Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 344.SAYI - Ömer Öngüt
344.SAYI, Mayıs 2022
Hakikat 344. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Allah-u Teâlâ eksiksiz olan “Seyyid”dir, şerefi en üstün olan “Şerif”tir, azameti en yüce olan “Azîm”dir, hilmi en mükemmel olan “Halîm”dir, ilmi geçmişi ve geleceği içine alan “Âlim”dir, hikmeti en yüce olan “Hakîm”dir. Her türlü şeref ve yücelikte mükemmelin kendisidir. O’ndan başkası için bu sıfatlar kullanılmaz.

O Allah ki, ortağı ve benzeri olmayan bir Allah’tır. Hiçbir varlığa benzemez, hiçbir varlık da kendisine benzemez ve benzetilemez. Zerreden kürreye kadar ne varsa O’nun varlığı ile var olmuştur.

O’nun sıfatları da mahlûkatın vasıflarına benzemez. Her cihetten tektir. Zâtında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, asla misli ve benzeri yoktur. Birliğinin, tekliğinin delilleri yarattığı varlıklarda apaçık görülür.

O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur.

“Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır.” (Bakara: 163)

Fakat insanların kendi uydurdukları bâtıl ilâh çoktur.

Öyle bir zamandayız ki Allah’ı inkâr ve şirk alenen işleniyor, müslümanların birçoğu ise gizli şirk tehlikesi altında.

Kimi “İnandım!” der, ancak Allah’ın hükmünü beğenmez. Kimi “İbadet ediyorum.” der ancak maksadı gösteriş, başka gayesi var. Kimi “Dinim İslâm” der ancak müşrik gibi yaşar, üzerinde İslâm’dan hiçbir eser yoktur. Kimi “Müslümanım” der, hıristiyan ve yahudilere özenir, onlarla birlikte olmak ister. Kimi “Allah’a inanıyorum” der, Allah-u Teâlâ’nın yasakladığı haramı, içkiyi, fâizi, zinayı, livatayı, çıplaklığı meşru görür. Haram işlemenin adı özgürlük olmuş. Neyin özgürlüğü? Nefsin özgürlüğü! “Allah’a inandım!” diyor ancak putu var:

“Resul’üm! Gördün mü o nefis arzusunu ilâh edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın? (Onu şirkten sen mi koruyacaksın?)” (Furkân: 43)

Kimi “Müslümanların en önündeyim!” der, ancak dini kendi arzusuna, menfaatine alet etmek ister, Allah-u Teâlâ’nın hükmünü değiştirmek ister. Bir müslüman da “Doğru söylüyor” dediği an dinden çıkar, artık onun ilâhı o olmuştur. İmamını ilâh edinmiştir. Ne oldu? Sabah müslümandı, akşam kâfir oldu.

Kimi kendisini şeyh ilân etmiş, rabıta yaptırıyor. Arkasından gidenler de “Benim şeyhim en büyüktür!” diyor. Oysa Allah’ta fani olmamış, fenafillah makamına ulaşmamış kimseye rabıta yapmakla puta rabıta yapmış oluyor.

Kimi de partisine, takımına, ve buna mümasil başka şeylere bir din gibi bağlanmıştır. Bazı spor gazeteleri stadyuma “Mabed” demekte bir beis görmez. Bu müslüman halk da bir tepki göstermez. Kimi de popçusuna, topçusuna, artistine ilâh gibi gönül bağlamış, “İdolüm!” der.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde şöyle buyuruyor:

“Onların çoğu Allah’a iman etmişler, fakat müşrik olarak yaşarlar.” (Yusuf: 106)

İşte bugünkü durum. Allah’ımız bizi muhafaza eylesin.

Diğer bir Âyet-i kerime’de şöyle buyuruluyor:

“Yoksa onların Allah’tan başka bir ilâhı mı var? Allah onların koşmakta oldukları ortaklardan münezzehtir.” (Tûr: 43)

İnsanlar bilmeden, farkına varmadan küfre kayıyor, dinden çıkıyor. İmanlar kavruluyor. Büyük tehlikeler var. Şirk ve küfür her tarafı sarmış durumda.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuşlardır:

“Kıyamet kopmazdan önce karanlık gece kıtaları gibi fitneler olacak. Bu karışıklıklar içinde kişi mümin olarak sabahlayıp kâfir olarak akşamlar, mümin olarak akşamlayıp kâfir olarak sabaha çıkar. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık karşılığında dinlerini satarlar.” (Tirmizî)

Bu yüzden “Şirk nedir, küfür nedir, hangi söz ve hareketler imanı tehlikeye düşürür?” müslümanın çok iyi bilmesi ve çok dikkatli olması lâzım.

•••

Bu ay idrak edilecek olan “Ramazan-ı Şerif Bayramı”nızı tebrik eder, tüm İslâm âlemi’ne hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Allah Onların Koşmakta Oldukları Ortaklardan Münezzehtir. (Tûr - 43) - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Allah Onların Koşmakta Oldukları Ortaklardan Münezzehtir. (Tûr - 43)