Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 330.SAYI - Ömer Öngüt
330.SAYI, Mart 2021
Hakikat 330. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

En güzel dost, seni yoktan var eden, nimetlerle donatan en güzel şekilde terbiye edip sonra suret veren, namütenahi rızıklarla merzuk eden ve bütün kâinatı sana musahhar kılan, bu kadar lütuf ve ihsan içinde bulunduran Hazret-i Allah’tır. O senin en yakînin ve en güzel refikindir.

Bir insan dünyada Hakk ile olursa; kabirde de Hakk iledir, mahşerde de Hakk iledir, Cennet-i âlâ'da da Hakk iledir. Sen dünyada kiminle isen, o da seninledir.

Dikkat ederseniz insanın dostu var, düşmanı var. Dost, kabre kadar gelir, kabirden sonra gelen var mı? Öyle bir dost lâzım ki kabirden sonra da olsun. Bize kabir ve kabirden sonrası lâzım.

Yegâne dost Hazret-i Allah, Resulullah, melekler ve sâlih kullardır. Fakat insan, bunları bilmiyor; dost arıyor ve düşman kazanıyor.

Cenâb-ı Hakk Âyet-i kerime’sinde şöyle buyuruyor:

“O gün ne mallar fayda verir ne de oğullar.

Meğer ki Allah’a tamamen sâlim ve temiz bir kalp ile gelenler ola.” (Şuarâ: 88-89)

Öyle bir gün gelecek ki mal-mülk, evlâd-ü ıyal, dost-ahbab, hiçbir şey fayda vermeyecek.

Hakiki dost ise, bizi yoktan var eden, nimetlere gark eden Hazret-i Allah ve Sebeb-i Mevcûdat olan Habib-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-dir.

Daha sonra Hazret-i Allah’ın yaklaştırdıkları bize yakındır, ki annemiz ve babamız.

Sonra bize iyilik düşünen kimseler... Kardeş, akraba diyemiyoruz da bize iyilik düşünen kimseler diyebiliyoruz. Bunlar bizi Hakk’a yönelten Hakk’a yaklaştırmaya çalışan kimselerdir.

Yoksa en yakınımız dahi olsa, bizi Hakk’tan koparmaya, perde olmaya çalışıyorsa, gerçekten düşmanımız olur. Nefsimizin dostu, fakat ruhumuzun düşmanıdır. Çünkü o Hakk’a yakın değil.

Biz her şeyi bildiğimizi zannederiz. Hiçbir şey bilmediğimizi hâlâ bilmeyiz. Bildiğimiz zaten zandan ibaret. Hazret-i Allah bize hakikati bildirirse, bildirdiği kadarını biliriz. O ise hakiki bilgi olur. Şu halde cehaletimizi öğrenmek tahsilini yapmamız gerekiyor.

Biz hep varlık tahsil ediyoruz. Bu ise bize gurur veriyor. Bizim var olduğumuzu bize gösteriyor. Hakk’a asıl perde, en kalın perde bu olmuş oluyor.

Gerçekten hiçbir şey bilmediğimizi, değersiz ve aciz bir mahlûk olduğumuzu anlarsak, o zaman Sahib-i hakiki husule gelir. O’nu gördüğünüzde, her şeyin O’nun ve O’ndan olduğunu öğrenmiş olacağız.

Allah’ımız bizi boş, faydasız, lüzumsuz işlerle uğraşarak ömür tüketmekten muhafaza buyursun. Bütün gayret ve himmetimizi saâdet-i ebediyeyi elde etme yolunda harcamayı nasip eylesin.

Birisi Hakk ile beraberse daima Hakk’ı ve gideceği yeri düşünür. Birisi halk ile beraberse ondan kaç seni götürür.

Kişi her an kendini kontrol etmeli. O anda kiminle baş başayım, kiminle konuşuyorum, kiminle düşünüyorum? Tek kelime ile kiminleyim?

Rahman ile dolan bir insandan Rahmanî mevzular, İlâhî ilhamlar doğar. Hazret-i Allah’ın lütfu tecellî eder.

Nefsânî arzular ve düşünceler üzerinde duruyorsa, nefis onda tulû ediyor, icraatını da yapıyor demektir.

Boş ve lüzumsuz mevzularla meşgulse şeytanın evvelden ektiği tohumlar filiz vermiştir.

Bu üç nokta göz önünde bulundurulmalı, kişi kendini daima kontrol etmeli.

•••

Bu ay idrak edilecek olan “Miraç” ve “Berat” kandillerinizi tebrik eder, tüm İslâm âlemi’ne hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Kendine Sor Hakk ile misin, Değil misin, Kiminlesin? - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Kendine Sor Hakk ile misin, Değil misin, Kiminlesin?