Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

Tûr

 

Tûr

Sûre-i Şerif’i

(52. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Andolsun Tur’a!

2. Satır satır yazılmış Kitap’a andolsun!

3. Yayılmış ince deri üzerinde,

4. Beyt-i Mâmur’a andolsun!

5. Yükseltilmiş tavana andolsun!

6. Kabarıp taşan denize andolsun!

7. Rabb’inin azabı mutlaka meydana gelecektir.

8. Onu önleyecek hiçbir şey yoktur.

9. O gün gök sallanıp çalkalanır.

10. Dağlar yürüdükçe yürür.

11. (Hakikatı) yalanlayanların vay haline o gün!

12. Onlar ki o daldıkları bâtıl içinde oynayıp-oyalanmaktadırlar.

13. O gün cehenneme itildikçe itilirler.

14. İşte yalanlayıp durduğunuz cehennem budur!

15. Bir büyü müdür bu? Yoksa siz mi görmüyorsunuz?

16. Girin oraya! İster dayanın ister dayanmayın, sizin için birdir. Ancak yaptıklarınıza göre ceza göreceksiniz.

17. Muttakiler cennetlerde ve nimetler içindedirler.

18. Rabb’lerinin kendilerine verdikleri ile zevk ve sefa sürerler. Rabb’leri onları cehennem azabından korumuştur.

19. Yaptıklarınıza karşılık olarak âfiyetle yiyin için!

20. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Biz onları ceylan gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

21. İman edenleri ve kendilerini iman ile takip eden zürriyetlerini kavuştururuz. Onların amellerinden de hiçbir şey eksiltmemişizdir. Herkes kazandıklarına karşılık bir rehindir.

22. Onlara canlarının istediği meyveden ve etten bol bol veririz.

23. Orada birbirlerinden kadeh alıp verirler. Amma onu içenler ne boş bir söz söylerler, ne de günaha girerler.

24. Kendilerine âit hizmetçiler sedefteki inciler gibi fırıl fırıl etraflarında dönerler.

25. Birbirine dönüp soruşurlar.

26. Derler ki: “Biz daha önce dünyada iken âilelerimizin yanında korkular içinde idik.”

27. “Allah lütfedip bizi kavurucu azaptan korudu.”

28. “Biz bundan önce de O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz ki O iyilik yapandır, merhamet edendir.

29. Resul’üm! Sen öğüt ver. Rabb’inin nimeti sayesinde sen ne bir kâhinsin, ne de bir mecnun.

30. Yoksa onlar senin için: “Bu bir şâirdir. Zamanın onun aleyhine dönmesini gözlüyoruz.” mu derler?

31. De ki: Gözleyin! Doğrusu ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim.

32. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar?

33. Yoksa: “Onu kendisi uydurdu!” mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.

34. Eğer onlar doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler!

35. Onlar yaratıcısız mı yaratıldılar, yoksa kendileri midir yaratıcıları?

36. Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır! Onlar düşünüp kesin olarak Allah’a inanmıyorlar.

37. Yoksa Rabb’inin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hâkim olanlar onlar mıdır?

38. Yoksa onların, üzerine çıkıp dinledikleri merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri apaçık bir delil getirsinler.

39. Yoksa kızlar O’nun, oğullar da sizin öyle mi?

40. Resul’üm! Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

41. Yoksa gayba âit bilgiler yanlarında da onlar kendileri mi yazıyorlar?

42. Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar inkâr edenlerdir.

43. Yoksa onların Allah’tan başka bir ilâhı mı var? Allah onların koşmakta oldukları ortaklardan münezzehtir.

44. Gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler: “Birbiri üzerine yığılmış buluttur.” derler

45. Artık çarpılacakları günlerine erişinceye kadar bırak onları!

46. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermez, onlara yardım da olunmaz.

47. Ve o zulmedenlere şüphe yok ki bundan başka da azap vardır. Ne var ki onların çoğu bilmezler.

48. Resul’üm! Rabb’inin hükmüne sabret. Şüphesiz ki sen bizim hıfz-u himayemizde, gözetimimiz altındasın. Kalkarken Rabb’ini hamd ile tesbih et.

49. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar kaybolurken de O’nu tesbih et.


  Önceki Sonraki