Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

Nâziât

 

Nâziât

Sûre-i Şerif’i

(79. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Andolsun (canları boğarcasına) söküp çıkaranlara!

2. Andolsun (müminlerin canlarını) yavaşça çekenlere!

3. Yüzüp yüzüp gidenlere andolsun!

4. Yarıştıkça yarışanlara andolsun!

5. Böylelikle işleri idare edenlere andolsun!

6. O gün o sarsıntı sarsar.

7. Peşinden bir diğeri gelir.

8. O gün kalpler korkudan titrer.

9. Gözler zilletle alçalır.

10. Diyorlar ki: “Öldükten sonra biz dünyadaki ilk halimize mi döndürüleceğiz?”

11. “Ufalanmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı?”

12. Dediler ki: “Eğer öyle ise bu, çok ziyanlı bir dönüştür.”

13. Doğrusu o, ancak bir tek haykırıştır.

14. Bir de görürsün ki onlar (diri olarak) düz bir yerin yüzündedirler.

15. Resul’üm! Musa’nın haberi sana geldi mi?

16. Hani Rabb’i ona mukaddes Tuvâ vâdisinde şöyle seslenmişti:

17. “Firavun’a git, doğrusu o azmıştır.”

18. De ki: “Tertemiz olmayı ister misiniz?”

19. “Rabb’ine giden yolu sana göstereyim de, O’na karşı saygı duyup korkasın!”

20. Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi.

21. Fakat o yalanladı ve isyan etti.

22. Sonra arkasını dönüp koştu.

23. Derhal (adamlarını) topladı ve onlara bağırdı:

24. “Ben sizin en yüce Rabb’inizim!” dedi.

25. Allah da onu dünya ve ahiret azabı ile yakalayıverdi.

26. Şüphesiz ki bunda, korkan kimse için bir ibret vardır.

27. Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu Allah bina etti.

28. Onun boyunu O yükseltti, sonra onu bir düzene koydu.

29. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlık yaptı.

30. Bundan sonra da yeryüzünü döşedi.

31. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.

32. Dağları dikti.

33. Sizin ve hayvanlarınızın faydalanması için.

34. Her şeyi altüst eden o en büyük felâket geldiği zaman.

35. O gün insan neyin peşinden koşmuş olduğunu, ne uğurda çalıştığını anlar.

36. Cehennem her bakanın göreceği şekilde gösterilir.

37. Kim ki azgınlık edip haddi aşarsa,

38. Ve dünya hayatını ahirete tercih ederse,

39. Muhakkak ki o alevli ateş onun varacağı yerin tâ kendisidir.

40. Rabb’inin huzurunda durmaktan korkan ve nefsini hevâ ve hevesten alıkoyan kimseye gelince,

41. Şüphesiz ki cennet onun varacağı yerin tâ kendisi olacaktır.

42. Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar.

43. Sende ona âit bilgi yoktur ki anlatasın.

44. Onun bilgisi Rabb’ine âittir.

45. Sen ancak ondan korkacak olan kimselere o tehlikeyi haber verensin.

46. Onlar o kıyameti gördükleri gün, sanki dünyada bir akşamdan veya kuşluk vaktinden fazla kalmamış gibi olurlar.


  Önceki Sonraki