Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

Mülk

 

Mülk

Sûre-i Şerif’i

(67. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter.

2. O hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır. O Azîz’dir, çok bağışlayıcıdır.

3. O ki, yedi göğü birbiri üzerinde kat kat yarattı. Rahman’ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak! Bir bozukluk görüyor musun?

4. Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak! Göz (aradığı bozukluğu bulamayıp) bitkin ve yorgun olarak sana döner.

5. Andolsun ki biz dünya göğünü kandillerle donattık. Onları şeytanlar için taşlamalar yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.

6. Rabb’lerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü gidilecek yerdir o!

7. Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultusunu işitirler.

8. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak! Her topluluk onun içine atıldıkça, onun bekçileri onlara: “Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?” diye sorarlar.

9. Onlar şöyle derler: “Evet, bize bir uyarıcı geldi amma, biz onu yalanladık ve: ‘Allah hiçbir şey indirmedi, siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz.’ dedik.”

10. Ve derler ki: “Eğer biz kulak vermiş olsaydık veya düşünüp anlasaydık, şu çılgın alevli cehennemliklerin arasında bulunmazdık.”

11. Ve böylece günahlarını itiraf ederler. Çılgınca yanan ateş halkı (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun!

12. Görmedikleri halde Rabb’lerinden korkanlar var ya, işte onlar için mağfiret ve büyük mükâfat vardır.

13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz ki O, göğüslerin özünü bilendir.

14. Yaratan bilmez olur mu hiç? O Lâtif’tir, her şeyden haberdardır.

15. Size yeryüzünü boyun eğdiren O’dur. Öyleyse yerin omuzlarında (üzerinde) dolaşın, O’nun verdiği rızıktan da yiyin. Nihayet dönüş O’nadır.

16. Gökte olanın sizi yere batırıvermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır.

17. Gökte olanın üzerinize taş yağdırmasından emin mi oldunuz? Siz benim tehdidimin nasıl olduğunu yakında bileceksiniz.

18. Andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Fakat benim intikamım nasıl oldu?

19. Üzerlerinde kanat çırpıp duran kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan Rahman’dan başkası değildir. Şüphesiz ki O her şeyi görendir.

20. Rahman olan Allah’a karşı size yardım edecek askerleriniz kimdir? Kâfirler ancak aldanış içindedirler.

21. Eğer O, rızkınızı (sizden) kesiverecek olsa, size rızık verecek kimdir? Hayır! Onlar azgınlık ve nefret içinde direnip durmaktadırlar.

22. Yüzüstü tökezleyerek yürüyen mi (varılacak) yere daha iyi erişir, yoksa dosdoğru yolda düzgün yürüyen mi?

23. De ki: “Sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!”

24. De ki: “Sizi yeryüzünde yaratıp öteye beriye yayan O’dur. Ve siz O’nun huzurunda toplanacaksınız.”

25. Onlar: “Eğer doğru sözlü iseniz bu vaad ne zaman gerçekleşecek?” derler.

26. Resul’üm! De ki: “O bilgi ancak Allah katındadır. Ben ise apaçık bir uyarıcıyım.”

27. Onu (azabı) yaklaşmış gördükleri zaman, kâfirlerin yüzleri kararır. Kendilerine “İşte sizin isteyip durduğunuz şey budur!” denilir.

28. De ki: “Söyler misiniz? Eğer Allah beni ve benimle beraber olanları öldürürse veya bize merhamet ederse, kâfirleri acı azaptan kim kurtarabilir?”

29. De ki: “O Rahman’dır. Biz O’na inandık ve O’na tevekkül ettik. Kimin apaçık sapıklık içinde olduğunu yakında bileceksiniz!”

30. De ki: “Suyunuz çekilecek olsa, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?”


  Önceki Sonraki