Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI - HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (99) - Ömer Öngüt
HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (99)
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI
Dizi Yazı - Ashâb-ı Kiram -r. anhüm-
1 Şubat 2022

 

ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN
HAYATI

"Ashâbım Yıldızlar Gibidir. Hangisine Uyarsanız Hidayeti Bulmuş Olursunuz." (Beyhâkî)

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (99)

 

Nurlu Sözler:

Ebu Bekir -radiyallahu anh- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Dilenmekten sakınmak fakirliğin ziynetidir.

Şükür nimetin ziynetidir.

Sabır belânın ziynetidir.

Hilim ilmin ziynetidir.

Boynu bükük olmak talebenin ziynetidir.

Ağlamak korkunun ziynetidir.

Başa kakmayı terk etmek iyiliğin ziynetidir.

Huşu namazın ziynetidir."

"İbadet edenler üç sınıftır. Her sınıfın üç alâmeti vardır.

1. Hazret-i Allah'tan korktukları için Hazret-i Allah'a ibadet edenler.

2. Rahmetini ümit ettikleri için Hazret-i Allah'a ibadet edenler.

3. Hazret-i Allah'ı sevdikleri için Hazret-i Allah'a ibadet edenler.

Hazret-i Allah'tan korktukları için Hazret-i Allah'a ibadet eden ilk sınıfın üç alâmeti vardır:

Kendini hakir görür.

Yaptığı iyiliklerini az görür.

Kendi günahını çok görür.

Rahmetini ümit ettikleri için Hazret-i Allah'a ibadet eden ikinci sınıfın da üç alâmeti vardır:

Bütün hallerinde insanlara örnek olur.

İnsanların cömerti olur.

Mahlûkat hakkında hüsn-ü zan sahibi olur.

Hazret-i Allah'ı sevdikleri için Hazret-i Allah'a ibadet eden üçüncü sınıfa gelince onlar:

Sevdiği şeyi gönülden verir.

Rabb'i râzı olduktan sonra hiçbir şeye aldırış etmez.

Bütün hallerinde Cenâb-ı Hakk ile beraber olur."

"Allah-u Teâlâ'nın on güzellik ile rızıklandırmadığı hiçbir kul yoktur ki belâlardan ve afetlerden kurtulmuş olmasın!

O kimse Allah-u Teâlâ'ya yakîn ve muttakiler derecesine nail olur.

Kanaat eden bir kalp ile beraber doğruluk.

Devamlı şükür ve sabr-ı cemil.

Zühd ile beraber fakirlik.

Aç bir karın ile beraber devamlı tefekkür.

Allah korkusu ile hüzün.

Mütevazı beden ile çalışmak.

Merhamet ile yumuşaklık.

Allah sevgisi ile beraber haya.

Hilim ile beraber ilim.

Kâmil iman ile beraber akıl."

Şöyle duâ ettikleri rivayet edilmiştir:

"Allah'ım!

Ömrümün en iyi demini onun sonu eyle, amellerimin en hayırlısını amellerimin sonu eyle. Günlerimin en hayırlısını sana kavuşacağım gün eyle."


  Önceki Sonraki