Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 363.SAYI - Ömer Öngüt
363.SAYI, Aralık 2023
Hakikat 363. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Âyet-i kerime'lerde:

"Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik." (Tin: 5)

"Onlara alçaklık damgası vurulmuştur." (Bakara: 61)

"Onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık." buyuruluyor. (Mâide: 13)

Baskı ve zulümden zevk alan, sivilleri, çocukları öldürmekten zerre kadar vicdan azabı hissetmeyen bu hastalıklı, katliamcı zihniyet tekrar ayyuka çıktı. Yeni bir savaş ve kargaşa devri başladı. Dünya çok büyük bir tehdit ve tehlike altında.

Hak-hukuk-insanlık namına hiçbir değeri kabul etmeyen, dünyanın hiçbir çağrısına kulak asmayan, soykırım niyetini cumhurbaşkanından sıradan vatandaşına kadar sürekli beyan eden ve bu beyanları yapmaktan çekinmeyen İsrail; dünyanın gözü önünde her gün katliam yapıyor, soykırıma devam ediyor. Günümüz insanlığının ortak bir değer olarak dokunulmaz kabul ettiği; hastane, okul, cami, kilise, BM binası, su deposu, ambulans .... hepsini vuruyor, hatta hususi hedef alıyor. Adeta zıvanadan çıkmış, gözü dönmüş, vahşet ve katliamdan beslenen bir seri katil gibi hareket ediyor.

Bu vahşeti, bu zulmü yaparken de bütün insanlıkla dalga geçiyor.

Bugün yahudi ve Haçlı Batı'nın katliam ve vahşette iş birliği içinde hareket ettiğini, birbirlerini desteklediklerini görmekteyiz.

"Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar." (Mâide: 51)

İlâhî buyruğunun büyük bir tecellisini yaşıyoruz. Görüyorsunuz birbirlerini nasıl destekliyorlar.

Dünyadan, vicdan sahibi vatandaşlarından gelen tepkiler sebebiyle göstermelik bazı açıklamalar yapıyorlar. Ancak İsrail'e hiçbir baskı yapmadıkları gibi, "İsrail'in kendini savunma hakkı var." gibi söylemlerle, hastane bombalamasını bile gerekçelendirmeye çalışan açıklamalar yapıyorlar. Bomba, silah vererek; savaş gemilerini, askerlerini bölgeye göndererek açık bir destekte bulunmaya devam ediyorlar.

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri ehl-i küfür hakkında şöyle buyurmuştur:

"Küfür tek millettir. İslâm dini'nin ezeli ve ebedi düşmanıdırlar. Hiçbir zaman müslümanlara olan düşmanlıklarından vazgeçmezler."

"Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde buyurur ki:

"Sen onların dinine uymadıkça ne yahudiler ne de hıristiyanlar senden aslâ hoşnut olmazlar." (Bakara: 120)

Yahudi ve hıristiyanlar hiçbir yerde, hiçbir tarihte müslümanlara dost olmamışlardır. Müslümanlarla savaşmakta her zaman için birbirine dost olmuşlardır. İnkâr ve sapıklıkta birleştikleri için, müslümanlara karşı bir el gibidirler." (Hâinlerin İçyüzü, s. 346)

Haçlı Batı tarih boyu vahşetin, soykırımın adeta kitabını yazmış bir güruhtur. Son 75 yıllık İsrail tarihi bize göstermektedir ki yahudilerin de Haçlı Batı'dan aşağı kalır bir yanı yoktur.

Bugün İsrail insanlık hukukuna, savaş hukukuna dair ne varsa ayaklar altına alıyor.

Ve fakat öldürülenler, zulme uğrayanlar müslümanlar olduğu için Amerika başta bütün Haçlı Batı bunlara destek veriyor. Onların vicdanları sükût etmiş, insanlıkları ölmüş olduğu için resmen yaşanan bu müslüman katliamından memnunlar.

Haçlı Batı'nın İsrail'e müslüman soykırımı yapması için destek vermesi hiç de şaşılacak bir durum değildir.

Al birini vur ötekine.

Çünkü Cenâb-ı Hakk:

"Kâfir olanlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesad (kargaşalık) olur." buyuruyor. (Enfâl: 73)

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - İsrail Dünyanın Gözü Önünde Müslümanları Katlediyor, Hıristiyan Batı Da Onu Destekliyor - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
İsrail Dünyanın Gözü Önünde Müslümanları Katlediyor, Hıristiyan Batı Da Onu Destekliyor