Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
 • Çanakkale Zaferi(Hakikat Takvimi - Günün Takvim Yaprağı)

  Çanakkale Zaferi milletimiz için bir iftihar vesilesi, Milli Mücadeleyi ateşleyen bir meşale olmuştur.

  Osmanlı 26 Eylül 1914'te Çanakkale Boğazı'nı bütün gemilere kapattı. 1915'te Rusya, İngiltere ve Fransa'dan yardım etmelerini ve Çanakkale Boğazı'ndan bu askeri araç ve gereçlerin kendilerine ulaştırılmasını talep etti. Zira Almanlara karşı ancak bu şekilde ayakta durabileceğini biliyorlardı.

  İngiltere ve Fransa büyük bir donanma ile 19 Şubat 1915'te Çanakkale önlerine geldi. Dünyanın bu en büyük donanması 18 Mart 1915'te büyük zayiatlarla geri çekilmek zorunda kaldı. Bu defa Gelibolu'ya karadan asker çıkardılar. Türk askeri kıt imkanlarına rağmen büyük bir mukavemet gösterdi. İngiliz ve Fransızlar 9 Ocak 1916'da Çanakkale önlerinden sessizce kaçtılar.

  İtilâf devletlerinin bozgunu ile sonuçlanan Çanakkale muharebeleri, I. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirip uzamasına sebep olduğu gibi, Çarlık Rusya'sının çöküşünü hazırlamış ve İngiltere'de hükümet değişikliğine yol açmıştır. Bir yıldan fazla süren ve dünya savaş tarihinde farklı bir yeri olan bu muharebelerde her iki taraf da büyük kayıplar vermiştir. İtilâf devletleri Çanakkale'ye 410.000 İngiliz, 79.000 Fransız olmak üzere yarım milyona yakın asker göndermiş, sadece İngiliz kuvvetlerinin kaybı 213.980 kişiyi bulmuştur. Çanakkale muharebelerine katılan Türk kuvvetleri (yaklaşık 700.000 kişi) genellikle kısım kısım kullanıldığından zayiatın belirlenmesi güçleşmiş ve çeşitli rakamlar ortaya atılmıştır. Bu rakamlar 190.000 ile 350.000 arasında değişmektedir.

  "Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin / Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin" Çanakkale Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.


  18 Mart 2023