Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI - HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (96) - Ömer Öngüt
HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (96)
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI
Dizi Yazı - Ashâb-ı Kiram -r. anhüm-
1 Kasım 2021

 

ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN
HAYATI

"Ashâbım Yıldızlar Gibidir. Hangisine Uyarsanız Hidayeti Bulmuş Olursunuz." (Beyhâkî)

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (96)

 

“Sen O’ndan Râzı, O Senden Râzı Olarak:

İbn-i Abbâs -radiyallahu anh- Hazretleri’nin anlattığına göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e şu Âyet-i kerime’ler nâzil olmuştu:

Ey mutmaine olan (huzura eren) nefs!

Dön Rabb’ine! Sen O’ndan râzı, O senden râzı olarak.

Haydi gir kullarımın içine!

Gir cennetime!” (Fecr: 27-30)

Bu Âyet-i kerime’ler indiğinde Ebu Bekir -radiyallahu anh- de Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in yanında bulunuyordu.

“Ey Allah’ın Resul’ü! Bu ne kadar güzel!” dedi.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz de Ebu Bekir -radiyallahu anh- Efendimiz’e şu mühim ve emsalsiz müjdeyi verdi:

“Bu sözler sana söylenecek!” (İbn-i Kesir)

 

Hayatta İken Cennet Müjdesi:

Hazret-i Ali -radiyallahu anh- Efendimiz’den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurdular:

“Ebu Bekir ve Ömer, kendilerinden önce ve sonra gelip geçen, peygamberler haricindeki bütün cennetliklerin olgun yaşta olanlarının efendileridir.

Ey Ali! Bu hususu, hayatta kaldıkları müddetçe onlara haber verme!” (İbn-i Mâce)

 

Gece Geç Vakitlere Kadar İstişare:

Hazret-i Ömer -radiyallahu anh- Efendimiz şöyle buyuruyorlar:

“Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz müslümanlarla alâkalı bir mesele hakkında Hazret-i Ebu Bekir ile gece geç vakitlere kadar konuşurlardı, ben de onlarla beraber olurdum.” (Tirmizi)

Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh- Efendimiz, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in yardımcısı, en yakın arkadaşı bir nevi veziri ve müşaviri idi.

 

Üç Aydan Biri ve En Hayırlısı:

Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ-Vâlidemiz anlatıyor:

“Rüyâmda hücreme üç ayın düştüğünü gördüm. Rüyâmı babam Hazret-i Ebu Bekir’e anlattım.

Sükût etti, cevap vermedi. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz vefat edip de odama defnedilince babam:

“İşte (rüyânda gördüğün) üç aydan biri ve en hayırlısı!” dedi.” (Muvatta, Cenâiz: 10)

 •

Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh- Efendimiz halife olmadan önce nasıl bir hayat yaşamışsa halifeliği esnasında da gayet sade bir hayat yaşamıştı.

Vefatı esnasında, kendisine ait bir arazi parçasının satılarak hilafeti müddetince aldığı maaşların devlet hazinesine geri ödenmesini vasiyet etti.


  Önceki Sonraki