Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
 • Yahya Çavuş ve Arkadaşları(Hakikat Takvimi - Günün Takvim Yaprağı)

  18 Mart yenilgisinden sonra Müttefikler, karaya asker çıkarmak suretiyle Gelibolu Yarımadası'nı ele geçirmeye karar vermişlerdir. 25 Nisan 1915'te Seddülbahir ve Arıburnu'na donanmanın ateş desteği altında asker çıkarmaya başlamışlardır. Seddülbahir'de, Sarıtepe güneyi, İkiz Koyu, Teke Koyu, Ertuğrul Koyu, Morto Koyu'na çıkarma harekâtına başlamışlardır. İlk hedef olarak Alçıtepe ele geçirilecek, Kilitbahir platosuna ilerlenerek merkez tabyaları susturulacak, boğaz giriş bölgesi elde edilecekti.

  Seddülbahir kıyılarına çıkarma yapan İngiliz kuvvetleri, bu kıyıları savunan kahraman Türk askerinin çok şiddetli mukavemeti ile karşılaşmışlardır. Bu çıkarma sırasında 26'ncı Alayın 3'üncü Taburu da her türlü takdirin üzerinde bir cesaret ve kahramanlıkla Müttefik kuvvetlere karşı mücadele etmiştir. Bu taburun komutanı Binbaşı Mahmut Sabri Bey, taburun yarı mevcudunu kaybettiği hâlde çekilmeyi düşünmemiş ve karşı taarruzla zafer azim ve kararını muhafaza etmiştir. Bu sırada Alaya bağlı beş mangadan oluşan bir takıma, başında subay kalmadığı için Ezineli Yahya Çavuş komuta etmiş ve Ertuğrul Koyu'nu 12 saat savunarak çıkarma yapan İngilizleri bertaraf etmiştir.

  1962'de Yahya Çavuş ve arkadaşları için inşa edilen anıta işlenen dörtlükte söylendiği gibi:

  "Bir kahraman takım ve Yahya Çavuş'tular / Tam üç alayla burada gönülden vuruştular. / Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri / Allah'ı arzu ettiler, akşama kavuştular."


  17 Mart 2023