Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

Meâric

 

Meâric

Sûre-i Şerif’i

(70. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrâhim.

1. İsteyen birisi inecek azabı istedi.

2. O, kâfirler içindir ve onu menedecek hiç kimse yoktur.

3. O, yükselme derecelerinin sahibi Allah’tandır.

4. Melekler ve Ruh (Cebrail) oraya miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.

5. Şimdi sen güzelce sabret.

6. Doğrusu onlar o azabı uzak görüyorlar.

7. Biz ise onu yakın görüyoruz.

8. O gün gök erimiş maden gibi olur.

9. Dağlar da atılmış yüne döner.

10. Hiçbir dost diğer dostunu soramaz.

11. Yalnız birbirine gösterilirler. Suçlu kişi o günün azabından kurtulmak için oğullarını fedâ etmek ister.

12. Karısını ve kardeşini.

13. Kendisini barındırmış sülâlesini.

14. Ve yeryüzünde bulunan herkesi fedâ etmek ister. Tâ ki kendisini kurtarsın.

15. Fakat ne mümkün! O cehennem, alevlenen bir ateştir.

16. Deriyi kavurup soyar.

17. (Cehennem) yüz çevirip geri döneni çağırır.

18. Mal toplayıp yığan kimseyi.

19. İnsan gerçekten pek hırslı yaratılmıştır.

20. Başına bir felâket gelince sızlanır, feryat eder.

21. Bir iyilik dokunduğunda ise cimri kesilir, onu herkesten meneder.

22. Ancak namaz kılanlar hariç.

23. Onlar ki namazlarına devam ederler.

24. Onların mallarında belli bir hak vardır.

25. İsteyenin ve mahrum olanın (iffetinden dolayı isteyemeyenin).

26. Onlar ki cezâ gününü tasdik ederler.

27. Onlar ki Rabb’lerinin azabından korkarlar.

28. Çünkü Rabb’lerinin azabından emin olunmaz.

29. Onlar ki, mahrem yerlerini herkesten korurlar.

30. Ancak eşleri ve câriyeleri hariç. Doğrusu bunlar kınanamazlar.

31. Bu sınırı aşmak isteyenler, işte bunlar aşırı gidenlerdir.

32. O müminler ki, emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.

33. Onlar ki şâhitliklerini yerine getirirler.

34. Namazlarına riâyet ederler.

35. İşte onlar cennetlerde ikram olunacaklardır.

36. Resul’üm! O kâfirlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar.

37. Sağdan ve soldan, ayrı ayrı gruplar halinde.

38. Onlardan her biri Naîm cennetine sokulacağını mı umuyor?

39. Hayır! Doğrusu biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık.

40. Doğuların ve batıların Rabb’ine yemin ederim ki biz muktediriz.

41. Onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye. Hiç kimse de önümüze geçemez.

42. Resul’üm! Bırak onları! Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar, oynayadursunlar.

43. O gün onlar sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden çabuk çabuk çıkarlar.

44. Gözleri dönmüş, yüzlerini zillet bürümüş olarak. İşte bu, onlara vaad olunan gündür.


  Önceki Sonraki