Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

Fatiha

 

Fatiha

Sûre-i Şerif’i

(1. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir, 7 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

2. Âlemlerin Rabb’i olan Allah’a hamdolsun.

3. O, Rahman ve Rahim’dir.

4. Din gününün sahibidir.

5. (Ey Rabb’imiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

6. Bize doğru yolu göster.

7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna eriştir. Gazaba uğramış ve sapmış olanların yoluna değil!


  Önceki Sonraki