Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

Hicr

 

Hicr

Sûre-i Şerif’i

(15. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitap’ın ve apaçık Kur’an’ın âyetleridir.

2. İnkâr edenler zaman zaman temenni edecekler: Keşke müslüman olaymışlar!

3. Bırak onları, yesinler, arzu, boş emeller onları oyalayadursun. Yakında bilecekler!

4. Biz hiçbir memleketi yok etmedik ki, onun mutlaka bilinen bir yazısı olmasın.

5. Hiçbir millet ne süresini geçebilir, ne de ondan geri kalır.

6. Dediler ki: “Ey kendisine zikir (Kur’an) indirilen kimse! Sen mutlaka cinlenmiş (delirmiş)sin.”

7. “Eğer doğru söyleyenlerden isen, bize melekleri getirmeli değil misin?”

8. Biz melekleri ancak hak ile indiririz. İşte o zaman onlara mühlet verilmez.

9. Bir zikir olan Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz.

10. Andolsun ki senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik.

11. Onlara herhangi bir peygamber geldiğinde mutlaka onunla alay ederlerdi.

12. İşte böylece biz onu (inkârı) suçluların kalplerine sokarız.

13. Kendilerinden öncekilerin sünneti (başlarına gelenler) geçmiş olduğu halde, yine de ona inanmazlar.

14. Onlara gökten bir kapı açsak da, oradan yukarı çıksalar,

15. Yine de: “Gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülendik.” derlerdi.

16. Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için süsledik.

17. Ve biz onu taşlanmış her şeytandan koruduk.

18. Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş şûlesi yetişip kovalar.

19. Yeri döşeyip yaydık. Orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik.

20. Orada hem sizin için hem de rızıklarını temin edemeyeceğiniz varlıklar için geçimlikler yarattık.

21. Hazinesi bizim katımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Biz onu ancak belli ölçüye göre indiririz.

22. Rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten de su indirdik, onunla sizi suladık. Yoksa o suyu siz depolayamazdınız.

23. Doğrusu biz hem diriltir hem de öldürürüz. Ve ancak biziz hepsine vâris olanlar.

24. Andolsun ki biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz.

25. Şüphesiz ki Rabb’in onları toplayacaktır. Çünkü O hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.

26. Andolsun ki biz insanı pişmemiş çamurdan, işlenebilen kara balçıktan yarattık.

27. Cinleri de daha önce şiddetli ateş alevinden yarattık.

28. Rabb’in meleklere demişti ki: “Ben balçıktan, işlenebilen kara topraktan bir insan yaratacağım.”

29. “Onu düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın.”

30. Bunun üzerine meleklerin hepsi de hemen secde ettiler.

31. Fakat İblis hariç. O, secde edenlerle beraber olmaktan çekindi.

32. Allah: “Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmaktan seni alıkoyan nedir?” dedi.

33. İblis: “Ben pişmemiş çamurdan, işlenebilen kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim!” dedi.

34. Buyurdu ki: “Çık oradan! Sen artık kovuldun!”

35. “Kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır.”

36. Dedi ki: “Rabb’im! Tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver!”

37. Buyurdu ki: “Şüphesiz ki sen mühlet verilenlerdensin.”

38. “Bilinen vaktin gününe kadar.”

39. Dedi ki: “Rabb’im! Beni azdırdığın için, andolsun ki ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım.”

40. “Ancak içlerinden ihlâsa erdirilmiş kulların hariç.”

41. Allah buyurdu ki: “İşte bana varan dosdoğru yol budur.”

42. “Benim hâlis kullarım üzerinde senin bir nüfuzun olamaz. Ancak sana uyan azgınlar bunun dışındadır.”

43. Cehennem onların hepsine vâdolunan yerdir.

44. O cehennemin yedi kapısı vardır. Her bir kapıya onlardan bir kısmı taksim olunmuştur.

45. Muttakiler cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.

46. “Esenlikle ve korkusuz korkusuz oraya girin!”

47. Biz onların gönüllerindeki kinleri çıkarır atarız. Artık onlar kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar.

48. Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.

49. Resul’üm! Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve merhamet edici olduğumu haber ver.

50. Fakat benim azabım da çok acıklı bir azaptır.

51. Onlara İbrahim’in misafirlerini anlat!

52. Onun yanına girdikleri zaman “Selâm sana!” dediler. O da: “Biz sizden korkuyoruz.” dedi.

53. “Korkma! Biz sana bilgin bir oğlun olacağını müjdelemeye geldik.” dediler.

54. O da: “Bana ihtiyarlık çökmesine rağmen, beni müjdeliyor musunuz? Neye dayanarak müjdeliyorsunuz?” dedi.

55. Dediler ki: “Sana hakkı müjdeledik, sakın ümit kesenlerden olma!”

56. İbrahim dedi ki: “Rabb’inin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser?”

57. Dedi ki: “O halde işiniz nedir ey elçiler?”

58. Onlar da: “Biz suçlu bir kavme gönderildik.” dediler.

59. Lut âilesi bunun dışındadır. Biz onların hepsini kurtaracağız.

60. Karısının geride kalanlardan olmasını uygun bulduk.

61. Vaktaki elçiler Lut âilesine geldiler.

62. Lut onlara: “Doğrusu siz tanınmamış kimselersiniz.” dedi.

63. Dediler ki: “Biz sana onların şüphe etmekte oldukları şeyi (azabı ve helâkı) getirdik.”

64. “Sana gerçekle geldik. Biz şüphesiz ki doğru söyleyenleriz.”

65. “Gecenin bir bölümünde âile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz sakın dönüp de ardına bakmasın, emrolunduğunuz yere doğru gidin.”

66. Ona kesin olarak şu emri hükmettiğimizi bildirdik: “Sabaha çıkarken mutlaka bunların sonları kesilmiş olacak.”

67. Şehir halkı birbirine müjde vererek keyif içinde geldiler.

68. Lut onlara dedi ki: “Bunlar benim misafirlerimdir, onlara karşı beni mahçup edip utandırmayın.”

69. “Allah’tan korkun, beni rezil etmeyin.”

70. Dediler ki: “Biz seni elâlemin işine karışmaktan menetmemiş miydik?”

71. Lut: “Alacaksanız işte benim kızlarım!” dedi.

72. Resul’üm! Senin ömrüne andolsun ki, onlar sarhoşlukları içinde serseri bir halde idiler.

73. Tanyeri ağarırken o korkunç çığlık onları yakalayıverdi.

74. Şehirlerinin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.

75. Gerçekten bunda görebilenler için âyetler (ibretler) vardır.

76. O yerler işlek yollar üzerinde hâlâ durmaktadır.

77. Şüphesiz ki bunda inananlar için âyetler (ibretler) vardır.

78. Eyke halkı da gerçekten zâlim idiler.

79. Biz onlardan intikam aldık. Hâlâ her iki memleket de işlek bir yol üzerindedir.

80. Andolsun ki Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı.

81. Biz onlara âyetlerimizi vermiştik, fakat onlardan yüz çevirmişlerdi.

82. Onlar emniyet içinde kalacakları dağlardan evler oyarlardı.

83. Sabaha karşı o korkunç ses onları yakalayıverdi.

84. Kazanmakta oldukları şeyler, kendilerinden hiçbir şeyi savamadı.

85. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O kıyamet saati mutlaka gelecektir. Güzel bir hoşgörü ile muamele et.

86. Şüphesiz ki Rabb’in yaratan ve bilendir.

87. Resul’üm! Andolsun ki biz sana daima tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur’an’ı verdik.

88. Onlardan bazı sınıflara geçici olarak faydalanmaları için verdiğimiz şeylere sakın gözünü dikme. Onlara üzülme. Müminlere tevazu kanatlarını ger.

89. De ki: “Ben şüphesiz ki apaçık bir uyarıcıyım.”

90. Biz o bölücülere (azap) indirmişizdir.

91. Onlar Kur’an’ı parça parça edenlerdir.

92. Rabb’in hakkı için onlara mutlaka soracağız.

93. Yaptıkları şeylerden.

94. Resul’üm! Sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.

95. Alay edenlere karşı şüphesiz ki biz sana yeteriz.

96. Onlar Allah ile beraber başka ilâh ediniyorlar. Onlar yakında bilecekler.

97. Gerçekten biliyoruz ki, söyledikleri şeylerden dolayı göğsün daralıyor, için sıkılıyor.

98. Rabb’ini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol!

99. Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb’ine kulluk et!


  Önceki Sonraki