdivan / SAKARYA

Tel: 0264 276 16 75