Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

Müzzemmil

 

Müzzemmil

Sûre-i Şerif’i

(73. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Ey örtüsüne bürünen (Resul’üm)!

2. Gecenin bir kısmı hariç olmak üzere kalk!

3. Gecenin yarısında, yahut ondan biraz eksilt.

4. Veyahut üzerine biraz artır. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane, tertil üzere oku!

5. Doğrusu biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.

6. Şüphesiz ki gece kalkıp ibadet etmek daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.

7. Çünkü gündüz vakti seni uzun uzun alıkoyacak işler vardır.

8. Rabb’inin adını zikret ve her şeyi bırakıp yalnız O’na yönel.

9. O, doğunun da batının da Rabb’idir, O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O’nu vekil tut (O’nun himayesine sığın).

10. Onların söylediklerine sabret ve güzelce onlardan ayrıl.

11. Resul’üm! Nimet içinde olan o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

12. Yanımızda onlar için ağır boyunduruklar ve cehennem var.

13. Boğaza takılıp kalan bir yiyecek ve acıklı bir azap var.

14. O gün yer ve dağlar sarsılır, dağlar dağılmış kum yığınına döner.

15. Doğrusu biz Firavun’a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda şâhitlik edecek bir peygamber gönderdik.

16. Firavun o peygambere karşı gelmişti de, onu çok ağır bir yakalayışla yakalayıp cezalandırmıştık.

17. Eğer inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan o günden nasıl korunacaksınız?

18. O günün şiddetinden gök yarılır, Allah’ın vaadi mutlaka yerine gelir.

19. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabb’ine varan bir yol tutar.

20. Resul’üm! Şüphesiz Rabb’in biliyor ki sen, gecenin üçte ikisinden biraz eksik ve yarısında ve üçte birinde kalkıyorsun. Seninle beraber olanlardan bir tâife de kalkıyorlar. Geceyi ve gündüzü (onun vakitlerini) Allah takdir eder. O, sizin bunu sayamayacağınızı bildi de sizi affetti. Artık Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bildi ki içinizden hastalar olacaktır. Diğerleri Allah’ın lütfunu arayarak yeryüzünde seyahat edecekler, diğer bir kısmı da Allah yolunda savaşacaklar. O halde Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a güzel ödünç takdiminde bulunun. Kendiniz için önden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu hem daha üstün ve mükâfatça daha büyük olmak üzere bulursunuz. Allah’tan mağfiret dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir.


  Önceki Sonraki