Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

Fecr

 

Fecr

Sûre-i Şerif’i

(89. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Andolsun fecre.

2. Ve on geceye.

3. Her şeyin hem çiftine hem tekine.

4. Her şeyi karanlığı ile örttüğü dem geceye.

5. Bunlarda elbette akıl sahibi için birer yemin değeri vardır, değil mi?

6. Görmez misin Rabb’in nasıl yaptı Âd’e?

7. Sütunlar sahibi İrem’e?

8. Ki, onun şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.

9. Vâdide kayaları oyan Semud Kavmine.

10. Kazıklar sahibi Firavun’a neler yaptı?

11. Zira onların hepsi memleketlerinde azgınlık ettiler.

12. Bulundukları yerlerde bozgunculuğu çoğalttılar.

13. Bundan dolayı Rabb’in de üzerlerine azab kırbacını çarpıverdi.

14. Çünkü Rabb’in her an gözetlemededir.

15. İnsana gelince; Rabb’i kendisini imtihan edip de ikramda bulunur, ona bol nimet verirse: “Rabb’im bana ikram etti.” der.

16. Amma onu imtihan etmek için rızkını daraltıp bir ölçüye göre verdiği zaman: “Rabb’im bana ihanet etti.” der.

17. Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmezsiniz.

18. Yoksulu yedirmek için birbirinizi teşvik etmezsiniz.

19. Size kalan mirası haram helâl demeyip alabildiğine yiyorsunuz.

20. Malı pek çok seviyorsunuz.

21. Hayır! Yer sallanıp parça parça dağıldığı zaman.

22. Rabb’in geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman.

23. O gün cehennem de getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar, fakat artık hatırlamanın kendisine ne faydası var?

24. (İşte o zaman insan): “Ah ne olurdu, keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapıp gönderseydim!” der.

25. O gün Allah’ın yapacağı azap gibi hiç kimse azap edemez.

26. O’nun vuracağı bağı kimse vuramaz.

27. Ey mutmaine olan (huzura eren) nefs!

28. Dön Rabb’ine! Sen O’ndan râzı, O senden râzı olarak.

29. Haydi gir kullarımın içine!

30. Gir cennetime!


  Önceki Sonraki