Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

OPROEP TOT DE WARE BEVRIJDING

 

ALLAH DE GENADEVOLLE DE BARMHARTIGE
BEVEELT IN ZIJN HEILIGE KORAN:
ZEG: “ALLAH IS DE ENIGE” (IHLAS: 1)
MAAR CHRISTENEN ERKENNEN DE HEILIGE DRIEËENHEID;
“VADER, ZOON, HEILIGE GEEST”
WAT IS DIT EEN GROTE AFDWALING.

 

ALLAH DE ALMACHTIGE ZEGT
IN DE SOERA IHLAS:
“HEEFT NIET VERWEKT, IS NIET VERWEKT” (IHLAS: 3)
CHRISTENEN ZEGGEN: “JEZUS DE MESSIAS IS DE ZOON VAN ALLAH.”
KAN EEN GROTERE ONWETENDHEID BESTAAN DAN DIT?

 

ZOALS DOOR DE KORAN WERD AANGEKONDIGD
HEEFT JEZUS HET VOLGENDE GEZEGD:
“IK BEN EEN DIENAAR VAN ALLAH.
HIJ HEEFT MIJ HET BOEK GEGEVEN EN
MIJ TOT EEN PROFEET GEMAAKT.”
(MARYAM: 30)
MAAR CHRISTENEN BEWEREN DAT JEZUS GOD IS.
WAT IS DIT EEN GROTE VALSE BEWERING.

 

ALLAH DE ALMACHTIGE ZEGT
IN DE SOERA KEHF VERS 4-5:
EN OM DIEGENEN TE WAARSCHUWEN, DIE ZEGGEN:
“ALLAH HEEFT ZICH EEN ZOON GENOMEN.”
ZIJ HEBBEN ER GEEN KENNIS VAN EN HUN VADEREN EVENMIN.
ERG IS HET WOORD, DAT UIT HUN MOND KOMT.
ZIJ ZEGGEN SLECHTS ONWAARHEID.

CHRISTENEN, BETAMEN EEN ZOON VOOR ALLAH.

 

WAT IS DIT EEN ONWETENDHEID
ALLAH KONDIGT AAN IN ZIJN VERS:
“MOHAMMED IS NIET DE VADER VAN ÉÉN UWER MANNEN,
MAAR DE BOODSCHAPPER VAN ALLAH EN
HET ZEGEL DER PROFETEN.”
(AHZAB: 40)
HOEWEL DIT IN HET EVANGELIE AANGEKONDIGD IS, ZEGGEN CHRISTENEN
“WIJ ONTKENNEN ALLES DAN JEZUS.”
CHRISTENEN GELOVEN ZELFS NIET IN HUN BOEK
WAT SOORT GELOOFSBEGRIP IS DIT?

 

Het geloven in profeten en in profeet Jezus (vzmh) zijn de zuilen van de Islam. Wij geloven in profeten en in boeken van Allah die naar ons heeft verzonden.

“Allen geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers, zeggende: “Wij maken geen verschil tussen Zijn boodschappers…” (Koran Bakara: 285)

De Allah kondigt zo naar ons. Wij geloven in profeet Jezus en ook in alle andere profeten. Volgens de Islam is profeet Jezus één van de grootste profeten. Hij werd geboren door de maagd Maria en zonder vader. Hoe Allah Adam schiep zonder vader, schiep Allah ook profeet Jezus. Feitelijk is het niveau van wetenschap van vandaag is zo ver, dat dit onderwerp makkelijk begrepen kan worden. Eigenschap van Allah heeft geen enkele referentie op de Schepsel. Verheven is Allah dat Allah een zoon heeft.

De Joden, die deze waarheden niet begrijpen en waarnemen, zeiden ze over profeet Jezus (vzmh), ‘een kind van een overspel’ omdat hij zonder vader was geboren, zij hebben lastering uitgesproken. Een aantal Christenen hebben hem genoemd als ‘de God’, sommigen hadden het idee dat hij ‘de zoon van God’ was. Voor een groep was hij één van de drie. God, Maria en Jezus.

Echter de waarheid is wat er in de Koran staat:

“Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Allah schiep hem uit stof en zei: ‘Wees’ en hij werd.” (Al-i imran: 59)

Over onze moeder Maria zegt Allah het volgende:

“En met Maria, de dochter van Imraan, die haar kuisheid bewaarde; Toen ademden Wij haar Onze geest in - zij geloofde in het Woord van haar Schepper en Zijn Boeken en behoorde tot het gehoorzamen.” (Tahrim: 12)

Christenen met de bewering “God is drie: vader, zoon, heilige geest; drie component, drie component in éénheid” zijn ze tot dwaling geraakt met geloven in “Heilige Drieëenheid”. Welke is de Allah? Is dit geen denkwijze van verwarring? Is deze bewering waar?

“Houdt op, het is beter voor jullie. Want Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Allah een zoon zou hebben. Aan Allah behoort alles wat in de hemelen is en alles wat op aarde is. Allah is als Bewaarder afdoende.” (Nisa: 171)

Jullie weten dat de Islam de laatste godsdienst is, dat de Koran het laatste boek door Allah is gezonden, dat profeet Mohammed als laatste profeet door Allah is gezonden, toch verwarren jullie, door koppigheid, de waarheid.

“O, mensen van het Boek, waarom verwarren jullie de waarheid met de leugen en verbergen de waarheid tegen beter weten in?” (Al-i imran: 71)

Allah roept tegen u. Zeg lezer, verberg de waarheid niet, sluit je ogen niet tegen het rechte pad. Blijf niet ontkennen en blijf niet koppig met deze leugen.

Allah roept tegen u ook in de soera Nisa als:

“Geloof in Allah en Zijn Boodschappers. Zeg niet: “(Allah) Drie!” (Nisa: 171)

Geloof dat Allah één is en dat Allah Verheven is boven alle Schepsel. Aan Allah een zoon toekennen is een grote duisternis, is een grote ontkenning.

“En zij zeggen: "De Barmhartige heeft een zoon gekregen." Voorwaar, Jullie hebben een lastering uitgesproken. Waardoor de hemelen dreigen van een te scheuren, en de aarde te splijten en de bergen in stukken te vallen. Dat zij aan de Barmhartige een zoon hebben toegekend. Terwijl de Barmhartige te verheven is om een zoon te hebben.” (Maryam: 88 t/m 92)

Kunnen jullie geen onderscheid maken tussen Scheppen en kweken? Kunnen jullie niet denken, dat baren en geboren worden niet alleen aan Scheppen vastgebonden is? Zijn jullie ogen zo erg blind?

Echter profeet Jezus (vzmh) heeft het volgende gezegd dat ook in de Koran vast staat;

“Voorwaar, Allah is mijn Schepper en uw Schepper. Dient Allah daarom. Dit is het rechte pad.” (Zuhruf: 64)

Profeet Jezus (vzmh) zegt zo, maar Christenen zetten hem in plaats van Allah. Zij beweren dat Jezus God is. Kan profeet Jezus (vzmh) jullie bemachtigen door deze lastering? Met welk gezicht gaan jullie verschijnen voor Allah? Kan een schepsel een Allah (Schepper) zijn? Zien jullie niet hoe ver jullie van het rechte pad afgedwaald zijn?

“Voorwaar, de Messias zelf zei, ‘O, kinderen Israëls, aanbidt Allah, Die mijn Schepper en uw Schepper is.’

Zeker, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah het Paradijs verboden.

De Hel zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper.” (Maide: 72)

Profeet Jezus (vzmh) spreekt tegen U. Hij zegt, dat wie met Allah vereenzelvigt, zijn verblijfplaats de Hel zal worden. Worden jullie nog niet wakker?

In de Koran geeft Allah nog een toespraak van Jezus:

“Ik ben een dienaar van Allah. Allah heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt.” (Maryam: 30)

Christenen beschouwen Jezus als God. Jezus zegt: “Ik ben geen zoon van Allah, ben een dienaar. Ik ben geen God. Ik ben Zijn Profeet, Zijn boodschapper.” Met het maken van een schepsel tot een God, dwalen Christenen. Met lasteren tegen deze heilige profeet, zijn Christenen van het rechte pad afgegaan. Kan een mens een God zijn? Wat is dit een grote ontkenning.

Allah heeft in Zijn vers aan mensen die Jezus een Goddelijke eigenschap toekennen het volgende aangekondigd:

“Die ‘Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria’ zeggen zijn ongelovig geworden.” (Maide: 72)

“Die ‘Allah is Eén der Drie’ zeggen zijn ongelovig geworden.” (Maide: 73)

Met beweren of zeggen “Allah is Eén der Drie”, zijn het woorden zowel “Drie” als “Derde” van beide kanten een uitdrukking (Sjirk) een toekenning van deelgenoten aan Allah. Het beschouwen van drie Goden terwijl één God is, is een ontkenning, is een onterechtheid. Het zeggen van “Allah is drie” is een twijfeling.

“Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen.”(Maide: 73)

Allah heeft mensen, die van deze woorden en van het drie-eenheidgeloof niet afzien, als ongelovigen bestempeld. Ze worden met een zeer zware straf bestraft.

“De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper.” (Maide: 75)

Hij is geen God. Hij is alleen een boodschapper, een profeet die Allah met Zijn bewijs en met Zijn opdracht heeft gezonden. Allah heeft aan sommige profeten bijzondere wonderen toegekend. Allah heeft ook aan Jezus, om zichzelf te laten zien dat hij op het juiste pad is, een aantal wonderen toegekend. Als Allah via Jezus de doden tot leven gebracht heeft, zonder twijfel heeft Allah via profeet Mozes aan zijn staf een leven gegeven die in een slang verandert. Dit is heel verbazingwekkend dan de vorige. Als profeet Jezus zonder vader geschapen is, zonder twijfel is de eerste mens Adam zonder moeder en vader geschapen. Dit is nog verbazingwekkender dan vorige. Dit alles, is door Allah uitgekozen. Profeet Mozes en profeet Jezus zijn alleen de Scheppingsmacht van Allah en ze zijn alleen maar enkele bemiddelaars.

Profeet Jezus is niet als de eerste gezonden profeet;

“Alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een ware (zeer rechte) vrouw. Zij plachten beiden voedsel tot zich te nemen.” (Maide: 75)

Allah zegt over profeet Jezus en zijn moeder Maria “at voedsel”. Dus profeet Jezus at, dronk, liep omdat hij een mens was. Kan zo iemand een God zijn? Allah is zo een Allah die geen begin en einde heeft.

Allah verbiedt de Mensen van het Boek tot uitersten gaan. De Christenen overdreven met hun lof voor Jezus. Allah legt uit aan de Christenen die Allah aan de kant zetten en naar Jezus bidden:

“O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid.” (Nisa: 171)

Denk en beschouw Allah met hoge eigenschappen, met schone namen. Gun aan Allah geen partner, kind en/of gelijkwaardige dingen.

“Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah.” (Nisa; 171)

Hij is alleen één van de profeten van Allah. Hij is geen zoon of kind van Allah wat Christenen beweren.

“Zijn woord tot Maria gegeven.” (Nisa: 171)

Allah schiep hem uit stof, toen zei Allah tegen hem “Wees!” En hij was. Als Allah de Voortbrenger van de hemelen en de aarde tot iets besluit, zegt slechts: “Wees!” en het is.

“En de geest die door Allah geschapen is.” (Nisa: 171)

Profeet Jezus is een mens die door schepping ontstaan is. Omdat hij met “Wees” uitdrukking geboren is wordt hij ook als eer met de eigenschap “Kelimetullah” genoemd.

In dit geval:

“Geloof in Allah en Zijn Boodschappers. Zeg niet: “(Allah) Drie!” Stop! Het is beter voor jullie. Want Allah is de Ene God, Verheerlijkt zij Hij (ver verheven is Allah) boven het hebben van een zoon. Aan Allah behoort alles wat in de hemelen is en alles wat op aarde is. Allah is als Bewaarder afdoende.” (Nisa: 171)

Profeet Jezus, had behoefte om te laten herinneren aan mensen die aan hem een andere eigenschap toekennen dan een mens. Hij heeft het volgende gezegd om aan te geven dat hij een dienaar was:

“Ik ben een dienaar van Allah.” (Maryam: 30)

Aan zijn volk heeft hij niet “Verkrijg mij als God” gezegd, echter:

“Voorwaar, Allah is mijn Schepper en uw Schepper. Aanbidt Allah daarom, dit is de rechte weg.” (Maryam: 36)

Allah geeft aan: de Christenen, die de eigenschap van Tawhid (éénheid van God) ontkennen, te zullen bestraffen. Allah zegt, dat op de dag van de opstanding aan profeet Jezus (om hem te eren) zal vragen diegenen te berispen die valse beweringen over hem uitten en zeiden, dat hij de zoon van Allah of Zijn partner is en Allah staat ver boven dit alles. Op zijn beurt zal Jezus heel hoffelijk antwoorden, dat Allah ver boven het bezitten van een partner staat.

Allah heeft aan profeet Mohammed (vzmh) in één van Zijn verzen het volgende toe geroepen:

“Zeg: Indien de Barmhartige een zoon had, dan zou ik de eerste der aanbidders zijn. Verheven is de Schepper der hemelen en der aarde, de Schepper van de Troon, boven al wat zij vertellen. Laat hen praten en zich vermaken totdat de Dag komt die hun is beloofd.” (Zuhruf: 81-82-83)

***

Allah zegt in één van zijn verzen over mensen, die een dienaar aan Allah gelijk stellen in dwaling zijn.

“En sommigen maken van Zijn dienaren gelijken aan Allah. Waarlijk de mens is klaarblijkelijk ondankbaar.” (Zuhruf: 15)

Toekennen van een zoon aan Allah betekent ongelovig zijn en de eigenschap hiervan is ondankbaar zijn.

***

In de Koran wordt vaker aangeduid dat Allah ver Verheven isboven het hebben van een zoon.

“En zij zeggen: "Allah heeft Zich een zoon verwekt. Heilig is Allah. Neen, alles, wat in de hemelen en op aarde is, behoort Allah toe en alles gehoorzaamt Allah.” (Bakara: 116)

Het zeggen dat Allah een zoon heeft, betekent dat Allah op een mens lijkt. Echter niets lijkt op Allah en kan ook niet gedacht worden aan het krijgen van een zoon. Allah is de Schepper die geen begin en einde heeft.

“Zij zeggen: "Allah heeft een zoon tot Zich genomen. Jullie hebben hier geen gezag over. Zeggen jullie over Allah wat jullie niet weten?” (Yunus: 68)

Allah is zo ver van wat zij beweren! Over het hebben of bezit zijn van een zoon geeft Allah geen enkele bericht. Mensen die hierin geloven, geloven naar een droge onderstelling.

“Zeg: "Degenen, die over Allah een leugen verzinnen, zullen niet slagen.” (Yunus: 69)

Met hierin geloven zullen deze mensen zeker niet slagen. Ze worden niet naar het paradijs maar naar de hel gebracht.

“Zie, hoe zij een leugen tegen Allah smeden. En dat is, voorzeker, een klaarblijkelijke zonde.” (Nisa: 50)

Als ze geen enkele zonde hebben zal deze laster de grootste zonde zijn van alles.

“Allah heeft zich geen zoon genomen noch heeft Allah een mededinger in Zijn Koninkrijk, Allah heeft alles geschapen, en het de juiste maat gegeven.”(Furkan: 2)

Alles bevindt onder de macht van Allah. Alles heeft een maat en grens, die geen enkele dienaar kan overschrijden. De macht van Allah heeft geen grens en einde. Daarom kan niets de grens overschrijden van de scheppingen om van Allah een partner te zijn.

“En de Joden zeggen: ‘Ezra is de zoon van Allah’” (Tevbe: 30)

Door deze ongegronde bewering hebben de Joden een deur geopend voor de Christenen met “De Messias is de zoon van Allah”.

“En de Christenen zeggen: ‘De Messias is de zoon van Allah.’” (Tevbe: 30)

In het begin was een gedeelte Christenen die dit beweerde. Later hebben alle Christenen dit beweerd. Zelfs die hierin niet geloofden werden beschuldigd als ongelovige Christen.

“Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren.” (Tevbe: 30)

Deze zijn mensen van het Boek die op polytheïsten lijken en tot hen behoren.

“Allah's vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!” (Tevbe: 30)

Door deze laster zijn ze gevloekt door Allah. Om van de eerste zonde te ontsnappen hebben Christenen hun hersenen en hun ziel aan het Drieëenheidsgeloof geofferd. Deze opoffering beschouwen ze als een bevrijding en de zuil van het geloof. Al deze zijn niks anders dan het geloof in Allah aan de kant zetten. Het is een grote oneerbiedigheid.

Drieëenheidsgeloof is geen bron die uit Christendom komt. Het is een vervalsing die door verzinsels is ontstaan.

Het eerste geschreven Bijbel na de profeet Jezus is de Marcus Bijbel. Bij deze Evangelie wordt tegen Jezus “Gij zijt de Christus” (8/29) term gebruikt. In Lukas “De Christus Gods” (9/20) en in Mattheüs “Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.” (16/16) termen gebruikt. Echter Mattheüs en Lukas hebben grotendeels vanuit Marcus overgenomen. In de brieven van Johannes en Pavlus bevindt zich ook het Drieëenheidsgeloof. Het hoofd, dat aan de Christendom het Drieëenheidsgeloof en het idee over heiligheid van Jezus gebracht heeft is Dominee Pavlus.

De helft van de hedendaagse Evangelie, die Christenen bezitten en bemachtigen, is tot stand gebracht met de brieven van Pavlus die van joodse afkomst is.

“Pavlus was een Romeinse dominee. Voordat hij Christen was heeft hij grotendeels Christenen onder druk gezet. Alle brieven (nadat hij Christen was) die hij naar de kerk geschreven heeft bevat de helft van 27 boeken van Evangelie. “Zoon van God” en “het Kruis” waren de hoofdzaken van Pavlus die liet leren.” (Us News and World Report, 20 April 1992, blz. 70)

“Dominee Pavlus, die binnen het Christendom de Drieëenheidsgeloof heeft toegevoegd, is een Jood die eigenlijk Saol heet. Dominee Pavlus voordat hij voorscheen met ‘Jezus, daalde neer en heeft aan mij de drieëenheid verteld’ studeerde in Jeruzalem aan Kabbala.” (The Concised Atlas of the Bible, blz. 124)

“Met verspreiden van de kerk in het Anatolië werd Jezus Messias met “Zoon van de God” herdenkt. Dit was het hoofd onderwerp van de brieven van Pavlus.”(A.g.e. blz. 70)

***

Allah waarschuwt Christenen en geeft aan dat, wat ze volgen niet de juiste is met volgende verzen: “Zeg: "Aanbidt gij naast Allah datgene wat geen macht heeft u goed of kwaad te doen?” (Maide: 76)

Alles zijn het schepsel van Allah die geschept zijn. Ze bezitten geen enkele eigenschap van schade en van een baat.

“En het is Allah, Die Alhorend, Alwetend is.” (Maide: 76)

Allah hoort zowel het gebed als wat er in de harten verborgen is. Hierdoor wordt alles gegeven wat er verdiend wordt.

“Zeg: "O, mensen van het Boek, overdrijft uw godsdienst niet ten onrechte.” (Maide: 77)

Zeg Christenen! Overschrijd niet het profeetschap van Jezus en ga niet hem als heilig denken.

Zeg Joden! Probeer niet zijn waarde te verlagen door het ontkennen van zijn profeetschap.

“Volg niet de neigingen van een volk dat voordien afdwaalde en velen deed dwalen en van het rechte pad afweek.” (Maide: 77)

Met afdwaalde en deed dwalen worden bedoeld, dat de geleerden tussen Joden en Christenen de weg van ongeloof geopend hebben en die deze volgen. Deze hebben het recht niet als doel gekozen. Door deze reden zijn ze onrechtvaardig ver gegaan. Zij hebben hun verleden met blindheid overgenomen.

“Waarlijk slecht is wat zij voor zichzelf deden.” (Maide: 80)

Op de Dag der Opstanding zullen ze de resultaten zien van hun geloof en van hun ongelovigheid.

***

De Islam begon met schepping van de eerste mens en met als de eerste profeet Adam en ontwikkelde in de loop van de tijd met komst van elk profeet vaarde op naar zijn perfecte stap. Het geloof, dat gezonden was aan profeet Mozes, was uitgebreider en meer vervolledigd die aan profeet Noah werd gezonden. Het geloof dat aan profeet Jezus was gezonden. Was meeromvattende en meer geperfectioneerd als dan die van profeet Mozes. Met de roeping van de laatste profeet Mohammed (vzmh) werd het geloof voltooid en Islam als laatste godsdienst gekozen.

Allah de Almachtige spreekt in de heilige Koran als volgt:

“Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooit en de Islam voor u als godsdienst gekozen.” (Ma’ide: 3)

Na Islam komt er geen nieuwe, andere godsdienst en Profeet.

In de Koran is het genoemd:

“De ware godsdienst voor Allah is de Islam.” (Al-i Imran: 19)

Volgen of op zoek gaan naar een andere godsdienst dan de Islam is als zoeken naar de sterren in de dag.

 

Zelfs in het vervalste Evangelie bevinden volop verklaringen van de Jezus over zijn dienaar- en profeetschap;

Zinnen, die in de Testament der Johannes “Deze is waarlijk de Profeet.” (6/14), in de Testament der Lukas “Een groot Profeet is onder ons opgestaan.” (7/16), in de Testament der Mattheüs “Een profeet is niet ongeëerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis.” (13/57) en verklaringen die hierop lijken geven aan dat profeet Jezus duidelijk een dienaar, een gezant en een verzonden. Anderzijds vallen de verklaringen als “De zoon van Allah” (in Lukas: 9/35, Mattheüs 3/17, Marcus: 1/11, Johannes: 1/18) in een tegenspraak. Over Jezus gebruiken ze enerzijds de term “Profeet” en anderzijds de term “De zoon van Allah”.

Zo een situatie kan nooit in een heilige boek of in een geloof aanwezig kunnen zijn. Dit laat zien dat Evangelie vervalst is.

De Koran verduidelijkt in zuiverheid de situatie van de profeet Jezus.

“En toen, Ik de discipelen bezielde om in ‘Mij en Mijn boodschapper te geloven’, zeiden zij: "Wij geloven en getuig jij, dat wij ons (moslims) bij Allah hebben onderworpen.” (Maide: 111)

Voorzeker, de Messias zal het nooit versmaden, een dienaar van Allah te zijn, noch zullen de nabijzijnde engelen dit doen en wie het versmaadt Allah te aanbidden, en hoogmoedig is, Allahzal hen toch allen tot Zich roepen.” (Nisa: 172)

“Hij (Jezus) is niets dan een dienaar wie Wij Onze gunst schonken en Wij stelden hem tot voorbeeld voor de kinderen van Israël.” (Zuhruf: 59)

Profeet Jezus is een mens, is een profeet die door Allah verzonden om naar de ware pad te leiden. Het doel van profeetschap is uitnodigen om het volk naar de éénheid van Allah te laten geloven en alleen aan Allah een dienaar te worden.

 

De Edele Koran en Hedendaagse Evangelie:

De Koran is in de tijd van de laatste profeet Mohammed (vzmh) door Allah aan hem gezonden en werd genoteerd. Later werd door moslimgemeenschap vermenigvuldigd en verspreidt. Er is geen enkele letter verschil tussen miljoenen Korans die vandaag op de wereld aanwezig zijn. Mensen die tegen Koran lasteren kunnen er geen tweede exemplaar van Koran laten zien. Echter er is geen sprake over zoiets. Feitelijk, Duitsers hebben in de jaren van 2e Wereld Oorlog duizenden exemplaren vergelijkt van alle Korans en hebben geen verschil kunnen vinden. Ze hebben het gerapporteerd dat er geen verschil was tussen de Koran uit de eerste jaren en de hedendaagse Koran.

Echter, hedendaagse Evangelie is uitgekomen door beschrijving van vier personen. En wordt ook over het andere testament exemplaren gesproken. In de inhoud staan aankondigingen, persoonlijke verhalen, brieven die niet van Allah en van Jezus zijn. Met deze reden zijn er ontelbare tegenspraken en twijfels aanwezig.

Protestant priester (Ordained Methodist Minister) C. Leslie Mitton Jesus rapporteert in zijn boek- The Pact Behind the Faith (William B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids, Michigan, 1974 U.S.A, blz.: 10) het volgende;

“Er bevinden tussen de mensen, die aan Jezus eerbiedig zijn, die niet erin geloven aan de bewering van de kerk, dat Jezus de onvergelijkbare zoon is van God. Zelfs het heilige boek (Evangelie) wordt waargenomen, als een boek dat niet meer de ware woorden van God bezit. Maar wordt wel door andere mensen, die tegen fout en onwetenschap blootgesteld zijn, geacht als een collectie van gemalen teksten. Als makkelijke antwoord op de vraag ‘Wat kunnen we over Jezus weten?’ Zijn het symbool van een kerk en uitdrukkingen van woorden uit verzen niet meer mogelijk. Omdat daarna gelijk meer vragen worden gesteld als; “Hoe kunnen we weten of hetgeen de kerk en het heilige boek ons aangeleerd heeft vertrouwelijk zijn?

Hoe ver kan de beschrijvingen van het Evangelie over Jezus meegeteld worden? Of hoe ver is het, met de verbeeldingskracht, van gelovige Evangelie schrijvers veranderd, versierd en zelfs gecreëerd?”

We zullen nu de bekentenissen van Franse Katholieke priester Roguet lezen, uit de teksten van Prof. Dr. Maurice Bucaille:

“Wanneer de lezers van het Evangelie beginnen over te denken van uitleg van alle bekentenissen schamen ze zich, zelfs hun gezichten blozen. Dit verschijnsel komt ook voor wanneer hetzelfde onderwerp vergelijkt wordt met diverse Evangelies. Dit uitzicht is beschreven in de literatuur ‘Ingang’ door de priester Roguet. Met jaren lange ervaring kan hij de bezorgdheid meten.

Hij zag de bezorgdheid tussen de mensen die het boek (Evangelie) lezen en aan hem diverse vragen stellen in een wekelijkse katholieke gids. Mensen die dit aan hem meldden waren mensen uit breed sociaal gevormde omgeving. Priester Roguet, geeft aan dat ze van hem over de onmogelijke uitleg, onvatbare, zelfs twijfelachtige of schandalige teksten een uitleg wil geven….

Dit verschijnsel heeft betrekking tot de hedendaagse tijd. Het boek van priester is op 1973 gepubliceerd. Tot de kortere tijd dachten meerdere Christenen dat Evangelie alleen tijdens het koren of tijdens toespraak van prediker werd gelezen. Met uitzondering van protestanten, uitlezen van Evangelie was geen gewoonte….

Er is geen enkele twijfel over deze, dat er ongemak zal ontstaan tussen de Christenen wanneer de hele Evangelie uitgelezen wordt.” (The Bible, The Kur’an and Science, blz. 61, Parijs)

Zoals we zien is het Evangelie vervalst. Twijfelen en onzeker zijn van een Christen, die verstand bezit, is onmogelijk. Met deze reden hebben sommige christelijke theologen gezegd dat er geen gezonden boek aan Jezus is, dat Evangelie door de aanhangers van Christendom beschreven is. Volgens het Islamitische geloof heeft Allah vier grote boeken gezonden. Dit zijn Psalmen, Torah, Evangelie en de Koran.

Zeg Christen! Is het mogelijk om te geloven in een boek dat vervalst is? Kan een geloof, dat op zo een boek gegrond is, als heilig beschouwd worden? Met welk bewijs ontken je de hedendaagse profeet Mohammed (vzmh)? Echter de profeet Mohammed (vzmh) heeft de profeet Jezus (vzmh) verheven. Profeet Mohammed (vzmh) heeft aan de gelovigen, met uiterste mate, de profeet Jezus (vzmh) voorgesteld.

 

De aankondiging van de laatste
Profeet Mohammed (vzmh) in de Evangelie:

In het originele Evangelie exemplaren (vandaag zijn ze nog aanwezig) die door Allah aan profeet Jezus (vzmh) verzonden is en ondanks dat volgens diverse meningen vervalst is, staan er duidelijke tekens over de komst van de laatste profeet Mohammed (vzmh).

“Doch Ik zeg u de waarheid: het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel.” (Johannes: 16/7-8)

“Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.” (Johannes: 16/12-13)

“Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijven in der eeuwigheid.”(Johannes: 14/15-16)

“Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.” (Johannes: 14/26)

“En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest.” (Johannes: 15/26)

Dit zijn de eigen uitingen van de Jezus in het Evangelie die vandaag in de handen van Christenen aanwezig is. Profeet Jezus heeft verkondigd tegen zijn vrienden en zijn omgeving dat er een zeer deugdzame profeet zal verschijnen en dat ze in hem moeten geloven.

Terwijl profeet Jezus over hem deze betekenis aflegt, spreekt onze profeet (vzmh) ook over hem het volgende uit:

“Ik ben degene van alle mensen die de meest dichtbij profeet Isa (Jezus –vzmh-), de zoon van de Maryam (Maria), staat, omdat er geen profeet tussen ons geweest is. De profeten zijn broers van vaderskant; zij hebben verschillende moeders maar onze godsdienst is één.” (Boekhari Tedschrid-i Sarih: 1403)

Dit zijn de toespraken die elkaar wederzijds verifiëren en die van elkaar houden. Het is een toespraak die hun graden bij Allah verheven is.

Het bericht dat Jezus in Latijns Paraklit en in Grieks Paraklitos heeft aangekondigd, komt exact overeen in Arabisch met het woord Ahmed. De bedoeling met deze naam is onze profeet Mohammed (vzmh).

Het woord Paraklit betekent: “Aan God danker” of “Redder” en deze uitdrukking “de redder van de verboden zondes” past voor onze profeet.

Uitingen als “vogelen des hemels” (Mattheüs: 13/31-32) die in Evangelies Mattheüs en in Lukas staan, zijn bedoeld voor profeet Mohammed (vzmh)

“Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, wat een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid; Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, zo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken.” (Mattheüs: 13/31-32)

De Islam die de laatste profeet gebracht heeft was op de wereld zwak, maar later is de Islam sterk gesteld.

Profeet Jezus is zeer verhevene profeet bij Allah. Omdat Allah heeft gezorgd dat we van hen houden, houden ze ook heel veel. Dus, wij hebben een relatie met hun met een oneindige liefdadigheid. Omdat hij een profeet is.

“O kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn.” (Saf: 6)

Hieruit wordt begrepen dat vastheid, liefdadigheid, gemeenheid en het echte broederschap met elkaar ontstaan zijn. Tegelijkertijd zal profeet Mohammed alle verborgenheid en zijn heiligheid met de toestemming van Allah openbaren zonder vermijding van iemand.

“Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.” (Johannes: 16/14)

In de waarheid wil hij het volgende zeggen:

“Er zijn vele verdiensten en deugden aanwezig die Allah aan mij toegekend heeft. Ik zal deze niet toelichten. Maar hij zal toelichten wat ik niet aan jullie toegelicht heb. Hij zal alles met ware vertellen wat ik er binnen heb. Hij zal alles openbaren wat Allah aan mij toe gekend heeft.”

Met deze reden hebben mensen van het Boek gelijk met zijn komst aan verwachte profeet geloofd.

“Degenen, wie Wij het Boek gaven, erkennen hem (de Profeet), zoals zij hun kinderen erkennen. Maar zij, die hun ziel hebben tekort gedaan, willen niet geloven.” (En’am: 20)

Profeet Mohammed (vzmh) verteld één van zijn Hadith, dat profeet Jezus (vzmh) kort voor de laatste dag zal afdalen:

“Ik zweer voor Allah, die dat mijn leven in zijn almacht vast houdt! Weldra zal Jezus, die zoon van de Maria onder jullie neerdalen als een rechtvaardige rechter. Hij zal de hoofdelijke belasting ‘Djizra’ (de belasting, dat niet Moslims betalen) afschaffen, zal het kruis breken, zal het zwijn doden en de bezitting zal zo overvloedig worden dat er niemand het wil aannemen.” (Boekhari Tedschrid-i Sarih: 1018)

“Zwerend zal Jezus, de zoon van de Maria zeker afdalen als een rechtvaardige rechter, die kruis breekt, die zwijn doodt, dat de Djizra-Belasting afschaft. De jonge vrouwelijke kamelen zullen vrij lopen en niemand zal interesse voor ze hebben. Heel zeker alle haat, zal verdwijnen en benijden wrok. Het (Jezus -vzmh-) zal de mensen waar aanbieden, maar niemand van hun zal aannemen.” (Moslim: 155)

Profeet Jezus is de laatste profeet van de kinderen Israëls.

Hij heeft, die tot aan zijn tijd aangekomen, het geloof ververst. Hij heeft openlijk zijn opvolger met de naam Ahmad vermeld en verteld. Hij heeft zijn gedachten en zijn trouwheid aan profeet Mohammed (vzmh) overgeheld.

Het verifiëren van de Boek Torah, door profeet Jezus, is ontstaan door de aankondiging. Aangezien, in de Torah stond nieuws over de profeet Jezus en over de laatste profeet Mohammed (vzmh). Met deze reden heeft de profeet Jezus bewezen, het aangekondigde nieuws in de Torah, over de komst van de profeet Mohammed (vzmh) waar is.

De naam Ahmad; betekent door Allah geprijsde, veel geroemde of tussen de dienaren veel gelofte mens.

Met de komst van Jezus is het bericht wat er in de Torah staat voltooid. Profeet Jezus heeft het bericht van de Torah over de komst van de profeet Mohammed heeft verifieert en aangekondigd dat profeet Mohammed zijn opvolger zal zijn.

Deze was één van de taken in zijn profeetschap.

Wat is dit vreemd; terwijl profeet Jezus heeft aangekondigd toch hebben de Christenen de waarheid verborgen en vervalst net als de kinderen Israëls die niet naar hem geluisterd hebben.

Joden verwachtten op de komst van een profeet. Ze wilden dat deze profeet uit hun stam kwam. Meeste Christelijke monniken verwachtten ook de komst van de nieuwe profeet.

Nadat de komst van profeet uit de stam van Ismaël die in hun boeken vermeld was hebben ze bedrogen, beschuldigd en vijandig geworden.

In de Koran is het zo genoemd:

“Toen de aangekondigde profeet tot hen gekomen is met duidelijke bewijzen hebben zullen zij: ‘dit is louter bedrog’ gezegd,” (Saf: 6)

Zowel Joden als Christenen hebben niet met geloof in Allah maar met geloof in hun wensen verwachtten een profeet uit hen eigen stam.

Loop der tijd is deze verzonden uit de stam van Ismaël. Terwijl ze met duidelijke bewijzen wisten dat hij de profeet was hebben ze hen gezichten teruggekeerd en ontkend.

Kijk de rassenhaat geeft aan de mensheid zo veel schade en vernielingen, zorgt voor oneindige pijn. Zowel van de Joden als Christenen zijn ze bevrijd die in laatste profeet geloven.

Zeg Joden en Christenen!

Stel voor dat jullie vandaag voor Allah bevinden. Als uw handen op uw harten leggen kunnen jullie niet zeggen; die profeet is nog niet naar ons verzonden. Jullie kunnen ook niet een redenen laten zien.

Allah heeft naar jullie een profeet verzonden die alles heeft laten zien. Jullie hebben dit gehoord en geweten. Met welke gezicht protesteren jullie het? Jullie hebben de heilige besluit aan de zijkant neergelegd en hebben jullie eigen wensen als God beschouwt. Jullie hebben met eigen verstand en met eigen handen de straf klaargemaakt.

 

Waarom wilde Bush, Yusuf Islam niet in VS toegelaten?

Ze weten dat de Islam ware geloof is, dat de Koran de laatste gezonden boek is en dat profeet Mohammed (vzmh) als laatste profeet door Allah is gezonden.

“O, mensen van het Boek, waarom verwarren jullie de waarheid met de leugen en verbergt de waarheid tegen beter weten in?” (Al-i Imran; 71)

Omdat ze niet op het juiste pad toe gekomen zijn, zijn ze ongelovig met hun geloof.

“Wie Allah geen licht geeft, voor hem is er geen licht.” (Nur: 40)

Wat is de straf voor hen?

Ze worden bestraft met een straf die niemand zal krijgen. Hun straf zal zo eruit zien omdat ze niet de waarheid liet zien. Omdat ze de dwaasheid als de juiste pad laten zien;

Ze worden midden in de hel getrokken en wanneer ze in het midden bevinden worden vanaf hun hoofd hete water overgestroomd. Alles gaat smelten waar dat hete water eroverheen stroomt.

“Grijpt hem en sleurt hem in het midden van het laaiende Vuur; Giet daarna als marteling kokend water op zijn hoofd. Proef dit! Voorzeker gij waart eens de machtige, de eerwaardige. Dit is inderdaad datgene waaraan jullie twijfelen.” (Duhan: 47 t.e.m. 50)

Dit is de straf voor ongelovigen die in hun geloof vloeken.

En tegen hen zal het gezegd worden “jij was toch tussen de mensen beroemd? Maar tegen Allah de Schepper was je ondankbaar.”

“Heeft de mens niet begrepen dat Wij hem hebben geschapen uit een levenskiem? Doch ziet, hij is klaarblijkelijk een redetwister!” (Yasin: 77)

Hij heeft uit een levenskiem geschapen en met weldaden versierd. Wat was de vergissing om jou van liefdadigheid af te leiden? Lijdt nu de pijn die je verdiend hebt! Lijdt oneindig het…

Deze toespraak is voor elke leider. Elke ongelovige leider wordt op de Oordeelsdag met zo een pijn bestraft. Deze pijn wordt ook in herrijzenis beproefd.

 

Cat Stevens veroorzaakt terreuralarmArtikel is verschenen op Wo 22 sep 2004 U kunt hele artikel lezen via;

VS is geschrokken van Yusuf Islam
(Uit Turkse krant; Y.Şafak, 23 September 2004)
Dit is het gevolg van een acteur die president is geworden

Niet toelaten tot de VS van Yusuf Islam is een slechte en vijandelijk opzet tegen moslimheid. Omdat hij moslim was geworden is hij door de denkwijze van het kruis niet toegelaten. Maar deze situatie keert terug voor hen. Hij zou met paar mensen bepraten. Maar deze is aan hele wereld verspreid.

Yusuf Islam had en was in het vliegtuig, niet in het bezit van een bom, een geweer. Waarom is Amerika van hem geschrokken? Omdat hij boven alles een geloof bezit.

“O, die geloven, pas op uzelf. Hij die dwaalt, kan u niet schaden wanneer jullie juist geleid zijn. Tot Allah zullen jullie allen terugkeren, dan zal Allah u tonen wat jullie gedaan hebben.” (Maide: 105)

Ze weten eigenlijk wel dat hun boeken vervalst zijn.

Omdat Allah kondigt naar ons het volgende toe:

“Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van wat hun was vermaand, vergeten.” (Maide: 13)

Ze hebben gezien dat het Evangelie vervalst is, dat het beschadigd is. Waarom verborgen ze deze waarheid? Omdat ze de waarheid willen bedekken.

Echter Yusuf Islam was een Christen, hij was beroemd. Maar nadat hij met eer kennis gemaakt heeft met het geloof, heeft hij alles onder de voeten verlaten. Hij is gered met geloven in Allah, in Boek en in profeet Mohammed (vzmh).

“Hij wiens hart Allah voor de Islam heeft verruimd, is in het licht van zijn Schepper. Wee dan degenen, van welk hart verhard is bij de gedachtenis aan Allah! Waarlijk, zij verkeren klaarblijkelijk in dwaling.” (Zumer: 22)

Deze zijn die gered worden en ze zijn vastgebonden.

Halen jullie er geen lessen uit?

Allah zegt in de Koran:

“De ware godsdienst voor Allah is de Islam.” (Al-i imran; 19)

Om het licht van geloof niet te laten verspreiden, om hun ongeloof niet boven water te brengen hebben ze bedekt en van hem geschrokken.

Voor jullie zullen we een voorbeeld geven om helderder te maken:

In een woning komt plotseling een inbreker. Wanneer het kind van de woning “Vader, pa!” roept, zal de inbreker weglopen. Waarom? Omdat de inbreker niet de eigenaar is van die woning.Deze mensen houden de spreiding van het heilige licht tegen. Omdat ze van het ware geloof ver zijn. Maar er zal toch gebeuren en aankomen waarvan ze bang zijn.

In soera Isra met vers 58 spreekt Allah ook tegen hen.

“Er is geen stad of Wij zullen die voor de Dag der Opstanding verdelgen of streng straffen. Dit staat in het Boek geschreven.” (Isra: 58)

 

Zeg Christen!

Wij nodigen U uit om te geloven in de éénheid van Allah, dat er geen andere God is dan Allah, dat Allah Verheven is, dat Allah heeft niet verwekt, is niet verwekt; geloven in alle profeten van Allah, profeet Mohammed en profeet Jezus zijn dienaars en boodschappers zijn; dat Psalmen, Torah, Evangelie en de Koran boeken zijn die Allah aan Zijn boodschappers gezonden heeft.

Dit is de waarheid, hier is de vrijheid.

“En vrede zou zijn waarop, die de juiste richting volgt.”
(Ta-ha: 47)

Vrede zij met Zijn uitverkoren dienaren
(Neml: 59)

• • •