Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 364.SAYI - Ömer Öngüt
364.SAYI, Ocak 2024
Hakikat 364. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

İslâm'ın ve müslümanların hamisi ve müdafii olan Türkiye; tarihi ve coğrafi konumu sebebiyle daima küffarın hedefi olmuştur. Türkiye'nin eskiden olduğu gibi müslümanların lideri olmasından, güçlenmesinden çok rahatsız oluyorlar. Onun için iç ve dış düşmanları harekete geçirmek, birlik ve beraberliğimizi bozmak istiyorlar, PKK, FETÖ, DHKPC gibi terör örgütlerini ve bunların sivil uzantılarını destekleyip kullanıyorlar. Türkiye aleyhinde ne varsa tatbik ediyorlar. PKK'ya her türlü silahı, eğitimi, elektronik istihbaratı veriyorlar, PKK'yı devlet yapmaya çalışıyorlar. Aralık ayında Kuzey Irak Pençe Operasyonu bölgesinde 12 askerimizi şehit eden PKK bu destek sayesinde bunu yapabiliyor. Türkiye'ye ellerinden gelen zararı vermeye, mümkünse diz çöktürmeye çalışıyorlar. Ve fakat şehadeti en büyük rütbe bilen bu necip millete diz çöktüremeyecekler Allah'ın izniyle.

ABD öncülüğündeki hıristiyan Haçlı Batı ve yahudi İsrail ittifakı bir olmuş saldırıyorlar. Bunlar ezelden beri gelen Türk ve müslüman düşmanlığından asla vazgeçmezler.

"Sen onların dinlerine uymadıkça ne yahudiler ne de hıristiyanlar aslâ senden hoşnut olmazlar." (Bakara: 120)

İşte bu sebepledir ki gerek içerde gerek dışarda yekvücud olmamız icabediyor. İçteki ve dıştaki düşmanlara karşı koyabilmemiz bizim uhuvvet, birlik ve beraberliğimizin tesisi ile mümkündür.

Ömrü boyunca bize bunu tavsiye eden, "Din ve vatan" buyuran Muhterem Ömer Öngüt'ün bütün ifşaatlarının, ikazlarının, beyanlarının ne kadar hikmetli, isabetli, doğru ve yerinde olduğu zaman ilerledikçe, gün gün ortaya çıkıyor. Zira bu Zât-ı âli Evliyaullah Hazeratı'nın ahir son zamanda geleceğini müjdelediği büyük bir Allah dostu, büyük bir mücahiddir.

Bu büyük Zât-ı âli'nin hayat-ı saadetleri; Allah-u Teâlâ'ya ve Resulullah Aleyhisselâm'a, "İlâhî Görüş Birliği"ne dâvetle geçmiştir.

"Sizi Allah ve Resul'üne dâvet ediyoruz. İç ve dış düşmanlarımıza karşı koyabilmemiz için.

Zira devlet ittifaktan, devletsizlik ise nifaktan doğar." (İlâhî Görüş Birliği'ne Dâvet, s. 150)

Gaye ve hedefleri; Allah ve Resul'ünü sevdirmek, müslümanları Allah ve Resul'ünde birleştirmek, Nûr-i Muhammedî'nin yayılması, kalpleri Hakk'tan gayrı her şeyden kurtarmak ve arındırmaya çalışmaktı. Bu uğurda hiç kimseden bir şey istemedi, canıyla malıyla cihad etti.

"Gayemiz bütün müslümanların Hazret-i Allah ve Resul'ünde birleşmelerine gayret etmek ve bölücülükten kurtarmaktır." (İlâhî Görüş Birliği'ne Dâvet, s. 118)

"Zira devletsiz olunca dinini de yaşayamıyorsun. Bunun yegâne sebebi, bu bölücülere diyoruz ki; Bırakın artık şu ilâhları, imansız imamları, deccalden daha beter olan sapıtıcıları! İslâm dinine dönün. Hazret-i Allah'ta, Kitabullah'ta, Resulullah'ta birleşelim, yekvücud halinde hem dinimizi hem de vatanımızı kuvvetlendirelim." (İlâhî Görüş Birliği'ne Dâvet, s. 192)

Dünyanın gözü önünde yahudinin müslümanlara yaptığı soykırım göstermiştir ki müslümanların Allah ve Resul'ünde bir ve beraber olması, "İlâhi Görüş"te birleşmesi şarttır. 2 milyarlık İslâm dünyası ile ortak paydamız İslâm, iman kardeşliği. Ancak bu uhuvvetle müslümanlara önderlik yapabiliriz. Birlik ve beraberlikle dünyaya hakim olabiliriz. Osmanlı'da olduğu gibi.

Bu da ancak İslâm'da, Allah-u Teâlâ'nın ahkâmında, Resulullah Aleyhisselâm'ın sünnetinde birleşmekle olur. Kendi zannımızda değil.

"Sizi kurtuluşa, yani o bir fırkaya dâvet ediyorum. Bu, "İlâhî Görüş Birliği'ne Dâvet"tir.

Kitabımız birdir; o halde Allah ve Resul'ünde birleşmemiz gerekiyor. Bu da hiçbir zaman madde, menfaat, önderlik, liderlik istememek şartıyla gerçekleşir."

Bu ay içinde başlayacak olan "Üç Aylar"ınızı ve idrak edilecek olan "Regaib Kandili"nizi tebrik eder, tüm İslâm âlemi'ne hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah.


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - İç Ve Dış, Din Ve Vatan Düşmanlarına Karşı Yekvücud Olmamız Lazım - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
İç Ve Dış, Din Ve Vatan Düşmanlarına Karşı Yekvücud Olmamız Lazım