Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliyâ” Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (25) - “Abdülkerim-i Cili -Kuddise Sırruh-” - Ömer Öngüt
“Abdülkerim-i Cili -Kuddise Sırruh-”
EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliyâ” Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (25)
Dizi Yazı - "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatlar
1 Temmuz 2001

 

EVLİYÂ-İ KİRAM
-Kaddesallahu Esrârehüm- HAZERÂTI’NIN
“HÂTEMÜ’L-EVLİY” HAKKINDAKİ
BEYAN ve İFŞAATLARI (25)

ABDÜLKERİM-İ CİLİ -Kuddise Sırruh-

 

Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî -kuddise sırruh- Hazretlerinin torunlarından olan Abdülkerim bin İbrâhim el-Cîlî -kuddise sırruh- Hazretleri Bağdat'ta yetişen velilerdendir. 1365-1428 yılları arasında yaşamıştır.

Küçük yaşta ilim tahsiline başlamış, kısa bir zaman zarfında hadis, fıkıh ve tasavvuf alanlarında yüksek derecelere ulaşmıştır. Çok sayıda eser yazmış olmasına rağmen, bunlardan sadece birkaç tanesi Türkçe'ye çevrilmiş olup, “El-insan'ül-kâmil fî Ma'rifet'il-Evâhir vel-Evâil” bunların en önemlisidir.

Hazret “El-İnsânü'l-Kâmil” adlı eserinin son bölümünde, velâyeti hatmedecek olan zâttan ve bu zâta verilecek olan makamdan bahsederek şöyle buyurmuştur:

“...Ayrıca Hitam makamı kurbet makamının nihâyeti için bir isimdir. Kurbet makamının ise nihayeti yoktur. Çünkü Allah-u Teâlâ'nın nihayeti yoktur. Lâkin Hitam ismi, Kurbet makamlarının tümüne bir özettir.

Sözlerin özü;

Bir kimsenin ahâsılı Kurbet makamı olursa, o evliyânın hatmi olur; Hitam makamında Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin vekilidir.” (Cilt: 2, sh. 478-479. Çeviren: R. Göknar)

Abdülkerim-i Cîlî -kuddise sırruh- Hazretleri “El-İnsanü'l-kâmil” isimli eserinde Hâtemü'l-evliya'nın makâmının, Resulullah Aleyhisselâm'a ihsan buyurulan Makâm-ı mahmud'dan başka bir şey olmadığını ve bu makama ondan başka hiçbir velinin erişemeyeceğini ifâde ederek şöyle buyuruyorlar:

“Her kim bu yakınlık makâmına vâsıl olursa, o kimse Hâtemü'l-evliya olup, hitam (hatemiyet) makâmında Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-in vârisidir. Çünkü bu yakınlık makamı, makâm-ı mahmud ve vesîle makâmıdır. Oraya kadar vâsıl olan velinin vardığı yer, kimsenin erişemeyeceği bir makamdır.” (El-İnsanü'l-kâmil, sh. 455 çeviren: A. Mecdi Tolun)


  Önceki Sonraki