Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler ve Hatıralar (153) - Mühim İkâz ve Uyarılar - Ömer Öngüt
Mühim İkâz ve Uyarılar
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler ve Hatıralar (153)
Dizi Yazı - İnciler ve Hatıralar
1 Ocak 2024

 

Muhterem Ömer Öngüt
-kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin
Hayat-ı Saadetlerinden İnciler ve Hatıralar (153)

 

Mühim İkâz ve Uyarılar:

Kardeşimize mânâda bir masa üzerinde bir hayvan dili göstermişler.

"Sen bu dille konuşuyormuşsun?" demişler.

Daha sonra bir zâtın, kendisine:

"Sana konuşmak yasak!.. Sana konuşmak yasak!.." diye bağırdığını duymuş.

Arz ettiğinde:

"Ağzınızı Hakk'a yarar sözlerden gayrıya açmayın." buyurdular.

Bir kardeş hakkında sözleri:

"Halkla çok meşgul efendim. İnsan bir şeye bakarken diğerine bakamaz. Biriyle meşgul olurken, diğeriyle meşgul olamaz.

En çok meşgul olunan şey ile kalp meşgul olur. Hakk ile ise Hakk'la, halk ile ise halkla meşgul olur.

Ömrümüz kısa, hayatımız hayâldir. Kısa ömürde hayat-ı ebediyeyi kazanacağız."

"Bir Hadis-i şerif'te şöyle buyuruluyor:

"Sizin hayırlınız dünyası için âhiretini, âhireti için dünyasını terk etmeyip her ikisi için çalışan ve halkın başına yük olmayandır." (Câmiu's-Sağîr)

"Müminin hayırlısı yük olmayandır."

Hadis-i şerif'ini prensip edinin. Bunlar ihvan için öz noktalardır."

 

Nurlu Sözler Hikmetli Beyanlar:

"Nefis daima kendi süfli arzularını yaşamak ister, ruha hiç yol vermek istemez. Ruh ise Rabb'ine yükselmek ister. Çünkü yüksek makamdan geldi, yine oraya dönmek ister."

"Hakk'ı bul! Nerede?

Senden sana yakın olan yerde."

Sabah dersini ihmal eden ihvan hakkında:

"Biletsiz yolcuya benzer." buyurdular.

"Kötülük ihmalle yayılıyor. İyilik gayretle çoğalıyor."

Kendilerinden bir izdivaç meselesi için istihare yapıvermeleri istirham ediliyor.

"İstiharelerinde çam ağacı gördüklerini; izdivacın hayırlı olacağını, fakat evlilerin çocuklarının olmayacağını" söylüyorlar.

Nitekim de öyle oluyor.

"Bugün en büyük kaybımız; sözden ve gözden."

"İyilik Hakk'tan gelir. Halktan gelen iyilik rüzgâr gibidir. O rüzgâr, bu rüzgâr derken alıp götürür."

"Bütün meşâyıh bizim kardeşimizdir. Onların ihvanı bizim ihvanımızdır."

"Râbıta her zaman yapılsa çok iyi olur, fakat bu mümkün olmuyor. Çok meşgaleler buna mâni oluyor. Testi daima çeşmenin ağzında durursa, su gelince dolar."

"Efendim! Cenâb-ı Fahr-i Kâinat -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in büyüklüğünün aklımızın çok ötesinde olduğunu anlar gibi olduk."

"Ötelerin de ötesinde, ötelerin de ötesinde, daha ötesinde!.."

"İnsanın Hazret-i Allah'a ulaşmasına en büyük engel kendi varlığıdır, kendi kendiliğidir. İnsan kendisini yok ederse, zaten ancak Hakk vardı, O zaman Hakk'ın icraatı meydanda kalır, perde kalkar."

"Bu yolda köle olmak, başka yollarda efendi olmaktan üstündür."

"Hakk'ı sevenler, Hakk'ı sevenleri severler. O zaman Hakk'ın lütfu ve rızâsı tecelli eder."

Huzurlarında birbiriyle kucaklaşan iki kardeşe:

"Muhabbeti kalple yapalım, kalıpla değil!" buyurdular.

"Ne var, ne yok efendim, nasılsınız?"

"Hamd olsun, bir yaramazlık yok."

"Var... Yaramaz içimizde efendim!""


  Önceki Sonraki