Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 96.SAYI - Ömer Öngüt
96.SAYI, Eylül 2001
Hakikat 96. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan, zâtında ve sıfâtlarında eşi benzeri bulunmayan; kâinâtın Hâlik'ı, âlemlerin Rabbi, dilek makamının en yücesi, ümit makamının en keremlisi, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Bütün kâinat zât-ı Ahmedî'si ve nûr-i Muhammedî'si şerefine yaratılan, Allah-u Teâlâ'nın yüce Resul'ü ve biricik Habib'i, Rubûbiyet esrarının emini, ahlâk-ı hamide'nin ve eşsiz faziletlerin menbaı, dünyâ ve ahirette en büyük rehberimiz, en güzel nümunemiz, Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashab-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Zaman zaman toplumlar arasında bir takım âfâkî felâketler zuhura gelir. Bütün bunlar fertlerin birer cezası mesabesindedir.

Âyet-i kerime’lerde şöyle buyurulmaktadır:

“Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. O yine de çoğunu affeder.” (Şûrâ: 30)

Âyet-i kerime’sinde beyan buyurulduğuna göre, kula isabet eden bütün felâket ve musibetler kendi günahları sebebiyledir.

“İşte bu, ellerinizin yapıp öne sürdüğü işler yüzündendir. Yoksa Allah kullara zulmetmez.” (Enfâl: 51)

Hiç kimseyi günahsız olarak cezalandırmaz.

Geçmişte isyan eden bütün kavimlerin helâkına vesile olan isyan sebeplerinin günümüzde hepsi mevcut. Dünya kurulalı beri böylesine bir isyan görülmedi.

İsyan edip günah işleyen biziz. O ise sonsuz rahmetine, engin merhametine bizleri dâvet ediyor:

“Rabb’inize yönelin, size azap gelip çatmadan evvel O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

Siz farkında değilken ansızın başınıza azap gelmezden önce, Rabb’inizden size indirilenin en güzeline uyun!” (Zümer: 54-55)

O mübarek Kitab-ı kerim’de beyan edilen emir ve yasakları gözetmek hususunda dikkatli olun. Azabın ne zaman geleceği belli olmadığı için, tedbir alıp hazırlık yapınız.

Bir Âyet-i kerime’de şöyle buyurulmaktadır:

“Muhakkak ki bu (zamanda) zulmedenlerin de (geçmişteki zâlim) arkadaşlarının paylarına benzer (azaptan) payları vardır.” (Zâriyat: 59)

Biz de çok isyan ettik. Bu isyan ve azgınlığımızdan dolayı başımıza bir âfât gelmesin diye hatırlatıyoruz. İsyandan ihsana, günahtan tevbeye dönersek Yunus Aleyhisselâm’ın kavminden azâbı kaldırdığı gibi Peygamber Efendimiz’in hürmetine bu âfâtı da bizden kaldırabilir.

Ayrıca; Allah taraftarı olan Hizbullah, şeytan taraftarı olan Hizbüşşeytan ve Hizbüşşeytan’a âit Hizbülvahşet’in iç durumları ele alınıp Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerin nûr ışığı altında açıklanmış ve okuyucularımızın istifadesine arz edilmiştir.

Dergimizin başyazısını oluşturan mevzular bu ay içinde çıkan “HİZBULLAH’A Tâbi Olanlar, HİZBÜŞŞEYTAN’A Tâbi Olanlar, HİZBÜLVAHŞET’E Tâbi Olanlar” isimli yeni kitabımızın muhtevasını yansıtmaktadır.

Bu ay içinde başlayacak olan mübarek Üç Aylar ve bu ay içinde idrak edeceğimiz mübarek Regaib Kandili’nizi tebrik eder, Cenâb-ı Allah’ımızdan tüm İslâm âlemine hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz.

Allah'a emanet olunuz.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - HİZBULLAH'A Tâbi Olanlar, HİZBÜŞŞEYTAN'A Tâbi Olanlar, HİZBÜLVAHŞET'E Tâbi Olanlar - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
HİZBULLAH'A Tâbi Olanlar, HİZBÜŞŞEYTAN'A Tâbi Olanlar, HİZBÜLVAHŞET'E Tâbi Olanlar