Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
HATMÜ'L-EVLİYÂ - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Kalblerin Anahtarı Külliyatı

HATMÜ'L-EVLİYÂ

Hakîm et-Tirmizî -k.s.- Hazretleri “Hatmü’l-evliyâ” kitabında eşine rastlanmamış bir ilham ve mârifetle; çok büyük bir zâtın, dünyanın zevâl vakti gelince zuhur edeceğini, Muhammed Aleyhisselâm peygamberlerin Hâtem’i olduğu gibi, onun da velilerin Hâtem’i olacağını haber vermiş, gizlinin gizlisi sırları mârifet denizinden avuçladığı gibi kitabının sayfalarına dökmüştür.
  • YAYIN TARİHİ2002
  • SAYFA / EBAT744 / 17x24 cm
  • FİYAT155,00 ₺

Daha önce Beyrut’ta Arapça olarak birkaç defa neşredilen, Türkçe neşrini ilk defa takdim ettiğimiz “Hatmü’l-evliyâ” kitabı, bin küsur sene önce, ilk velilerden olan Şeyh Ebu Abdullah Muhammed bin Ali el-Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri tarafından kaleme alınmıştır.

Bu eserin hazırlanmasında günümüze kadar intikal etmiş dört nüshası bulunan “Hatmü’l-evliyâ” kitabı’nın İngiltere’de, “British Museum: Or. 8348” no.’da yer alan en eski nüshasından ve İstanbul’da, Beyazıt ve Süleymaniye kütüphaneleri’nde, “Veliyyüddin: 770” ve “Fâtih: 5322” no.’da kayıtlı bulunan iki nüshasından yararlanılmış, bu surette eserin metni tam ve eksiksiz bir biçimde tespit edilmeye çalışılmıştır.

Asıl metninde sınıflandırılmamış olan eser, konularına göre on yedi bölüme ayrılarak daha anlaşılır bir hâle getirilmiştir.

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin “Hatmü’l-evliyâ” kitabı’nı yazdığı milâdî dokuzuncu asırdan günümüze kadar gelen velilerin Hâtemü’l-evliyâ olan zâtla ilgili beyan ve ifşaatları da hakikati arayanların istifâdesine arzedilmek üzere, eserin sonunda mütemmim bir bölüm olarak takdim edilmiştir.

Ayrıca “Hatmü’l-evliyâ” kitabı’nın Türkçe tercümesinin yanısıra, yukarıdaki üç nüshasından istifâde edilerek hazırlanan Arapça metni de kitaba ilâve edilmiştir.


Yayın Tarihi: 2002
Kapak: Yaldız Baskılı Sert Cilt Kapağı
Kapak Cilt Rengi: Bordo ve Yeşil iki farklı renk çeşidi
Kâğıt Cinsi: 70 gr. 1. Hamur Beyaz Kâğıt - Kenarları Yaldızlı
Ebat: 17x24 cm
Sayfa Sayısı: 744