Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
 • Sükût Eden Kurtulmuştur(Hakikat Takvimi - Günün Takvim Yaprağı)

  İnsanı imandan soyan küfür lâfızları, dilin en büyük zararıdır. Gıybet, yalan, iftira, nifak, riyâ, hakaret, alay etmek, verdiği sözde durmamak, yalan şahitliği yapmak, söz taşımak, gönül kırmak... hep dilin âfetleridir.

  Dilin husule getirdiği bütün bu kötülüklere karşı: "Sükût eden kurtulmuştur." (Tirmizî) Hadis-i şerif'i bir müslüman için ölçü olmalıdır.

  "Mâlâyâniden sükût, ibâdetlerin efdâlidir." (Münâvî)

  "Konuşmaya dîni bir gerek bulunmazsa sükût âlimleri tezyîn eder, câhillerin ayıbını örter." (Câmiu's-Sağîr)

  "Sükût, güzel ahlâkın başıdır." (Münâvî)

  "Cenâb-ı Hakk'ın ziyâde sevdiği amel, lisanı boş sözlerden husûsiyle yalan ve gıybet, sövüp-sayma gibi yasaklardan korumaktır." (Buhâri)

  "Sadakaların en değerlisi boş ve haram olan sözlerden lisanını korumaktır." (Câmiu's-Sağîr)

  "İnsanoğlunun başına gelen günahların ekserisi lisanındandır." (Câmiu's-Sağîr)

  "Çok söyleyenlerin hatâsı çok olur. Hatâsı çok olanların ise günahları çok olur, günahı çok olanlara da kıyâmet gününde lâyık olan azâbdır." (Câmiu's-Sağîr)

  "Haramlardan sakınan sâimin sükûtu tesbîh, uykusu ibadet, duâsı makbûl, amel ve ibâdeti kat kat olur." (Câmiu's-Sağîr)


  20 Kasım 2023