Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
HAZRET-İ MUHAMMED Aleyhisselâm - RESUL-İ EKREM -sallallahu aleyhi ve sellem- EFENDİMİZİN MÜBAREK DİLİNDEN DUÂLAR (5) - Ömer Öngüt
RESUL-İ EKREM -sallallahu aleyhi ve sellem- EFENDİMİZİN MÜBAREK DİLİNDEN DUÂLAR (5)
HAZRET-İ MUHAMMED Aleyhisselâm
Dizi Yazı - Resulullah Aleyhisselâm'ın Hayat-ı Saâdetleri
1 Mayıs 2023

 

HAZRET-İ MUHAMMED
Aleyhisselâm

RESUL-İ EKREM -sallallahu aleyhi ve sellem- EFENDİMİZİN MÜBAREK DİLİNDEN DUÂLAR (5)

"Ey Allah'ım! Bana öğrettiğin şey ile beni faydalandır ve bana fayda verecek şeyi öğret!" (Tirmizi)

 

Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellemEfendimiz şöyle duâ etmiştir:

(Allahümme inneke seeltenâ min enfüsina mâ lâ nemlikühü illâ bike. Allahümme fe a'tinâ minhâ mâ yürdîke annâ)

"Allah'ım! Biz senden ancak senin yardımınla altından kalkabileceğimiz şeyleri istiyoruz.

Allah'ım! Bunlardan rızânı kazandıracak şeyleri nasip et." (C. Sağir: 1459)

Abdullah bin Ömer -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle duâ etmiştir:

(Allahümme bârik liümmetî fî bükûrihâ)

"Allah'ım! Sabahın erken saatlerini ümmetime bereketli kıl." (Tirmizi)

Abdullah bin Abbas -radiyallahu anhümâ-dan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir duâlarında şöyle buyurmuştur:

(Allahümmerhamnî biterkil-meâsî ebeden mâ ebkaytenî verhamnî min en etekellefe mâlâ ya'nînî verzuknî husnen-nazari fîmâ yurdîke annî. Allahümme bedîas-semâvâti vel-ardi zel-celâlî vel-ikrâmi vel-izzetilletî lâ türâmü es'elüke yâ Allahu yâ rahmânü bicelâlike ve nûri vechike en tülzime kalbî hıfza kitabike kemâ allemtenî verzuknî en etlüvehü alen-nahvillezi yurdîke annî. Ve es'elüke en tünevvire bil-kitabi basarî ve tütlika bihi lisânî ve tüferrice bihi kerbî ve teşraha bihi sadrî ve testâ'mile bihi bedenî ve tükavviyenî alâ zâlike ve tüînenî aleyhi feinnehu la yuînunî alel-hayri ğayrüke velâ yüveffiku lehu illâ ente.)

"Ey Allah'ım! Beni hayatta bıraktıkça ebedi olarak günahları terk ettirmekle bana merhamet et. Beni ilgilendirmeyen işin altına girmekten muhafaza ederek bana merhamet et.

Seni benden hoşnud kılacak şeylere dikkatle bakmamı nasip eyle.

Ey gökleri ve yeri yoktan numunesiz olarak yaratan; Celâl, ikram ve sarsılmaz izzet sahibi olan Allah'ım!

Senden şunu istiyorum yâ Allah, yâ Rahman! Azametin ve zâtının nûru hürmetine bana öğrettiğin gibi Kitab'ını ezberlemeyi kalbime yerleştir. Seni benden hoşnud kılacak şekilde onu okumayı nasip eyle.

Kitab'ınla gözlerimi nûrlandırmayı, onunla dilimi açmayı, sıkıntılarımı gidermeyi, göğsümü genişletmeyi, vücudumun onunla amel etmesini ve bunları yerine getirmek için güç ve kuvvet vermeyi, bana yardım etmeni niyaz ediyorum.

Şüphesiz senden başka hayır yolunda bana yardım edecek kimse yoktur. Onu işlemeye muvaffak kılacak senden başka kimse yoktur." (Tirmizî)

Ebu Hüreyre -radiyallahu anh- buyurur ki:

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-den ezberlediğim bir duâ vardır ki onu hiç bırakmıyorum:

(Allahümmec'alnî üazzimu şükrake ve üksiru zikrake ve üttebiu nasihateke vahfezu vasiyyeteke)

"Ey Allah'ım! Beni şükrünü tâ'zim eden, zikrini çok yapan, öğütlerine uyan ve vasiyetini tutan kişi kıl!" (Tirmizi)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin bir duâları şöyle idi:

(Allahümmen-fa'nî bimâ allemtenî ve allimnî mâ yenfa'nî)

"Ey Allah'ım! Bana öğrettiğin şey ile beni faydalandır ve bana fayda verecek şeyi öğret!" (Tirmizi)

Ebu Hüreyre -radiyallahu anh- buyurur ki:

Bir zât "Yâ Resulellâh" dedi, "Bu gece duânızı işittim. Bu duâdan bana ulaşan şey şu sözleriniz oldu:

(Allahümmağfirli zenbî ve vessi' lî fî dârî ve bârik lî fîmâ rezaktenî)

"Ey Allah'ım! Günahlarımı bağışla, evimi genişlet ve bana verdiğin rızkı mübarek kıl!"

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-;

"Bunları, bir şey bırakmış görüyor musun?" buyurdu. (Tirmizi)

Hazret-i Ali -radiyallahu anh- buyurur ki:

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bana şöyle buyurdular:

(Allahümmehdinî ve seddidnî)

"Ey Allah'ım! Bana hidayet ver, beni doğruya muvaffak kıl."

De, seni hidayet ile yola getirdiğini, doğrulukla da oku doğrulttuğunu (daima hedefe isabet ettirdiğini) hatırla." (Müslim: 2725)

Tarık bin Eşyem -radiyallahu anh- buyurur ki:

Bir kimse müslüman olduğu zaman Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ona namazı öğretir sonra da şu duâyı yapmasını emir buyururdu:

(Allahümmağfirlî ver-hamnî vehdinî ve âfinî ver-zuknî)

"Ey Allah'ım! Beni bağışla, bana acı, bana hidayet et, bana afiyet ver ve beni rızıklandır." (Müslim: 2697)


  Önceki Sonraki  

Diğer Yazıları
TÜM YAZILAR