Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

Tekvir

 

Tekvir

Sûre-i Şerif’i

(81. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Güneş katlanıp dürüldüğü zaman.

2. Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman.

3. Dağlar yürütüldüğü zaman.

4. Doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman.

5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman.

6. Denizler kaynatıldığı zaman.

7. Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiği zaman.

8. Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman.

9. Hangi günahtan ötürü öldürüldüğü.

10. Amel defterleri açıldığı zaman.

11. Gök yerinden koparıldığı zaman.

12. Cehennem alevlendirildiği zaman.

13. Cennet yaklaştırıldığı zaman.

14. Kişi önceden ne hazırladığını bilecektir.

15. Hayır! (Gündüz) kaybolan yıldızlara andolsun!

16. (Gece) ortaya çıkıp gözükenlere.

17. Kararmaya yüz tuttuğu zaman geceye andolsun!

18. Ağarmaya başladığında sabaha andolsun!

19. Şüphesiz ki bu (Kur’an), çok şerefli bir elçinin sözüdür.

20. O elçi güçlüdür, Arş’ın sahibi katında itibarlıdır.

21. Orada kendisine uyulandır, güvenilen bir elçidir.

22. Arkadaşınız aslâ deli değildir.

23. Andolsun ki onu apaçık ufukta görmüştür.

24. O (Peygamber), gayb haberlerini vermede aslâ cimri değildir.

25. Bu Kur’an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.

26. O halde nereye gidiyorsunuz?

27. O, âlemler için bir öğüttür.

28. İçinizden dosdoğru bir yola gitmek isteyenler için.

29. Âlemlerin Rabb’i olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.


  Önceki Sonraki