Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy) - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kur’an-ı Kerim ve Meali
KUR'AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEÂL-İ ÂLİSİ (Rahle Boy)
Muhterem Müellife ait bu Meâl-i âlinin bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim metni Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından mühürlüdür. Kuşe kâğıda, yaldızlı 5 renk olarak basılmış olup ciltleri maklepli ve kutuludur.

2-Kur'an-ı Kerim'deki Sırasına Göre

Kur'an-ı Kerim'deki Sırasına
Göre Sûrelerin Fihristi

Sûre
No

Sûre
İsmi

Nâzil
Olduğu
Yer

Âyet
Sayısı

1FâtihaMekke7
2BakaraMedine286
3Âl-i İmrânMedine200
4NisâMedine176
5MâideMedine120
6En'âmMedine165
7A'râfMekke206
8EnfâlMedine75
9TevbeMedine129
10YunusMekke109
11HûdMekke123
12YusufMekke111
13Ra'dMekke43
14İbrahimMekke52
15HicrMekke99
16NahlMekke128
17İsrâMekke111
18KehfMekke110
19MeryemMekke98
20Tâ-HâMekke135
21EnbiyâMekke112
22HacMedine78
23Mü'minûnMekke118
24NûrMedine64
25FurkanMekke77
26ŞuarâMekke227
27NemlMekke93
28KasasMekke88
29AnkebûtMekke69
30RûmMekke60
31LokmanMekke34
32SecdeMedine30
33AhzâbMedine73
34Sebe'Mekke54
35FâtırMekke45
36YâsinMekke83
37SâffâtMedine182
38SâdMekke88
39ZümerMekke75
40Mü'minMekke85
41FussiletMekke54
42ŞûrâMekke53
43ZuhrufMekke89
44DuhânMekke59
45CâsiyeMekke37
46AhkafMekke35
47MuhammedMedine38
48FetihMedine29
49HucurâtMedine18
50KafMekke45
51ZâriyâtMekke60
52TûrMekke49
53NecmMekke62
54KamerMekke55
55RahmânMekke78
56VâkıaMekke96
57HadidMedine29
58MücâdeleMedine22
59HaşrMedine24
60MümtehineMedine13
61SafMedine14
62Cum'aMedine11
63MünâfikûnMedine11
64TeğabünMedine18
65TalâkMedine12
66TahrimMedine12
67MülkMekke30
68KalemMekke52
69HâkkaMekke52
70MeâricMekke44
71NuhMekke28
72CinMekke28
73MüzzemmilMekke20
74MüddessirMekke56
75KıyametMekke40
76İnsanMekke31
77MürselâtMekke50
78Nebe'Mekke40
79NâziâtMekke46
80AbeseMekke42
81TekvirMekke29
82İnfitârMekke19
83MutaffifinMekke36
84İnşikakMekke25
85BürûcMekke22
86TârıkMekke17
87A'lâMekke19
88GâşiyeMekke26
89FecrMekke30
90BeledMekke20
91ŞemsMekke15
92LeylMekke21
93DuhâMekke11
94İnşirâhMekke8
95TinMekke8
96AlakMekke19
97KadirMekke5
98BeyyineMedine8
99ZilzâlMedine8
100ÂdiyâtMekke11
101KâriaMekke11
102TekâsürMekke8
103AsrMekke3
104HümezeMekke9
105FilMekke5
106KureyşMekke4
107MâûnMekke7
108KevserMekke3
109KâfirûnMekke6
110NasrMedine3
111TebbetMekke5
112İhlâsMekke4
113FelâkMekke5
114NâsMekke6