Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

İnşikak

 

İnşikak

Sûre-i Şerif’i

(84. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Gök yarıldığı,

2. Rabb’ini dinleyip O’na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.

3. Yer uzatılıp düzlendiği,

4. İçinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı,

5. Rabb’ini dinleyip O’na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.

6. Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabb’ine doğru çaba göstermektesin ve sonunda O’na varacaksın.

7. Kimin kitabı sağından verilirse,

8. Onun hesabı pek kolay görülecektir.

9. Ve sevinçli olarak âilesine dönecektir.

10. Kimin de kitabı arkasından verilirse,

11. O da: “Mahvoldum!” diye bağıracaktır.

12. Ve o alevli ateşe girecektir.

13. Çünkü o dünyada, âilesi arasında pek şımarıktı.

14. Çünkü o bir daha dirilip Rabb’ine dönmeyeceğini sanmıştı.

15. Hayır! Gerçekten Rabb’i onu görüyordu.

16. Andolsun şafak vaktine!

17. Andolsun geceye ve derleyip topladığı şeylere!

18. Andolsun dolunay haline geldiğinde aya!

19. Ki, şüphesiz siz tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz.

20. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?

21. Onlar kendilerine Kur’an okununca secde de etmezler.

22. Hayır! O kâfirler yalanlıyorlar.

23. Halbuki Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir.

24. Resul’üm! Onlara acı azabı müjdele.

25. İman edip sâlih amel işleyenler başkadır. Onlar için bitip tükenmeyen bir mükâfat vardır.


  Önceki Sonraki