Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

Şems

 

Şems

Sûre-i Şerif’i

(91. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Andolsun güneşe ve aydınlığına!

2. Ardından gelmekte olan aya!

3. Güneşi ortaya çıkaran gündüze andolsun!

4. Onu örten geceye.

5. Gökyüzüne ve onu bina edene.

6. Yere ve onu döşeyene.

7. Her bir nefse ve onu düzenleyene.

8. Sonra da ona isyanını ve itaatını ilham edene andolsun ki!

9. Nefsini tertemiz yapıp arındıran felâh bulmuş, kurtulmuştur.

10. Onu kirletip örten kişi ise elbette ziyana uğramıştır.

11. Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah’ın Resul’ünü) yalanladı.

12. Onların en azgını (deveyi kesmek için) ayaklanınca,

13. Allah’ın Resul’ü onlara: “Allah’ın devesine ve onun su içme hakkına dikkat edin!” dedi.

14. Fakat onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Rabb’leri de günahları sebebiyle onların üzerlerine katmerli azap indirdi ve yerle bir etti.

15. Bu işin âkıbetinden O’nun korkusu yoktur.


  Önceki Sonraki