Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
 • ​​​​​​​"İbret Alın!"(Hakikat Takvimi - Günün Takvim Yaprağı)

  Allah-u Teâlâ Kur'an-ı kerim'in bir çok Âyet-i kerime'lerinde kullarına ibret gözü ile bakmayı emir buyurmaktadır:

  "Ey akıl ve basiret sahipleri! İbret alın." (Haşr: 2)

  "Bunda öğüt alan kimseler için ibret vardır." (Nahl: 13)

  Başta insanın yaratılışı olmak üzere bütün her şeyin yaratılışında, yaratılan her şeyin insan için olmasında, insana musahhar kılınmasında, gece ile gündüzün birbirini takip etmesinde, yağmurun toprağı canlandırmasında meyve ve bitkilerin, hayvanların yaratılışında, sütün oluşunda, arının bal yapmasında nice nice hikmetler ve ibretler olduğu beyan buyurulmaktadır.

  Kur'an-ı kerim'de ayrıca; Nuh Aleyhisselâm'ın, Yusuf Aleyhisselâm'ın kıssalarında, Musa Aleyhisselâm ile Firavun'un hikâyesinde, İbrahim Aleyhisselâm'ın ateşten kurtulmasında, Lut Aleyhisselâm'ın kavminin helâk oluşunda, helâk olan kavimlerde ibretler olduğu anlatılmaktadır.

  Allah-u Teâlâ bir çok Âyet-i kerime'lerinde yeryüzünde gezip dolaşılmasını, inkâr edenlerin sonlarının nasıl olduğundan ibret alınmasını beyan buyurmaktadır:

  "Yeryüzünde gezip dolaşın, sonra da yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın!" (En'am: 11)

  "Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı?" (Muhammed: 10)


  16 Eylül 2023