Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
HAZRET-İ MUHAMMED Aleyhisselâm - RESUL-İ EKREM -sallallahu aleyhi ve sellem- EFENDİMİZİN MÜBAREK DİLİNDEN DUÂLAR (2) - Ömer Öngüt
RESUL-İ EKREM -sallallahu aleyhi ve sellem- EFENDİMİZİN MÜBAREK DİLİNDEN DUÂLAR (2)
HAZRET-İ MUHAMMED Aleyhisselâm
Dizi Yazı - Resulullah Aleyhisselâm'ın Hayat-ı Saâdetleri
1 Şubat 2023

 

HAZRET-İ MUHAMMED
Aleyhisselâm

RESUL-İ EKREM -sallallahu aleyhi ve sellem- EFENDİMİZİN MÜBAREK DİLİNDEN DUÂLAR (2)

 

Abdullah bin Abbas -radiyallahu anhümâ-dan rivayete göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle duâ ederdi:

(Rabbi eınnî velâ tuin aleyye vensurnî velâ tensur aleyye vemkürlî velâ temkür aleyye vehdinî ve yessirlîl-hüdâ vensurnî alâ men beğa aleyye, Rabbic'alnî leke şekkâran, leke zekkârân, leke rehhâban leke mitvâan, leke muhbiten ileyke evvâhan münîben. Rabbi tekabbel tevbetî vağsil havbetî ve ecib da'veti ve sebbit huccetî Ve seddid lisânî vehdi kalbi. Veslül sehîmete sadrî)

"Ey Rabb'im! Bana yardım et, aleyhime yardım etme! Beni muzaffer kıl, aleyhime zafer verme! Lehime tertip kur, aleyhime kurma! Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır! Üzerime saldırana karşı bana yardım et!

Ey Rabb'im! Beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senden çok korkan, sana pek çok itaat eden, senin için eğilen ve sana yönelerek yakarışta bulunanlardan eyle!

Ey Rabb'im! Tevbemi kabul eyle, günahlarımı yıkayıver, duâmı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru kıl, kalbime hidayet et, göğsümün kin ve hasedini çıkar." (Tirmizi: 3551)

Ebu Hüreyre -radiyallahu anh- Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin şöyle duâ ettiğini söylemiştir:

(Allahümmenfa'nî bimâ allemtenî ve allimnî mâ yenfeunî ve zidnî ilmen. Elhamdülillâhi alâ külli hâlin ve eûzü billahi min hâli ehlin-nâri)

"Ey Allah'ım! Bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır, bana fayda verecek olan ilmi bana öğret ve ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamd olsun! Cehennem ehlinin hâlinden Allah'a sığınırım." (Tirmizi)

Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayete göre, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle duâ etmişlerdir:

(Allahümme aslih li dîniyellezî hüve ısmetun emrî. Ve aslih lî dünyayelletî fîhâ meâşî ve aslih lî âhiretî fîhâ meâdî. Vec'alil-hayâte ziyâdeten lî fî külli hayrin. Vec'alil-mevte râhaten lî min külli şerrin)

"Ey Allah'ım! Bana işimin ismeti olan dinimi ıslah et. Dünyamı da ıslah et. Merciim içinde olan âhiretimi de ıslah et. Benim için hayatı her hayır hususunda ziyade kıl ve bana ölümü her şerden rahat kıl." (Müslim: 2720)

Abdullah bin Ebî Evfâ -radiyallahu anh-den rivayete göre Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şu duâyı okurdu:

(Allahümme lekel-hamdü mil'üs-semavâti ve mil'ül-ardi ve mil'ü mâ şi'te min şey'in ba'dü)

"Ey Allah'ım! Ey Rabb'imiz! Göklerle yer dolusu ve onlardan başka dilediğin her şey dolusu hamd ancak sana mahsustur." (Müslim: 476)

Ebu Musa el-Eş'arî -radiyallahu anh-den rivayete göre, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle duâ ederdi:

(Allahümmağfir lî hatîetî vecehlî ve israfî fî emrî vemâ ente a'lemu bihi minnî. Allahümmağfirlî hezlî ve ciddî ve hataî ve amdî ve küllü zâlike indî)

"Ey Allah'ım! Günahımı, bilgisizliğimi, bütün işlerimdeki israfımı ve benden daha iyi bildiğin bütün kötülüklerimi affeyle!

Ey Allah'ım! Lâtifemi ve ciddi halimi, yanılmalarımı ve bilerek işlediğim günahımı affeyle! İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır." (Buhâri. Tecrîd-i sarih: 2156)


  Önceki Sonraki  

Diğer Yazıları
TÜM YAZILAR