Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI - HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (94) - Ömer Öngüt
HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (94)
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI
Dizi Yazı - Ashâb-ı Kiram -r. anhüm-
1 Eylül 2021

 

ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN
HAYATI

"Ashâbım Yıldızlar Gibidir. Hangisine Uyarsanız Hidayeti Bulmuş Olursunuz." (Beyhâkî)

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (94)

 

Ebu Bekir -radiyallahu anh- Efendimiz’in Münafıklara Karşı Savaşı:

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, âhirete teşrif buyurunca, münafıklar sevindiler. Mekke ve Medine halkından bazıları dinlerinden döndüler. Bu hava içerisinde valilere itaat etmemeye başladılar. Kadınları da Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in ölümü dolayısıyla şenlikler yapıyor, defler çalıyorlardı.

Ashâb-ı kiram bu feci durum karşısında sabr-u tahammül edemediler, hepsi mescidde toplandılar. Birtakım istişarelerden sonra Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-in huzuruna çıktılar ve şöyle söylediler:

“Münafıklar işi azıttılar, çeşitli hakaretlerde bulunuyorlar. İzin verirseniz onlarla harp edelim, hemen hazırlıklara başlayalım.” dediler.

Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh- minbere çıkıp şu hutbeyi irad buyurdu:

“Ey Allah’a inananlar. Her kim Hazret-i Muhammed’e tapıyorsa, bilsin ki o öldü. Her kim onun Rabb’ine tapıyorsa bilsin ki O diridir. Ortağı yoktur. Münafıklar kötülüklerini açıkça yapıyorlar. Valilere karşı gelip öldürüyorlar. Biz bu işe önem vermezsek onlar kuvvetlenir, onun için yemin ederim ki bu günden sonra anlarla harp edeceğim.”

Hazret-i Ömer -radiyallahu anh- ayağa kalkıp:

“Ey Resulullah’ın halifesi!

Bu iş kolay değildir. Usame -radiyallahu anh-e de haber gönderin o da askerleri ile beraber gelsin.” dedi.

Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-:

“Usame’ye ihtiyacımız yoktur. Burada hazır olanlar münafıklar için kâfi gelir. Allah’ın izniyle mürtetlerin hakkından geliriz.” buyurdu.

Câbir bin Abdullah -radiyallahu anh- diyor ki:

“Biz birkaç yaşlı Ashâb minberin dibinde oturmuştuk, harbe gitmek gayesiyle oturuyorduk. Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-in hutbesinin tesiriyle arslanlar gibi kükrüyorduk. O esnada on bin kadar asker silâhlandı geldi. Ebu Bekir -radiyallahu anh- Halid bin Velid -radiyallahu anh-i ordu başına seçti. Cümlesini Allah-u Teâlâ’ya emanet ederek mürtetlerin üzerine gönderdi.

Halid bin Velid -radiyallahu anh- Allah’ın yardımı ile Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-in valisini şehit edenleri öldürdü, ellerine kına yakıp def çalan kadınların da cezalarını verdi.

Yapmış olduğu bu çok lüzumlu siyaseti karşısında diğer dinlerinden dönenler gelip Halid bin Velid -radiyallahu anh-in huzurunda ağlamaya başladılar. Özür dileyerek, Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-e birtakım af mektupları yolladılar. “Halid bin Velid -radiyallahu anh-i üzerimize gönderme!” diye sığındılar.

Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-:

“Ben iki cihan serveri Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi ve sellem-den duydum:

“Halid, Hazret-i Allah’ın bir kılıcıdır. Haksız yere hiçbir zaman kan dökmez.” buyurdu.

Şimdi aman dilediğinize göre, itaat edeceğinize söz veriyorsanız, Halid bin Velid size artık zararlı olmaz.” buyurdu.”

Ebu Bekir -radiyallahu anh- Halid bin Velid -radiyallahu anh-i geriye çağırdı, kendisine çok ikramlarda bulundu.


  Önceki Sonraki