Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 345.SAYI - Ömer Öngüt
345.SAYI, Haziran 2022
Hakikat 345. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Salgın hastalık sadece insanların hayatına, sağlığına mâl olmakla kalmadı, zaten zor durumda olan küresel ekonomide bozulmayı hızlandırdı ve artırdı, üretim ve tedarik zincirlerinde aksama gibi başka zararlara da sebep oldu.

Bütün bu olumsuzluklar yaşanırken Rusya-Ukrayna savaşının başlaması sıkıntıları daha da artırdı. Enerji fiyatları, hammadde fiyatları arttı. Temel gıda ürünlerinin temininde zorluklar ortaya çıktı. Bütün dünyada zincirleme bir fiyat artışı yaşandı. Hindistan buğday ihracını kısıtladı. İran’da ekmek fiyatları dört kat zamlandı. Bu zorluk ve sıkıntıların daha da artması bekleniyor.

Her yerde olduğu gibi ülkemizde de zaten zor geçinen halk gittikçe artan hayat pahalılığı karşısında ne yapacağını şaşırdı. Orta kesim çöktü.

Bu süreçte gıda ve tarımın her şeyden daha önemli olduğu ortaya çıktı.

Bunlar yaşanıyor, bu yaşananların şiddetinin artarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Bir de henüz yaşanmadığı halde beklenen âfâtlar var. Nükleer harp konuşuluyor artık. 3. Cihan Harbi kapıda. Salgın bitiyor diye seviniyoruz ancak başka hastalıkların çıkması ihtimali var. Harpler, iç karışıklıklar, göçler artarak devam ediyor. Deprem, fırtına, sel, yangın, denizlerin yükselmesi, yanardağ patlaması, meteor çarpması, güneş fırtınası, tsunami vs. türlü âfâtların başa gelme ihtimali var.

Binaenaleyh Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri’nin buyurduğu gibi “Harp ve Harabiyat Devri”nin içindeyiz ve bu devir Hazret-i Mehdi ve İsâ Aleyhisselâm’ın zuhuruna kadar devam edecek. Onların zamanında da büyük harpler yaşanacak ve dünyada çok az insan kalacak. Nihayet muzafferiyet müslümanlara verilecek. Bundan sonra bolluk, refah ve asayiş günleri başlayacak.

Bu hakikatleri türlü vesilelerle hatırlatıyoruz. Unutmamak ve dünyaya dalmamak için.

Halbuki insanoğlu hâlâ isyanda. Ders almıyor. Allah’a yönelmeyi kibrine yediremiyor. Bu sebeple ilâhî gadabı celbediyor.

Görüyorsunuz, hastalık kalkıyor gibi ama başka imtihanlar geliyor. Önümüzde ne var bilmiyoruz. Geçim sıkıntıları, pahalılık, açlık, harp, doğal afetler ve daha niceleri günagün cereyan ediyor. Akla gelen gelmeyen her türlü âfât beklenebilir.

“Harpler, kıtlıklar, kargaşalar, üçüncü dünya harbi, ticaret yollarının kapanması bunların hepsi önümüzdeki senelerde beklenen âfâtlardır. Resulullah Aleyhisselâm’ın haber verdiği kıyamet alâmetleridir.” (Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

Bize düşen dünyevî ve uhrevî elimizden gelen her türlü tedbiri almak, imanımızı ve vatanımızı korumak için elimizden geleni yapmaktır.

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri bu hususları hatırlatmışlar, şöyle beyan buyurmuşlardı:

“Önümüzde vahim günler gelebilir. Bunun için imanımızı ve vatanımızı korumak için niyet-i hâlisa ile ne lâzımsa onu yapmak lâzımdır. Kalacak bir fert yok. Amma imanla göçmek için çareler aramak lâzımdır. İman bir kaledir, onu ayakta tutacak helâl lokmadır. Böyle olursa Rabb’imiz bize yardım eder, önümüzdeki fırtınaları rahat geçiririz.”

Yaşanan ve yaşanacak olayların imanımızı sarsmaması için gayret etmeliyiz.

“Bizim uğrumuzda bizim için mücahede edenlere elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah muhsinlerle beraberdir.” (Ankebut: 69)

Gaye; Allah ve Resul’ünün nurunu yaymak; İman-İslâm-Cihad; İlâhî davadan geri durmamak; ne olursa olsun Allah için olmak. Gaye bu olmalı. Dünya yıkılsa sen imanını kaybetme. Her şeyini kaybetsen de imanını ve cihad aşkını kaybetme.

“Ey müminler! Allah yolunda nasıl cihad etmek gerekiyorsa öylece hakkıyla cihad edin.” (Hacc: 78)

•••

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Önümüzdeki Dalgalara Hazır Mıyız? - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Önümüzdeki Dalgalara Hazır Mıyız?