Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

Leyl

 

Leyl

Sûre-i Şerif’i

(92. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Kararıp ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun!

2. Açılıp ağardığı zaman gündüze andolsun!

3. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki:

4. Ey insanlar! Doğrusu sizin çalışmalarınız çeşit çeşittir.

5. Kim ki verir, (mâsiyetten sakınır) Allah’tan korkarsa,

6. Ve o en güzeli (Kelime-i tevhid’i) tasdik ederse,

7. Biz de ona kolay olanı hazırlarız, (hayra karşı tatlı bir arzu veririz).

8. Fakat kim de cimrilik edip, inâyet-i ilâhîden kendisini müstağnî görürse,

9. O güzel kelimeyi tekzip eder, yalanlarsa,

10. Biz de ona en güç olanı kolaylaştırırız, (hayra karşı bir isteksizlik veririz).

11. Çukura yuvarlandığı zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz.

12. Doğru yola iletmek sadece bizim işimizdir.

13. Şüphesiz ki son da ilk de (ahiret de dünya da) bizimdir.

14. Ben sizi alevler saçan bir ateşe karşı uyardım.

15. O ateşe ancak bedbaht kimse girer.

16. Yalanlayan ve yüz çeviren.

17. O en muttaki olan kimse ondan uzak tutulur.

18. O ki temizlenip arınmak üzere malını hayra verir.

19. Onda hiç kimseye verilecek bir minnet borcu yoktur.

20. (Verdiğini) yüce Rabb’inin hoşnutluğunu kazanmak için verir.

21. Yakında kendisi de (Allah’ın verdiği nimetle) râzı olacaktır.


  Önceki Sonraki