Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
AİLE SETİ - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kitap Setleri

AİLE SETİ

Babanın evlâdına İslâmî terbiye vermesi ve dini vecibelerini öğretmesi farzdır. Baba olmadığı zaman bu vazife anneye düşer. Çocuğa “Zarurât-ı diniye” denilen gerekli dini bilgileri, büluğa ermeden mutlaka öğretmek gerekir. Böylece mükellef olduğu çağı bulduğunda seve seve ilâhî emirleri yerine getirmesi, kulluk şuuruna ermesi beklenebilir.
  • YAYIN TARİHİ
  • SAYFA / EBAT
  • FİYAT720,00 ₺

Temel dini bilgileri öğrenmek ve çocuklarımıza da öğretmek her müslümanın vazifesidir. Bu sebeple bu beş temel eser her müslümanın evinde bulunması gereken eserlerdir.

 

HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM:

Bu eserde Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselâm’ın zâhirdeki hayat-ı saâdetleri Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerin nûr ışığı altında selis bir üslupla anlatılmıştır.

Bu eser, Pakistan Devleti tarafından 1997 yılında düzenlenen Dünya Sîret yarışmasında birincilik ödülüne layık görülmüş ve Muhterem Müellif'e bir liyakat belgesi verilmiştir.

Yayın Tarihi: 1996
Kapak: Yaldız Baskılı Sert Cilt Kapağı
Kapak Cilt Rengi: Bordo ve Yeşil iki farklı renk çeşidi
Kâğıt Cinsi: 70 gr. 1. Hamur Beyaz Kâğıt - Kenarları Yaldızlı
Ebat: 17x24 cm
Sayfa Sayısı: 848

 

KISAS-I ENBİYÂ ALEYHİMÜSSELÂM:

Kur’an-ı kerim’de Peygamber Aleyhimüsselâm Efendilerimizin ibretli kıssaları, üstün şahsiyetleri anlatılmış; gönderildikleri kavimleri tarafından nasıl karşılandıkları, mücadeleleri açıklanmıştır.

Onların hayatı-ı saâdetleri devrini tamamlayarak tarihe karışmış kuru bir hatıra değildir.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:

“O peygamberler Allah’ın hidayet ettiği kimselerdir. O halde sen de onların gittiği doğru yolu tutup onlara uy, o yolda yürü.” (En’âm: 90)

Onlar sevilip sayılmaya en lâyık kimselerdir. Onları sevmek hem Allah sevgisinin delili ve tezahürü, hem de Allah tarafından sevilmenin sebebidir. Bu itibarla onları numune almamız, yürüdükleri yolu ve izi takip etmemiz emredilmektedir.

Eserde yirmi yedi Peygamber Aleyhimüsselâm Efendimiz’in hayat-ı saâdetleri kaleme alınmış olup, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in hayât-ı saâdetleri “Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm” isimli eserde müstakil olarak anlatılmıştır.

Peygamberler tâifesinin neşesine ve neşvesine ererek yaşamaya muvaffak kılmasını Cenâb-ı Erhamerrâhimîn Hazretlerinden niyaz eyleriz.

“Selâm olsun bütün peygamberlere!” (Sâffât: 181)

Yayın Tarihi: 1994
Kapak: Yaldız Baskılı Sert Cilt Kapağı
Kapak Cilt Rengi: Bordo ve Yeşil iki farklı renk çeşidi
Kâğıt Cinsi: 70 gr. 1. Hamur Beyaz Kâğıt
Ebat: 17x24 cm
Sayfa Sayısı: 864

 

İSLÂM İLMİHALİ

Bu kıymetli eserde temel ilmihal bilgilerinin yanında diğer ilmihallerde olmayan dört özellik bulunmaktadır:

1. Bütün mevzular Hazret-i Allah'ın kelamı, Resulullah Aleyhisselâm'ın Hadis-i şerif'leri ile izah edilmiştir.

2. 54 Farz uzunca bir bölümde eksiksiz izah edilmiştir.

3. "Organ Nakli ve Vasiyeti"nin haram olduğu Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'lerle izah ve ispat edilmiştir.

4. Tüp Bebek, kürtaj gibi günümüz meselelerine ait mevzular mevcuttur.

Yayın Tarihi: 1992
Kapak: Yaldız Baskılı Sert Cilt Kapağı
Kapak Cilt Rengi: Bordo ve Yeşil iki farklı renk çeşidi
Kâğıt Cinsi: 70 gr. 1. Hamur Beyaz Kâğıt
Ebat: 17x24 cm
Sayfa Sayısı: 840

 

DUÂLAR:

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde:

"De ki: Duâ ve ilticânız olmasaydı Rabb'im size değer verir miydi?" buyuruyor. (Furkân: 77)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde:

 “Duâ ibâdetin tâ kendisidir.” buyuruyorlar. (Tirmizî)

"Allah-u Teâlâ'nın katında duâdan daha değerli bir şey yoktur." (Tirmizî - İbn-i Mâce)

Kur’an-ı kerim ve Hadis-i şerif’lerle öğretilen ve emir buyurulan duâlardan meydana gelen eser yirmi üç bölümdür.

Besmele-i şerife’nin dinimizdeki yeri ve öneminden sonra duânın fazileti açıklanmış, Kur’an-ı kerim’deki duâ Âyet-i kerime’leri tamamiyle alınmış, Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in mübarek dilinden duâlar bir bölüm halinde hazırlanmış; ayrıca muhtelif vesilelerle okunacak, her zaman için ihtiyaç duyduğumuz en güzel duâlar istifademize arzedilmiştir.

Allah dostu bazı zevât-ı kiramın kaside ve münâcatları, tercümeleri ile birlikte; Cevşen-i kebir, Evrad-ı Bahâiyye ve Kenzül Arş duâsı teberrüken esere alınmıştır.

Yayın Tarihi: 1992
Kapak: Yaldız Baskılı Sert Cilt Kapağı
Kapak Cilt Rengi: Bordo ve Yeşil iki farklı renk çeşidi
Kâğıt Cinsi: 70 gr. 1. Hamur Beyaz Kâğıt
Ebat: 17x24 cm
Sayfa Sayısı: 600
 

İNSAN DÜNYA VE AHİRET

Her hususta Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’leri esas almayı prensip edinen Muhterem Müellif, bu eserinde de yaratılıştan, cennet ve cehennem hayatına kadar olan bütün safhaları Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerle izah ederek beşeriyetin istifadesine arzetmiştir.

Eser on dokuz bölümden müteşekkildir; “İnsan”, “Ölüm”, “Kabir Hayatı”, “Kıyamet”, “Mahşer”, “Sorgu-suâl”, “Mizan”, “Şefâat”, “Sırat”, “Cennet”, “Cehennem” bu bölümlerden bazılarıdır.

Allah-u Teâlâ üzerinde yaşadığımız bu dünyayı ve bütün mahlûkatı geçici bir zaman için yaratmıştır. Her canlının bir eceli olduğu gibi, dünyanın da bir ömrü vardır.

Allah-u Teâlâ dünya ve ahireti insan için, insanı da kendisini tanımaları için yaratmıştır.

Dünyasını ahiretine göre düzenleyen, son durağı Cennet ve Cemâlullah olan müminlere ne mutlu!

Yayın Tarihi: 1995
Kapak: Yaldız Baskılı Sert Cilt Kapağı
Kapak Cilt Rengi: Bordo ve Yeşil iki farklı renk çeşidi
Kâğıt Cinsi: 70 gr. 1. Hamur Beyaz Kâğıt
Ebat: 17x24 cm
Sayfa Sayısı: 584