Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 331.SAYI - Ömer Öngüt
331.SAYI, Nisan 2021
Hakikat 331. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Gerek yahudiler gerek hıristiyanlar geçmişten bugüne İslâm’a ve müslümanlara daima düşmanlık etmişler, her zaman kötü niyet ve emeller gütmüşlerdir.

“Sen onların dinlerine uymadıkça ne yahudiler ne de hıristiyanlar aslâ senden hoşnut olmazlar.” (Bakara: 120)

İslâm’ı, onun yüce Resul’ünü ve müslümanları hiç sevmezler.

Hal böyle iken Hıristiyan Haçlı Papa’sının geçtiğimiz ay Irak’a yapmış olduğu ziyareti nasıl anlamamız gerekmektedir?

Papa’nın bu ziyaretinde İslâm dünyasına dönük siyasi ve dini iki amaç dikkati çekmektedir.

Siyasi amaçlarını; Türkiye’ye karşı bir haçlı ittifakı tertip etmek, Büyük Kürdistan hayaline destek vermek, bölgedeki hıristiyanların siyasi ağırlığını artırmak, bölgede, kutsal saydıkları yerlerde hak iddia etmek, şii dünyasına şirin görünerek muhtemel bir İran savaşında cepheyi bölmek olarak sıralayabiliriz.

Dini gayeleri ise, İslâm’ın asliyetini bozmak, iman ile küfrü karıştırmak, müslümanlara küfrü hoş göstererek böylece iman cephesini yıkmaktır. Çünkü küffarın gayesi İslâm’ı yıkmaktır.

Dikkat ederseniz küffar “Dinlerarası Diyalog”, “İbrahim Kardeşliği” gibi çeşitli kavramlar altında küfrün hoş görülmesi ve gösterilmeye çalışılması faaliyetlerini mütemadiyen devam ettirmeye, imanla küfrü karıştırmaya çalışıyor.

FETÖ marifetiyle Türkiye’de ve Türkiye üzerinden bütün İslâm dünyasında yaymaya çalıştıkları bu faaliyetleri 15 Temmuz’da büyük bir darbe almış olmasına rağmen, 2017’den beri BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve en son Irak ile bu icraatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar.

Bu ziyaret göstermiştir ki; bunlar sinsi niyetlerini; İslâm’a ve Türkiye’ye olan düşmanlıklarını, planlarını; iman ile küfrü karıştırma, İslâm’ı aslından çıkartma gayretlerini asla değiştirmiş, unutmuş değildir. Müslümanları hak ve hakikatten ayırmaya çalışmaktan bir an bile geri durmazlar.

Cenâb-ı Hakk onları bize tanıtmış, Âyet-i kerime’sinde haber vermiştir:

“Onlar size fenalık etmekten aslâ geri kalmazlar.” (Âl-i imran: 118)

Nitekim Papa’nın ziyaretinin sonunda Türkiye’nin doğu bölgelerini İskenderun’dan Kars’a kadar içine alan Büyük Kürdistan haritasının Papa’nın kafasının üzerinde resmedilmesi ile Papa’nın da Türkiye’ye karşı bir ittifak peşinde olduğu ve Türkiye’yi parçalama planlarına destek verdiği alenileşmiş oldu.

Bunlar zaten böyleydi fakat küffar Papa’yı kullanarak cepheyi büyütmeye çalıştı. Görülüyor ki Katolik Amerikan Başkanı Biden ile Katolik Papa’sı ABD’nin projelerinde işbirliği yapıyor. Beraber hareket ediyorlar.

Amaçları, hedefleri ikinci bir İsrail kurmak, Türkiye’yi parçalamak, İsrail’in güvenliğini sağlamak olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden bu gibi eylemler asla hafife alınacak şeyler değildir. Dikkatli ve uyanık bulunmalı, gereken tedbirleri almakta asla ihmal gösterilmemelidir.

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri yıllarca bu küfür ehliyle, bunlara çanak tutan münafıklarla mücadele etmişler; hak-batıl berzahını, iman-küfür ayrımını kaldırmak için yaptıkları çalışmaların önüne set çekmişler; Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’ler ile müslümanları tenvir etmişlerdir. Manevî şahsiyetleri bu küfür dalgasının karşısında müslümanlara önder olmuştur.

Gerek kâfirlere karşı, gerek münafıklara karşı bu berzah konmamış olsa idi, bugün hak ile batıl birbirine karışmış olacaktı. Kâfirlerle bir olan bu münafıklar, bu din bölücüleri İslâm dininin hiçbir esasını bırakmayacaklardı. Adetâ hak ile bâtıl karışmış, bâtıl galebe çalmıştı. Bunlara küfür damgasını vurunca, küfürleri meydanda kaldı. Nur galip geldi küfrü ezdi geçti.

“Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Halbuki kâfirler istemeseler de, Allah nurunu tamamlayacaktır.” (Saf: 8)

•••

Bu ay içinde başlayacak olan Ramazan-ı şerif ayınızı tebrik eder, tüm İslâm âlemi’ne hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Küffarın Maksadı; İslamı Yıkmak, İmanı Kaldırmak, Küfrü Yaymak, Vatanımızı Bölmektir - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Küffarın Maksadı; İslamı Yıkmak, İmanı Kaldırmak, Küfrü Yaymak, Vatanımızı Bölmektir