Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

Necm

 

Necm

Sûre-i Şerif’i

(53. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrâhim.

1. Aktığı zaman yıldıza andolsun ki!

2. Arkadaşınız sapmamış ve azmamıştır.

3. O kendiliğinden konuşmamaktadır.

4. Onun konuşması, ancak kendisine bildirilen vahiyden başka bir şey değildir.

5. Ona üstün bir güç sahibi olan (Cebrail) öğretti.

6. O (melek) akıl sahibidir. (Aslî sureti ile) doğruldu.

7. Ve o, en yüksek bir ufukta idi.

8. Sonra (Peygamber’e) yaklaştı, derken sarktı.

9. İki yay kadar, yahut daha da yakın oldu.

10. O anda kuluna vahyedeceğini vahyetti.

11. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı.

12. Şimdi siz, onun gördükleri hakkında tartışacak mısınız?

13. Andolsun ki, onu başka bir defa daha gördü.

14. Sidre-i müntehâ’nın yanında.

15. Me’vâ cenneti de onun yanındadır.

16. O dem ki, Sidre’yi bürüyen bürüyordu.

17. (Peygamber’in) gözü kaymadı ve aldanmadı.

18. Andolsun ki o, Rabb’inin âyetlerinden en büyüğünü gördü.

19. Gördünüz mü o Lât ve Uzzâ’yı?

20. Üçüncüleri olan diğer Menât’ı?

21. Demek erkek (evlâtlar) sizin, dişiler O’nun öyle mi?

22. Öyleyse bu, insafsızca bir taksimdir!

23. Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlarla ilgili ispatlayıcı hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna uyarlar ve nefislerinin hevâsına kapılırlar. Oysa kendilerine Rabb’leri tarafından yol gösterici gelmiştir.

24. Yoksa insan, her umduğu şeye sahip mi olacak?

25. Ahiret de dünya da Allah’ındır.

26. Gökyüzünde nice melekler var ki, şefaatleri hiçbir fayda sağlamaz. Meğer ki Allah dilediğine ve râzı olduğuna izin verdikten sonra olsun!

27. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takarlar.

28. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyarlar. Zan ise hiç şüphesiz ki hakikat bakımından bir şey ifade etmez.

29. Bizim zikrimize iltifat etmeyen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimseden yüz çevir.

30. Onların ilimden erebildikleri gaye işte budur. Şüphesiz ki Rabb’in, evet O, yolundan sapanları en iyi bilendir. O, hidayet bulanı da en iyi bilir.

31. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah’ındır. Bu, kötülük edenlere yaptıklarının karşılığını vermesi, güzel davranışta bulunanları da daha güzeli ile mükâfatlandırması içindir.

32. Onlar ki günahın büyüklerinden ve hayâsızlıklardan kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar işleyebilirler. Şüphesiz ki Rabb’inin mağfireti geniştir. Sizi daha topraktan yarattığı zaman ve henüz analarınızın karınlarında ceninler halinde iken sizi en iyi bilen O’dur. Kendinizi beğenip temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.

33. Gördün mü o yüz çevireni?

34. Azıcık verip, sonra vermemekte direneni?

35. Gaybın bilgisi onun yanındadır da, o kendisi mi görüyor?

36. Yoksa kendisine haber verilmedi mi Musa’nın sahifelerinde olanlar?

37. Ve vazifesini tamamen ifa eden İbrahim’inkinde olanlar?

38. Ki, gerçekten hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez.

39. Şüphesiz insan için kendi çalışmasından başkası yoktur.

40. Ve çalışması ileride görülecektir.

41. Daha sonra da onun karşılığı tam olarak verilecektir.

42. Ve şüphesiz ki en son varış ancak Rabb’inedir.

43. Güldüren de O’dur, ağlatan da O’dur.

44. Öldüren de O’dur dirilten de O’dur.

45. Doğrusu O yarattı iki çifti; erkeği ve dişiyi.

46. (Rahme) atıldığı zaman nutfeden.

47. Şüphesiz ki tekrar diriltmek de O’na âittir.

48. Zengin eden de O’dur, sermaye veren de O’dur.

49. Şi’râ yıldızının Rabb’i de şüphesiz O’dur.

50. Birinci Âd kavmini O helâk etti.

51. Semud’u da O helâk etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı.

52. Daha önce de Nuh kavmini helâk etti. Çünkü onlar çok zâlim ve çok azgın idiler.

53. Altüst olmuş şehirleri de O böyle yaptı.

54. Onların başına getireceğini getirdi.

55. Öyleyken Rabb’inin hangi nimetinden şüphe ediyorsun?

56. İşte bu, ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır.

57. Kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır.

58. Onu Allah’tan başka açığa çıkaracak yoktur.

59. Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz?

60. Gülüyorsunuz... Ağlamıyorsunuz!

61. Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız!

62. Artık Allah’a secde edin ve O’na kulluk edin!


  Önceki Sonraki