Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
 • Amansız Bir Düşman(Hakikat Takvimi - Günün Takvim Yaprağı)

  Allah-u Teâlâ kullarına karşı çok şefkatli, çok merhametli olduğundan, şeytanın düşmanlığından korumak ve sakındırmak için şöyle buyuruyor:

  "Ey Âdemoğulları! Ben size ‘Şeytana ibadet etmeyin, o sizin apaçık bir düşmanınızdır, bana kulluk edin, bu dosdoğru yoldur! diye emretmedim mi?" (Yâsin: 60-61)

  "Şeytan şüphesiz ki sizin amansız bir düşmanınızdır, siz de onu düşman tutun." (Fâtır: 6)

  "Şeytanın adımlarına uymayın." (Bakara: 208)

  Binaenaleyh Allah-u Teâlâ'nın bu ilâhi emrine uyarak bizim de şeytana daha şiddetli düşmanlık yapmamız, bizi aldatmak istediği hususlarda yalanlamamız, muhalefet etmemiz gerekiyor. Çünkü şeytan iman sermayesini çalmak ve sapıklığa düşürmek için olanca gücü ile çalışır, âdeta ordusu ile hücum eder.

  İlk olarak itikadı bozmaya çalışır. Halik-ı Azimüşan'ı inkâr ettirmek için harekete geçer. Muvaffak olamazsa Habib-i Ekrem -s.a.v.-i ele alır, o cihetten yıkmak ister. Oradan da yıkamazsa "Kur'an-ı kerim Hakk Kelâmı değildir." gibi vesveselerle karşısına çıkar. Bu noktalardan birisinde muvaffak olursa, artık o kişiyi kendi neferi olarak görür. Çünkü insan amelde kusur edebilir, fakat itikadı sarsılıp imanı zedelenirse artık ondan hayır gelmez. Bu bakımdan Allah-u Teâlâ'ya çok sığınmak, kendisine ve fitnelerine karşı daima uyanık bulunmak lâzımdır.

  Allah-u Teâlâ'nın hıfz-u himayesinde bulunanların kalplerine şeytan nüfuz edemez.

  "Şeytanın inananlar ve Rabb'lerine güvenenler üzerine bir nüfuzu yoktur." (Nahl: 99)


  25 Mayıs 2023