Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
 • Allah Korkusu(Hakikat Takvimi - Günün Takvim Yaprağı)

  Hikmetin başı Allah korkusudur. Azamet-i ilâhiyi bilenler o nisbette Allah-u Teâlâ'dan korkmalıdırlar. Âyet-i kerime'lerde şöyle buyurulmaktadır:

  "Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak lâzımsa öylece korkun. Sakın siz müslüman olmaktan başka bir sıfatla can vermeyin." (Âl-i İmran: 102)

  "İyilik, evlere arka taraflarından girmek değildir. Fakat iyilik, Allah'tan korkan kimsenin yaptığıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz." (Bakara: 189)

  Resul-i Ekrem -s.a.v.- Efendimiz ise bir Hadis-i şerif'lerinde buyururlar ki:

  "Hikmetin başı insanı her türlü günahtan men'eden Allah korkusudur." (Câmiu's-Sağîr)

  "Vallahi ben hepinizden çok Cenâb-ı Hakk'ı bilirim ve hepinizden çok O'ndan korkarım." (Münâvî)

  Niçin en çok o korkuyor? En çok bildiği için en çok o korkuyor. Bilen çok korkar, fakat cahiller çok cesur olur, hiç korkmazlar.

  "Kulları içinde Allah'tan en çok korkanlar âlimlerdir." (Fâtır: 28)

  Resulullah -s.a.v.- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde buyururlar ki:

  "Bir kimse Cenâb-ı Allah'ı zikreder ve korkudan göz yaşları yere dökülürse, Cenâb-ı Allah kıyâmette onu azaba uğratmaz." (Tirmizî)

  "Allah korkusundan ağlayan bir kimse cehennem ateşine girmez." (Tirmizî)


  20 Eylül 2023