Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 349.SAYI - Ömer Öngüt
349.SAYI, Ekim 2022
Hakikat 349. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Dikkat ederseniz gerek memleketimiz gerek bütün dünya mühim bir süreçten geçiyor. Küffarın bilhassa ülkemiz üzerinde çok ciddi planları var. Ortalığı karıştırmak niyeti var. İç-dış bütün piyonlarını, kriptolarını, taşeronlarını, nüfuz ajanlarını, gönüllü hizmetkârlarını, bölücü grupları harekete geçirmeye çalışıyorlar. Dışarıda Yunan, Ermeni, PKK, Güney Kıbrıs gibi taşeronların hareketi dikkat çekerken, içeride de özellikle FETÖ'nün yeniden hareketlendiği, din ve vatan bölücüsü grupları da bu hareketlere dahil etmeye çalıştıkları müşahede ediliyor.

Önümüzdeki süreç bu bakımdan önemli bir tarihi dönem. Küffar memleketimiz üzerindeki amaçlarına ulaşmak, bu devleti yıkmak, bu vatanı parçalamak için var gücüyle, sinsice yüklenmeye çalışıyor. Bu süreçte Türkiye'yi karıştırmak için yalanlar, iftiralar, kumpaslar olabilir. Devleti ayakta tutan temel taşlara, temel direklere saldıracaklar, yıkmaya çalışacaklar.

Bu günlerde, böyle bir ortamda Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- aleyhinde karalama kampanyası yapılmasını mühim bir işaret olarak görüyoruz. Çünkü bu Zât-ı âli'nin din ve vatan bölücüleri ile, küffarla yapmış olduğu mücadele; dinimizi, vatanımızı ve bu müslüman milleti ayakta tutan en büyük güçtür. Bunların emellerine set vuran çok büyük bir kaledir. Bu mücadele hayatlarında olduğu gibi bugün de devam ediyor.

Küffar; kriptoculukta, sinsilikte, gizlilikte, istihbarat örgütü gibi çalışmakta, kısaca her türlü hâinlikte ve münafıklıkta ustalaşmış olan FETÖ'yü kullanmaya devam ediyor. FETÖ son günlerde iyice hareketlendi. Gücü azaldı ancak hâinliği, düşmanlığı arttı. Amacı ortalığı karıştırmak, insanlarımızı birbirine düşürmek, devleti yıkmak, vatanı parçalamak. Böylece küffara zemin hazırlamak ve küffarın kuklası olarak bu güzel vatana konmak. Bu amacına ulaşmak için; kendisi gibi münafık din ve vatan bölücüsü grupların içine yerleştirdiklerini, devlet kurumlarında kalan artıklarını, bütün kripto elemanlarını kullanarak karışıklık çıkarmak istiyor, Her türlü terör gruplarıyla, Amerikan uzantısı mahfillerle ve sermayelerle, dinli-dinsiz her türlü hâin grupla işbirliği yapmaya çalışıyor. Bunların şeytanî niyetlerini, arkasındaki küfür mahfillerinin, yahudinin, Haçlı Batı devletlerinin desteğini küçümsememek lâzım.

"Onlar size fenalık etmekten aslâ geri kalmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isteyip dururlar. Öfkeleri ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinin gizledikleri ise daha büyüktür." (Âl-i imran: 118)

Çok dikkatli ve uyanık olmamız lâzım. Daha kararlı mücadele etmemiz lâzım. Maddi ve manevî.

Çünkü Cenâb-ı Hakk:

"Şüphesiz ki kâfirler sizin apaçık bir düşmanınızdır." buyuruyor. (Nisâ: 101)

Dikkat ederseniz küffar birçok İslâm ülkesinde bu gibi din ve vatan bölücülerini kullanarak karıştırmakta, bölüp parçalamakta, devletlerini yıkmakta muvaffak oldu. Aynı fitneyi, hatta en büyük fitneyi Türkiye'de çıkartmak için çok uğraştı, bölücülere her türlü desteği verdi, ancak muvaffak olamadı. Allah-u Teâlâ müsaade etmedi. Elhamdülillah! Bundaki en büyük amil Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin halkı bu bölücülere karşı uyaran, ikaz eden, irşad eden mücadelesidir.

Bu sebeple küffar ve işbirlikçi münafıklar bu Zât-ı âli'yi sevmezler ve her ne kadar ahirete irtihal etmiş olsa da düşmanlıklarına devam ederler.

Nitekim bu düşmanlığın devam ettiğini biz ona karşı yürütülen iftira ve karalama kampanyalarında görüyoruz. 2-3 aydır maksatlı saldırılar oluyor.

Amaçları bu devletin, bu vatanın, bu milletin temel direği vazifesi gören bu Zât-ı âli'nin mücadelesini değersizleştirmektir. Bu iftiralar ilk olmadığı gibi, son da değildir.

Binaenaleyh küffar ve münafıklar icraatlarını, kendilerine yakışanı yapıyor ve yapacak. Biz de vazifemizi yapacağız. Buna iman-küfür mücadelesi denir. Bu mücadele tarih boyu devam etmiş ve kıyamete kadar da devam edecektir.

•••

Bu ay idrak edeceğimiz "Mevlid Kandili"nizi tebrik eder, ülkemize ve tüm İslâm âlemine hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...

 


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Bu Devleti, Bu Vatanı Yıkmak İsteyenler; Dün Olduğu Gibi Bugün de Ömer Öngüt -Kuddise Sırruh- Hazretleri'ne Saldırmakla İşe Başladılar! - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Bu Devleti, Bu Vatanı Yıkmak İsteyenler; Dün Olduğu Gibi Bugün de Ömer Öngüt -Kuddise Sırruh- Hazretleri'ne Saldırmakla İşe Başladılar!