Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Ölümün Hakikati Cenaze İşleri ve Berzah Hayatı (27) - Ömer Öngüt
Ölümün Hakikati Cenaze İşleri ve Berzah Hayatı (27)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Şubat 2023

 

İSLAM İLMİHALİ

Ölümün Hakikati Cenaze İşleri ve Berzah Hayatı (27)

Cenaze İşleri (12)

 

Ölü İçin Ağlamak, Ağıt Yakmak:

Ölü evde bulunurken, taşınırken, ölü arkasından feryat ile ağlamak, ağıt yakmak, çırpınmak, yaka yırtmak, siyah elbiseler giyip yas tutmak doğru değildir, mekruhtur. Göz yaşı dökerek ağlamakta, kalben mahzun olmakta bir beis yoktur.

Hadis-i şerif'lerde şöyle buyurulmaktadır:

"İki şey vardır ki onlar bir insanda bulunursa küfür sıfatlarından sayılır.

Birisi nesebi sahih olan bir kimseye veled-i zîna; yâni piçtir, diyerek iftirâ ve bu sûretle kendisini rezil ve mahçup etmek.

Diğeri vefat etmiş bir zâtın özellik ve sıfatlarını şiir ve nesir yoluyla sayıp dökerek ses ile ağlamaktır." (Buhârî)

"Musibet zamanında saçını yolmak, ses ile ağlamak, yakasını yırtıp elbisesini parçalamak gibi çirkin âdetleri irtikâb edenlerden ben uzak dururum." (Câmiu's-Sağîr)

"Ölüler için sesli ağlayanlar kıyamet gününde iki saf üzerine tertib olunurlar. Saffın birisi azap görenlerin sağında, diğeri solunda uğursuz yerlerini alırlar ve kelplerin bağırışı gibi bağırarak, haykırarak cehennem ateşinin alt basamaklarına sevkolunurlar." (Buhârî)

"Üç şey küfür ehlinin davranışlarındandır: Musibet zamanında yaka yırtmak, ölüler için sesli ağlamak ve kişilerin hakkında ileri geri konuşmak." (Câmiu's-Sağîr)

"İki ses vardır ki, bu seslerin sahibi iki cihanda melûn; yâni rahmet-i Hakk'tan mahrûmdur. Birisi sevinç anında düdük ve zurna; birisi musibet zamanında feryâd ile ağlamak sesidir." (Ebu Dâvud)

"Musibet için sesli ağlayan ve dinleyenlere Cenâb-ı Hakk lânet etsin!" (Nesâî)

İşte bunun için matemde bulunmak câiz olamaz.

"Ölüler için başına yüzüne vuran, üstünü başını yırtan, câhiliyet âdeti üzere yas tutan bizden değildir." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 641)

Bu türlü davranışlar ilâhî takdire rızâ göstermemek, Allah-u Teâlâ'dan şikâyetçi olmak mânâsına geldiği gibi, yaşayan insanları hatta ölülerin ruhlarını da rahatsız eder.

Bir Hadis-i şerif'te de şöyle buyurulmaktadır:

"Şüphesiz ölü, dirilerin ses ile olan ağlamalarından sıkıntı çeker, azap duyar." (Buhârî - Müslim)

İman ve sâlih amel sahibi kişiler için ölüm en büyük saâdet, imansız kimseler için de en büyük felâkettir.

Geride kalanların ağlayıp sızlamasına ölülerin ihtiyacı olmadığı gibi dirilere de faydası yoktur.


  Önceki Sonraki