Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

A'lâ

 

A'lâ

Sûre-i Şerif’i

(87. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir.)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. O çok yüce Rabb’inin ismini tesbih et!

2. O Rabb’ ki yaratıp düzene koymuştur.

3. Her şeyi takdir edip (plânlayıp) doğru yolu göstermiştir.

4. O Rabb’in ki topraktan yeşillikleri çıkarmıştır.

5. Sonra da onu kupkuru siyah bir çöpe çevirmiştir.

6. Resul’üm! Seni okutacağız da hiç unutmayacaksın.

7. Ancak Allah’ın dilediği müstesnâ. Şüphesiz ki O, açığı da bilir, gizliyi de bilir.

8. Seni en kolaya muvaffak kılacağız.

9. Faydalı olacaksa öğüt ver.

10. Allah’tan korkan öğüt alacaktır.

11. Bedbaht olan ise ondan kaçınacaktır.

12. O kimse en büyük ateşe girecektir.

13. O ateşin içinde ne ölür ne de yaşar.

14. Temizlenen kurtulmuştur.

15. Rabb’inin adını anıp namaz kılan.

16. Fakat siz dünya hayatını (ahirete) tercih ediyorsunuz.

17. Halbuki ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir.

18. Doğrusu bu hükümler ilk sahifelerde vardır.

19. İbrahim ve Musa’nın sahifelerinde.


  Önceki Sonraki