Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 342.SAYI - Ömer Öngüt
342.SAYI, Mart 2022
Hakikat 342. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Öyle bir zamandayız ki hem ortalık yanıp kavruluyor, hem de imanlar yanıp kavruluyor. Bir yandan harpler, afatlar, geçim sıkıntıları gün geçtikçe artıyor; diğer yandan allahsızlık, dinsizlik çoğalıyor, insanlar fevç fevç dinden çıkıyor, harama, masiyete dalıyor, fâiz, fuhuş, kumar, livata, cinayet her türlü haram işleniyor. Ahlâk, fazilet, edep, haya ve mahremiyet kalkıyor.

Dünya kurulalıdan beri kötülüklerin ayyuka çıktığı böyle bir devir gelmiş değil.

Her türlü küfür işleniyor; şirkin, putperestliğin, şeytanî işlerin her türlüsü yapılıyor. Her türlü kötülük mevcut. Her türlü ahlâksızlık, her türlü sapkınlık, her türlü vahşet işleniyor.

Görüyorsunuz büyük devletler arasındaki gerginlikler de gün gün artıyor, büyük harplerin çıkması bir kıvılcıma kaldı. Gün geçmiyor ki bir yerde bir karışıklık, bir kriz, bir çarpışma çıkmasın. En son Ukrayna’da Amerika ve İngiltere’nin başını çektiği ülkeler ile Rusya neredeyse bir savaşın eşiğine geldi. Bu ülkeler söz düellosu yaparken açık açık savaştan, nükleer silahlardan bahsettiler.

İnsanoğlu madden-manen büyük sıkıntılar içinde ve bu sıkıntılar her geçen gün artıyor. Büyük tehlikeler var, daha büyükleri kapıda.

Binaenaleyh çok dikkat etmek, Allah-u Teâlâ’nın hükümlerine teslim olup, kendimizi kurtarmaya çalışmak lâzımdır. Kadın-erkek, inanan-inanmayan hemen bütün insanların dünyanın cazibesine daldığı bu seyyiat zamanında; durum çok daha hassas ve çok daha tehlikeli bir hâl almıştır.

İnternet ortamı; bu fitne ve tehlikelerin insanların evlerine, hatta ceplerine kadar girmesine sebep olmuştur. Dijital teknoloji ve özellikle internet altyapısını kullanan teknolojilerdeki gelişmeler insanoğlu için büyük tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

İslâmdan, ahlâktan, ruhaniyet ve maneviyattan uzaklaştırıp, ayrı bir dünya kuruyorlar. İnsanoğlunun beynini yönlendirip, hükmederek Hazret-i Allah’tan, dinden, imandan uzaklaştırmaya ve cihad aşkını köreltmeye çalışıyorlar. Bu yolla istikbalimizi, gelecek nesillerimizi kendi güdümlerinde modern bir esarete mahkum etmek istiyorlar.

İşte böyle netameli, tehlikeli bir devir, seyyiat zamanı.

“Hazret-i Allah’ın emri ve hükmü nedir?”, “Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz ne demiş, nasıl yaşamış?”, bakan yok.

İnsanlar faize bulaşmadan birikimlerinin değerini korumak için ve kötü günde lâzım olur diye altın alırlardı. Bugün işte bu paraları da faize bulaştırmak için büyük bir gayret ve teşvik var. Oysa Allah-u Teâlâ:

Yok eğer fâizi terketmezseniz, bunun Allah’a ve Peygamber’ine açılmış bir savaş olduğunu bilin.” buyuruyor. (Bakara: 279)

İnsanlar kolay yoldan para kazanma peşinde. Helâl mi, haram mı bakmadan, ne gelirse gelsin dikkat edilmiyor.

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kişi kazandığı malın helâlden mi haramdan mı olduğuna aldırış etmeyecektir.” (Buhârî)

İşte bu zaman.

Bir yasağı yapmak kabahattir, suçtur. Ancak o yasağı normal görmek, meşru görmek çok daha büyük bir suçtur, dinden çıkmaya sebeptir. Allah’ım bizi muhafaza etsin.

Hadis-i şerif’te şöyle buyuruluyor:

“Fuhuş ve ahlâksızlık açıkça yapılıncaya ve dirhem ile dinara tapılıncaya kadar, şöyle şöyle oluncaya kadar kıyamet kopmaz.” (Ahmed bin Hanbel)

Bütün bu Hadis-i şerif’ler kıyametin küçük alâmetlerinin bir bir zuhur ettiğini göstermektedir. Görülüyor ki kıyamet iyice yaklaşmıştır.

Allah’ımız bize acısın, bize merhamet etsin. Amin.

•••

Bu ay içerisinde idrak edilecek olan “Berat Kandili”nizi tebrik eder, tüm İslâm âlemi’ne hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Dünya Nereye Gidiyor? - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Dünya Nereye Gidiyor?