Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 365.SAYI - Ömer Öngüt
365.SAYI, Şubat 2024
Hakikat 365. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif'lerinde de şöyle buyuruyorlar:

"Kur'an'da bir sûre otuz âyet olup, sahibi (yani okuyucusu) bağışlanıncaya kadar onun için şefaat eder. O sûre 'Tebârekellezî biyedihil-mülk'tür.'" (İbn-i Mâce: 3786)

Bu Hadis-i şerif Mülk Sûre-i şerif'inin kabirde veya ahirette, okuyucu için şefaatçı olacağına delâlet eder. Onun içindir ki her gün yatsı namazından sonra veya yatmadan önce okumayı itiyat haline getirmelidir.

Abdullah bin Mesud -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif'lerinde ise:

"Her kim bu sûreyi bir gecede okursa, çok kazanmış ve iyi (bir iş) yapmış olur." buyuruyorlar. (Hâkim)

Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz buyururlar ki:

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Secde ve Mülk sûrelerini her gece okurdu. Yolculukta olsun, ikamet halinde olsun bunları okumayı bırakmazdı." (Tirmizî)

Bu mübarek Sûre-i şerif; mülk ve saltanatın Allah-u Teâlâ'nın kudret elinde olduğunu ve yarattığı varlıkları ilâhî murakabası, kontrolü altında tuttuğunu açıklayarak başlamaktadır.

Dünyanın bir imtihan sahnesi olduğu, ölümün ve hayatın yaratılmasının sebeb ve hikmetinin imtihandan geçmek olduğu, burada Allah-u Teâlâ'nın beğendiği ve râzı olacağı işler yapıldığı takdirde dünya saâdetine âhiret selâmetine erişileceği bildirilmektedir.

Kâinat düzeninde kusursuz ve muazzam bir dengenin bulunduğuna, gelişigüzel hiçbir şeyin yaratılmadığına dikkat çekilmektedir.

Geniş bir şekilde suçlulardan söz edilmekte, inkâr ve azgınlıklar içinde ömürlerini geçiren kâfirlere hazırlanan korkunç azaplar anlatılmakta ve bu gibi kimseler uyarılmaktadır.

Görmedikleri halde Rabb'lerinden korkan müminler ise müjdelenmektedir.

Allah-u Teâlâ'nın bir vaad-i sübhânîsi olarak yoldan çıkan kavimlerin O'nun cezalandırmasından hiçbir zaman kendilerini emin hissetmemeleri haber verilmekte, âfâkî ve arazî her türlü hadiselerin hakiki müsebbibinin sadece Allah-u Teâlâ olduğuna işaret edilmektedir.

Allah-u Teâlâ'nın sanatındaki mükemmellik ve güzellikler, insanlara verdiği sayısız nimetler hatırlatılmakta, beşeriyet tefekküre dâvet edilmektedir.

Kıyametin kopması ile ilgili bilginin Allah katında olduğu, kimseye bu hususta kesin bir bilgi verilmediği, sonunda insanların kendilerini Hakk'ın huzurunda bulacakları açıklanmaktadır.

Ve bu mübarek Sûre-i şerif Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in dâvetini yalanlayanlara uyarıda bulunarak ve başlarına azabın inmesinden onları sakındırmak suretiyle sona ermektedir.

Birinci Âyet-i kerime'de Allah-u Teâlâ'nın mülk ve saltanatından, bütün mülkün O'nun kudret elinde bulunduğundan ve mülkünde mutlak tasarruf sahibi olduğundan bahsetmekte ve böylece "Mülk" kelimesi bu Sûre-i şerif'e isim olmaktadır.

Bu Sûre-i şerif'e ayrıca "Koruyucu" mânâsına gelen "Vâkiye"ve "Kurtarıcı" mânâsına gelen "Münciye" isimleri de verilmiştir. Çünkü bu Sûre-i şerif, kendisini okuyanı kabir azabından kurtarır.

Bu ay içinde idrak edilecek olan "Miraç ve Berat Kandilleri"nizi tebrik eder, tüm İslâm âlemi'ne hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - MÜLK SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
MÜLK SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ