Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
 • Meşru Olmayan Şakalardan Sakınmak(Hakikat Takvimi - Günün Takvim Yaprağı)

  Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz meşru olmayan şakalaşmayı yasaklamıştır. Haram olan şaka; devamlı yapılan, ifrata vardırılan, arasında boş lâf ve alay bulunan, insanları kahkaha ile güldüren, heybet ve vakarı gideren şakalardır.

  Haram olan şakalarda, o şakayı yapan kimsenin girdiği günaha o şakaya gülen kimseler de girmiş olur.

  Fazla şaka ve mizah vakti öldürür. Çok gülmek de kalbi karartır. Çok güldüren her şey kötüdür.

  Ancak yalandan ve müslümanı korkutmaktan uzak olmalı, ifrata gidilmemek, devamlı olmamak şartı ile arada bir yapmak mubahtır. Gönül ferahlandırmaya vesile olur.

  Nitekim Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuşlardır:

  "Ben de şaka yaparım, fakat ben ancak hakkı söylerim." (İbn-i Mâce)

  "Şerîat sınırından hârice çıkmamak şartıyla birbirinizle muhabbet ve lâtife ediniz; zirâ dininize sertlik ve kabalık isnâdını sevmem." (Câmiu’s-Sağîr)

  "Kavlen ve fiilen insanlar ile hoş geçinmek ve şakalaşmak sadakadır." (Câmiu’s-Sağîr)

  Arada sırada böyle lâtifeler sünnet olup, âdet hâline getirmek câiz değildir.

  "Farzların yerine getirilmesinden sonra Cenâb-ı Hakk’ın ziyâde sevdiği amel müslüman bir kimsenin kalbini mesrûr eylemektir." (Câmiu’s-Sağîr)


  1 Nisan 2024