Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
EVLİYÂ-İ KİRAM -Kaddesallahu Esrârehüm- HAZERÂTI'NIN "HÂTEMÜ'L-EVLİYÂ" HAKKINDAKİ BEYAN ve İFŞAATLARI 261) - Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (65) - Ömer Öngüt
Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (65)
EVLİYÂ-İ KİRAM -Kaddesallahu Esrârehüm- HAZERÂTI'NIN "HÂTEMÜ'L-EVLİYÂ" HAKKINDAKİ BEYAN ve İFŞAATLARI 261)
Dizi Yazı - "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatlar
1 Ekim 2022

 

EVLİYÂ-İ KİRAM
-Kaddesallahu Esrârehüm- HAZERÂTI'NIN
"HÂTEMÜ'L-EVLİYÂ" HAKKINDAKİ
BEYAN ve İFŞAATLARI (261)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (65)

 

"Elestü bi-Rabbiküm Ben Sizin Rabb'iniz Değil miyim?" (A'râf 172)

Kelâm'ının Tefsiri (6)

"Elif"in takip kılındığı mevziye gelince;

O, Kelâm-ı ilâhi'nin cârî olup yürütüldüğü yoldur. O, başlangıçta da zikrettiğimiz üzere, O'nun ilâhi isimlerinden bir isim olan "Elif"tir.

O, isimlerin en ilki ve en şereflisidir.

O, yaratılmışların ve yaratılışı sağlananların tabiatlerine bir delildir.

"Elif"in "Elif"i, marifet-i ilâhi demektir. "Lâm"ı ise marifet-i ilâhi'yi bilmektir.

Mîsâk günü hakkında, başlangıçta târif ettiğimiz şeyin dışında, illâ onun ilmiyle bir arada bulunmadıkça marifet-i ilâhi diye bir şey olamaz.

Şüphesiz ki Allah "Elif"i o gün kendi ilminden ayrı bir şekilde çıkartmıştır, o ise:

"Ben sizin Rabb'iniz değil miyim?" buyruğudur. (A'râf: 172)

O'nun yolu ilimle birlikte olduğundan: "Kuşkusuz 'Elif', O'nu ilâhi ilimle birlikte ibrâz ettiği için 'Lâm' ile birliktedir." denilmiştir.

Sonra ise: "Rabb'iniz değil miyim?" buyurmuştur.

"Lâm"; ilâhi marifet ilminin "Lâm"ı ile "Lestü", "Leysetü" = "Değil miyim?" kavlinin içindedir. Bu "Lâm", "Lâm" ile birlikte olan "Elif" değildir. "Şahıs" ve "ev" sözündeki gibi, ilâhi marifet de ilâhi ilimle beraberdir.

"Elif" ismi senin için, hakkında tesmiye olunduğu şey için bir delildir, "Lâm" ise onun bilgisidir. O onun tasdik ettiricisi, ama aynı zamanda da bildirmeyicisidir. Sadece "Şahıs" ve "ev" denilir, ancak hakkında herhangi bir tanıtma ya da bilgi mevcut değildir.

O, peşpeşe dizilmiş ilâhi incilerin ismidir.

İşte o gün Allah, "Elif"i herhangi bir ilim olmaksızın, yalnız kendi "Vahdet", yani birliğinden çıkarmıştır. Çünkü O, kendisinin başkaları tarafından tanınıp bilinmesini sever.

Gaybı da herhangi bir alâmetini, ya da "Elif" hakkında olanın dışında basîret sahiplerine herhangi bir işaretini göstermeden ona okutmuştur.


  Önceki Sonraki