Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

Nuh

 

Nuh

Sûre-i Şerif’i

(71. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrâhim.

1. Kendilerine yakıcı bir azap gelmezden önce kavmini uyar diye Nuh’u kendi kavmine gönderdik.

2. Dedi ki: “Ey kavmim! Şüphesiz ki ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım.”

3. “Allah’a kulluk edin, O’ndan korkun ve bana da itaat edin.”

4. “Ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar geciktirsin (cezalandırmadan yaşatsın). Bilinmeli ki, Allah’ın belirttiği süre gelince artık o ertelenmez. Keşke bilseniz!”

5. Nuh dedi ki: “Ey Rabb’im! Doğrusu ben kavmimi gece gündüz dâvet ettim.”

6. “Fakat benim dâvetim onların ancak kaçmalarını artırdı.”

7. “Doğrusu ben, senin onları bağışlaman için ne kadar dâvet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler.”

8. “Sonra ben onları açıkça çağırdım.”

9. “Üstelik onlarla hem açıktan açığa, hem de gizliden gizliye görüşmeler de yaptım.”

10. “Dedim ki: Rabb’inizden mağfiret dileyin, çünkü O çok bağışlayıcıdır.”

11. “Mağfiret dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.”

12. “Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın.”

13. “Size ne oluyor ki Allah’a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?”

14. “Allah sizi merhalelerden geçirerek yaratmıştır.”

15. “Allah’ın, göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz?”

16. “Onların içinde ay’ı bir nur yapmış, güneşin de ışık saçmasını sağlamıştır.”

17. “Allah sizi yerden bitki bitirir gibi bitirmiştir.”

18. “Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi tekrar çıkaracaktır.”

19. “Allah yeryüzünü sizin için yaymıştır.”

20. “Geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye.”

21. Nuh dedi ki: “Ey Rabb’im! Doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine zarardan başka bir şey artırmayan kimseye uydular.”

22. “Birbirinden büyük hileler ve düzenler kurdular.”

23. “Ve dediler ki: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele Vedd, Suva’, Yeğûs, Yeûk ve Nesr putlarından aslâ vazgeçmeyin.’”

24. “Böylece birçoklarını saptırdılar. Ey Rabb’im! Sen bu zâlimlerin ancak sapıklık ve taşkınlıklarını artır.”

25. Onlar günahları sebebiyle suda boğuldular, ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah’tan başka yardımcılar da bulamadılar.

26. Nuh dedi ki: “Ey Rabb’im! Yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!”

27. “Eğer sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece ahlâksız ve çok nankör evlât doğurup yetiştirirler.”

28. “Ey Rabb’im! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, inanan erkek ve kadınları bağışla! Zâlimlerin helâkından başka bir şeyini de artırma!”


  Önceki Sonraki