Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Eğitim - Müjde! - Ömer Öngüt
Müjde!
Eğitim
Canan Büşra Kara
1 Nisan 2001

 

Müjde!

 

Çocukları üzerine titreyen anne ve babalara büyük bir müjdemiz var:

Muhterem Ömer Öngüt’ün “Çocuğun İlahi Ahkam Mucibince Terbiyesi ve Yetiştirilmesi” isimli eseri Hakikat Yayıncılık tarafından geçtiğimiz ay yayınlandı.

Bu kıymetli eseri kendi takdiminden dinleyelim:

“Yarının olgun insanı olacak olan çocukların yetişmesi ve terbiyesi ile ilgili olarak da İslâm’ın bütün çağları içine alacak şekilde hükümleri vardır.

Bu Din-i mübin’i tebliğ etmekle görevlendirilen, en güzel ahlâkın temsilcisi ve terbiyecisi olan sevgili Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin; elinizdeki kitabın konusu olan çocuklarla, çocuk sevgisiyle, bakımıyla, doğumundan itibaren büyüyünceye kadar yetiştirilmesiyle, onlara verilmesi gereken değerle ilgili olarak pek çok Hadis-i şerif’leri mevcuttur. Bu ulvî beyanları ile, âile ve çocuklar hususunda gerekli olan herşeyi aydınlığa kavuşturmuştur.

Çocuklar yetiştirmek, terbiye etmek ve onları istikbale hazırlamak kolay bir iş değildir ve insanın en zor mesleklerinden birisidir. Çok güç olan bu vazife mutlaka başarılmalıdır. İnsanın yetiştirilmesi için, insanı yetiştirecek anne ve babanın mutlaka iyi yetiştirilmeleri gerekmektedir. Eğitilmemiş kimselerin insan eğitmeye kalkmaları muhaldir.

Âile efrâdı, karı-koca ve çocuklarından teşekkül eder. Allah-u Teâlâ âile fertlerinin her birine karşılıklı vazifeler ve mesuliyetler yüklemiştir. Bu karşılıklı vazifelerin Allah-u Teâlâ’nın çizdiği sınırlar dahilinde yapılması âile yuvasının huzur ve saâdetini temin eder.

Muhterem müellifimiz yıllardır yaptığı sohbetlerinde, yazdığı eserlerinde çocuk terbiyesinin önemi üzerinde durmuş, selis bir üslupla açıklamalarda bulunmuştur.

Yakın zamanda İzmir’de bir vesile ile kreş müdiresi bir hanımla karşılaşmışlardı. Çocuk terbiyesi ile ilgili olarak ayaküstü kısa bir sohbetten sonra, hanım ayrılırken şu sözleri söyledi:

“Ben kreş müdiresiyim. Bunun tahsili için Amerika’ya giderek iki sene boyunca kurs gördüm. Yemin ederim ki, şu yarım saat içinde sizden aldığımı ben Amerika’da iki senede alamadım.”

Bu hususta müstakil bir esere ihtiyaç duyulması üzerine, muhterem müellif tarafından Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerin nur ışığı altında bu kitapçık hazırlanmış ve ilâhî hükümlere göre yuva kurmak isteyen, hakikatı arayan müslümanların istifadesine arzedilmiştir.

Eser on bölümden müteşekkil olup, çocukların terbiyesi ile ilgili hükümleri ve bu husustaki açıklamaları ihtiva etmektedir.

Cenâb-ı Erhamerrâhimin Hazretlerinden ilim-irfan yuvası âilelerin teşekkülüne vesile olmasını niyaz ederiz.”

Piyasada çocuk eğitimi ile ilgili çok kitaplar var. Fakat hiçbirisi bu kitabın yerini tutamaz.

Zira bu kitapta çocuk eğitimi hakkında hiçbir yerde bulunamayacak bir öz var. Hiç şüphesiz ki her şeyde “öz” çok önemlidir. Öz sağlam ve doğru bir kaynağa bağlı olursa gerisi de o derece sağlıklı ve güzel olur.

Nasıl ki bir binanın temeli ne kadar sağlam ise üzerine yapılan katlar da o derece sağlam olur.

İnşaallah, bu kitabın takdiminde de niyaz edildiği gibi; ebeveynler olarak bu kitabı okuyan ve hayatında tatbik eden, böylece ilim irfan yuvası ailelerden oluruz. Ve inşaallah arkasından hayırlı evlatlar bırakanlardan oluruz.


  Önceki Sonraki