Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

Kamer

 

Kamer

Sûre-i Şerif’i

(54. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 55 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı.

2. Onlar bir mucize görseler, hemen yüz çevirirler ve: “Eskiden beri devam edegelen bir büyüdür.” derler.

3. Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaşmıştır.

4. Andolsun ki, onları bu hallerden vazgeçirecek nice mühim haberler gelmiştir.

5. O haberlerde hikmetin en üstünü vardır. Fakat uyarılar aslâ fayda vermiyor.

6. O halde sen de onlardan yüz çevir. O çağırıcının, görülmemiş ve tanınmamış bir şeye çağırdığı gün;

7. Gözleri dalgın dalgın (zillet ve dehşet içinde), tıpkı etrafa yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.

8. Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kâfirler ise: “Bu çetin bir gündür!” derler.

9. Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlayarak: “Delidir” demişlerdi ve (dâvetten vazgeçirmeye) zorlanmıştı.

10. Bunun üzerine Rabb’ine: “Ben yenik düştüm, bana yardım et!” diye yalvarmıştı.

11. Biz de derhal göğün kapılarını sağanak halinde boşanan bir su ile açıverdik.

12. Yeryüzünde de göz göz sular fışkırttık. Böylece sular, takdir edilmiş bir işin olması için birleşti.

13. Biz Nuh’u da tahtalar ve çivilerle yapılı gemiye bindirdik.

14. İnkâr edilen (Nuh’a) bir mükâfat olmak üzere gemi, nezaretimiz altında akıp gidiyordu.

15. Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Öğüt alan yok mudur?

16. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış?

17. Andolsun ki biz Kur’an’ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

18. Âd kavmi de yalanlamıştı. Amma azabım ve uyarılarım nasıl oldu?

19. Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz bir günde, dondurucu bir rüzgâr gönderdik.

20. O rüzgâr insanları, sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri imişler gibi koparıp yere seriyordu.

21. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış?

22. Andolsun ki biz Kur’an’ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

23. Semud kavmi uyaran peygamberleri yalanladı.

24. Dediler ki: “İçimizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz.”

25. “Zikir aramızda ona mı verilmiş? Hayır! O yalancı ve şımarığın biridir.”

26. Yarın onlar, yalancı ve şımarığın kim olduğunu bilecekler.

27. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Onları gözetle ve sabret!

28. Onlara, suyun aralarında paylaştırılacağını haber ver. İçme sırası kiminse o gelip suyunu alsın.

29. Bir arkadaşlarını çağırdılar. O da cüret edip bıçağını çekerek deveyi kesti.

30. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış?

31. Biz onların üzerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler.

32. Andolsun ki biz Kur’an’ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

33. Lut kavmi de uyarıcı peygamberlerini yalanladı.

34. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir rüzgâr gönderdik. Yalnız Lut âilesini seher vaktinde kurtardık.

35. Katımızdan bir rahmet olarak. Biz şükredeni işte böyle mükâfatlandırırız.

36. Lut andolsun ki bizim yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. Fakat onlar bu uyarıları şüphe ile karşıladılar.

37. Onlar Lut’un misafirlerine karşı kötülük yapmaya kalkışmışlardı. Biz de gözlerini siliverdik. “Azabımı ve uyarmalarımı dinlememenin âkibetini tadın!”

38. Bir sabah erken kendilerine, önü alınmaz bir azap gelip çattı.

39. Azabımı ve uyarmalarımı dinlememenin âkibetini tadın!

40. Andolsun ki biz Kur’an’ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

41. Andolsun ki Firavun hanedânına da uyarıcı peygamberler gelmişti.

42. Onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık.

43. Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa kitaplarda sizin için bir kurtuluş belgesi mi var?

44. Yoksa: “Biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz.” mu diyorlar?

45. O cemaat yakında bozulacak, onlar arkalarını dönüp kaçacaklar.

46. Kıyamet onlara vâdedilen asıl saattir. O saat cidden çok feci ve çok acıdır.

47. Şüphesiz ki suçlular bir sapıklık ve çılgın ateşler içindedirler.

48. O gün yüzükoyun ateşe sürüklenirler. “Cehennemin dokunuşunu tadın!”

49. Biz her şeyi bir kader ile yarattık.

50. Bizim buyruğumuz bir göz kırpması gibi bir tek andır.

51. Andolsun ki biz, sizin benzerlerinizi hep helâk ettik. Öğüt alan yok mudur?

52. İnsanların yaptıkları amel defterlerinde mevcuttur.

53. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır.

54. Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarındadırlar.

55. Onlar sıdk makamında, kudret ve kuvvet sahibi hükümdarın huzurundadırlar.


  Önceki Sonraki