Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 333.SAYI - Ömer Öngüt
333.SAYI, Haziran 2021
Hakikat 333. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

İsrail Filistin’i ve Filistinlileri yok etmek, Kudüs’teki İslâm izini tamamen ortadan kaldırmak, Mescid-i Aksa’yı yıkarak Süleyman Mabedi adını verdikleri kendi mabedlerini yapmak ve nihayetinde Nil’den Fırat’a Büyük İsrail Devleti’ni kurmak istiyor.

Cenâb-ı Hakk Kur’an-ı kerim’de onların İslâm’a ve müslümanlara olan düşmanlığını çok açık bir şekilde beyan ediyor.

“Onlar size fenalık etmekten geri kalmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isteyip dururlar. Öfkeleri ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinin gizledikleri ise daha büyüktür.” (Âl-i imran: 118)

Bu Âyet-i kerime müslümanlara büyük bir kin ve niyet beslediklerinin delilidir. Nitekim bazı İsraillilerin Filistinlileri nükleer silah kullanarak yok etmekten bahsetmesi bundandır.

Devlet politikası haline gelen İsrail pervasızlığı sebebiyle bu ülkenin katliam ve zulmü, işgal ve istilası fasılasız sürekli devam eden bir durum. 3-5 yılda bir ise özellikle Gazze’ye büyük bir saldırı yapıyorlar.

Arada sırada böyle büyük saldırılar yapmalarının amacı kendi çapında silahlı bir direniş kurmaya çalışan Filistinlilerin askeri kapasitesini ve zaten derme çatma olan alt yapılarını yok etmek, aynı zamanda Kudüs’ü tamamen yahudileştirmek için yaptıkları istila ve yıkımları perdelemektir.

Nitekim adım adım, ev ev Kudüs’teki Filistin mahallerini yok ediyorlar. İsrail’in bu son saldırıları da önce Kudüs’te başladı.

Mescid-i Aksa’da müslümanları engellemek için barikat kurmaları, kapılarını kapatmaları, müezzinlerin cami hoparlörlerinin sesini kısmaları, Nablus kapısındaki Filistinlilerin geleneksel ramazan etkinliklerine izin vermemeleri, Filistinlilerin geçim kapısı Doğu Kudüs’te eski şehirdeki ticaretlerini kısıtlamaları ve Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki müslümanların evlerini tahliye etmeleri ile hadiseleri ateşlemişlerdir.

İsrail’in niyetini bilen binlerce Filistinli Kudüs’te nöbet tuttu ve İsrail’in zorbalıklarına, Filistinlilerin evlerini yıkmalarına engel olmaya çalıştılar.

İsrail Gazze’yi yokladı, bombaladı ancak Filistinliler görülmemiş bir karşılık verdiler. İbtidai şartlarda ürettikleri ve elde ettikleri füzelerle İsrail şehirlerini bombalamakta muvaffak oldular.

Binaenaleyh mevzu küçük bir çatışma yaşandı, ateşkes ilan edildi bitti denilebilecek bir mevzu değil. İsrail’in saldırganlığını, içinde gizlediği büyük niyetini, Filistin için, bölge için, Türkiye ve dünya için nasıl bir güvenlik tehdidi olduğunu iyi anlamak ve elden gelen tedbirleri almak gerekiyor.

Filistin, Ortadoğu, İran, Türkiye diye adım adım, halka halka etraflarındaki her ülkeyi, her devleti, her orduyu yok etmek, ortadan kaldırmak istiyorlar. Bunu tek başlarına yapamayacaklarını bildikleri için, Amerika’yı kullanıyorlar, Haçlı Batı’nın küfrünü alevlendiriyorlar, müslümanları birbirine düşürüyorlar. Ülkeleri içerden karıştırmaya çalışıyorlar. El Kaide - DAEŞ gibi fitneleri alevlendirip kullanıyorlar ve müslümanların aleyhinde bir algı oluşturmak için, kara propaganda için ziyadesiyle kullanıyorlar.

PKK’ya verdikleri desteği, Amerika gibi bir ülkenin bir terör örgütünü partner ilan etmesini bu gaye ve hedeflerine ulaşmak için Türkiye’ye yönelmiş bir saldırı olarak görmek lazımdır.

Binaenaleyh Mescid-i Aksa’nın İsrail askerlerinin postalları ile kirletilmesi, Kudüs’teki Filistinlilerin evlerine el konulup sürgün edilmeleri, Batı Şeria’da yahudi yerleşimcilerin gün be gün işgali genişletmesi, Gazze’ye yapılan saldırılar, Irak, Suriye, Libya gibi bölge ülkelerinin yıkıma uğraması, PKK’yı devlet yapmaya çalışmaları, … bunların hepsi bu niyete, bu hedefe giden yola döşenen taşlardır.

Allah-u Teâlâ şimdi ruhsat veriyor, gün gelecek müslümanlara ruhsat verecek...

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - İsrail Zulmü Devam Ediyor. Kendi Ateşlerini Hazırlıyorlar. Onların Yanına Da Kalmayacak! - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
İsrail Zulmü Devam Ediyor. Kendi Ateşlerini Hazırlıyorlar. Onların Yanına Da Kalmayacak!