Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

Müddessir

 

Müddessir

Sûre-i Şerif’i

(74. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Ey bürünüp sarınan (Resul’üm)!

2. Kalk da (insanları) uyar.

3. Sadece Rabb’ini büyük tanı.

4. Elbiseni temiz tut.

5. Kötü şeylerden uzak dur.

6. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.

7. Rabb’in için sabret.

8. Sur’a üfürüldüğü vakit.

9. İşte o gün çetin bir gündür.

10. Hele kâfirler için hiç de kolay olmayan zorlu bir gündür.

11. Resul’üm! Tek olarak yarattığım o adamla beni başbaşa bırak!

12. Kendisine bol bol servet verdim.

13. Göz önünde duran oğullar verdim.

14. Ve nimetleri yaydıkça yaydım.

15. Üstelik o bunu daha da artırmamı umuyor.

16. Hayır! Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı alabildiğine inatçı kesildi.

17. Ben onu dik bir yokuşa süreceğim.

18. Çünkü o düşündü taşındı, ölçüp biçti.

19. Kahrolası! Nasıl da ölçtü biçti!

20. Yine kahrolası! Nasıl da ölçtü biçti!

21. Sonra baktı.

22. Sonra suratını astı, kaşlarını çattı.

23. Sonra da arkasını döndü ve büyüklük tasladı.

24. Dedi ki: “Bu, sadece nakledilen bir sihirdir.”

25. “Bu, insan sözünden başka bir şey değildir.”

26. Ben onu Sakar’a (cehenneme) sokacağım.

27. Sakar’ın ne olduğunu sen bilir misin?

28. O Sakar (insan vücudundan geriye bir şey) ne bırakır, ne de (eski haline getirip tekrar azap etmekten) vazgeçer.

29. Durmadan deriler kavurur.

30. Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır.

31. Biz cehennemin bekçilerini hep meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkârcılar için sadece bir fitne kıldık. Ki, ehl-i kitap kesin bilgi edinsin. İman edenlerin de imanı artsın. Hem kendilerine kitap verilenler, hem de müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler: “Bu misalle Allah neyi kastetmiştir?” desinler. İşte Allah dilediğini böyle şaşırtır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabb’inin ordularını ancak kendisi bilir. Bu ise, insanlık için ancak bir öğüttür.

32. Hayır! Aya andolsun ki!

33. Dönüp gitmekte olan geceye andolsun ki!

34. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki!

35. O (Sakar) en büyük belâlardan biridir.

36. İnsanlık için bir uyarıcıdır.

37. İçinizden ileri gitmek ve geri kalmak isteyen kimseler için.

38. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir.

39. Ancak defterleri sağdan verilenler böyle değildir.

40. Onlar cennetlerdedirler. (Uzaktan uzağa) sorarlar:

41. Suçlulardan.

42. “Sizi Sakar’a (alevli cehenneme) sokan nedir?”

43. Derler ki: “Biz namazımızı kılmıyorduk.”

44. “Yoksulu doyurmuyorduk.”

45. “Bâtıla dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk.”

46. “Cezâ gününü yalanlıyorduk.”

47. “Ölüm bize bu haldeyken gelip çattı.”

48. Şefaat edeceklerin şefaatı onlara bir fayda vermez.

49. Öyleyken bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar?

50. Sanki onlar ürkmüş yabanî merkepler gibidirler.

51. Arslandan kaçan.

52. Hayır! Onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini istiyor.

53. Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar.

54. Hayır! Şüphesiz ki o bir öğüttür.

55. Dileyen ondan öğüt alır.

56. Bununla beraber Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. O, kendisinden korkulmaya daha lâyıktır, mağfiret sahibi de O’dur.


  Önceki Sonraki